Jordbävningar

Portoviejo, Ecuador 2016.

Foto: Nyhetsbyrå ANDES. CC BY-SA 2.0.

Jordbävningar i Sverige

Karta över jordskalv registrerade i Sverige
Gör din egen jordbävningskarta i Google map
Stora svenska skalv
Björn Lund pratar om jordbävningar i Sverige

Visste du att vi har minst en jordbävning varje dag i Sverige? Men att det bara är tio till tjugo av dessa som känns, per år?

Trots att Sverige befinner sig långt ifrån en plattgräns fortplantar sig spänningarna från vår närmaste plattgräns, den mittatlantiska ryggen, in i plattan. När spänningarna blir för stora för hållfastheten i vårt bergs svaghetszoner rör sig berget och är rörelsen hastig är jordskalvet är ett faktum. I Sverige sker jordskalven främst i nordligaste Sveriges inland, längs Norrlandskusten och i området runt Vänern och ner mot sydväst. Skalven in norra Sverige sker till största delen på de så kallade postglaciala förkastningarna, spår efter mycket stora jordbävningar, med magnitud upp till 8, som skedde under istidens slutskede för cirka 10 000 år sedan. Den postglaciala Burträskförkastningen, söder om Skellefteå, är Sveriges mest seismiskt aktiva område med flera skalv per år som känns.

De jordskalv som inträffar i Sverige är oftast väldigt små (under 2 i magnitud) och känns för det mesta inte av människor. Ett tiotal skalv per år ha magnitud mellan 2 och 3 och omkring ett skalv per år är över 3. Eftersom Sveriges berggrund är så tyst (lågt seismiskt brus) och homogen fortplantar sig vågor från jordbävningar bra här. Vi kan därför detektera mycket små jordskalv, eller större skalv som skett långt borta, och mätningar som görs i Sverige intresserar seismologer runt om i världen.

Allmänt om jordbävningar

En jordbävning, även kallad ett jordskalv, innebär att marken skakar och rör sig på grund av hastiga rörelser längs en spricka (förkastning) i jordskorpan. Berget på sprickans ena sida rör sig relativt berget på sprickans andra sida och skickar ut seismiska vågor (vibrationer) åt alla håll. Skakningarna kan orsaka svåra skador på byggnader i närheten, och om jordbävningen inträffar under havet kan en tsunami bildas som kan färdas långa sträckor och orsaka stor förödelse när den når land.

Jordbävningar uppkommer när de spänningar som byggts upp på grund av kontinentalplattornas rörelse över jorden löses ut. Stora mängder energi frigörs, dels som friktionsvärme på sprickan och dels i form av seismiska vågor som sprids genom jorden. Det är dessa vågor som orsakar de skakningar som känns vid en jordbävning.

Jordbävningar kan uppstå i stort sett överallt och av många olika anledningar. De områden i världen som är mest jordbävningsdrabbade ligger vid eller nära gränserna mellan de olika tektoniska plattorna som bygger upp jordskorpan. Jordbävningar förekommer också i samband med vulkanutbrott och används ofta som ett tecken på ett förestående utbrott. Även gruvdrift, olje- och gasutvinning samt fyllandet av större dammar kan utlösa jordbävningar. Orsaken till att de flesta och kraftigaste jordbävningarna inträffar nära gränsen mellan tektoniska plattor är att de största spänningarna byggs upp i dessa zoner. En jordbävning som den som orsakade tsunamin utanför Sumatra 2004, med magnitud 9,3, utlöste mer än 35 gånger så mycket energi som den största vätebomb som någonsin testats.

Läs mer om ämnet:

Hur förbereder man sig för en jordbävning?
Här finns information om riskerna i samband med jordbävningar och hur man förbereder sig för dem. Bra information om man t.ex. ska resa till ett mer jordbävningsdrabbat land än Sverige.

Vanliga frågor om jordskalv
Allt du vill veta om magnituden

Tidigare inlägg om uppmärksammade händelser

Sprängningarna vid Nord Stream 1 och 2, september 2022
Mystiska signaler från Madagaskar 11 november 2018
Kärnvapenprovet i Nordkorea 3 september 2017
Kärnvapenprovet i Nordkorea 9 september 2016
Kärnvapenprovet i Nordkorea 12 februari 2013
Jordbävningen utanför Sumatra 11 april 2012
Jordbävningen utanför Japan 11 mars 2011
Jordbävningen på Haiti 12 januari 2010