Kärnvapenprov i Nordkorea 12 februari 2013


Registreringar av Nordkoreas kärnvapenprov på seismiska stationer i trakten mellan Umeå och Skellefteå. Uppifrån: Backlund, Blacke, Burvik, Flarken, Hjoggböleliden, Ödesmark, Svanaliden, Umeå och Ytterträsk. Signalerna ankom till stationerna med ett par sekunders mellanrum kl. 04:08, 10 minuter och 11 sekunder efter sprängningen. I figuren är signalerna korrigerade för gångtiden. P-vågen, vertikala komponenter, data filtrerat mellan 2 - 4 Hz.

SNSN webmaster email: bjorn.lund at geofys.uu.se