Märklig signal från Madagaskar 2018-11-11

Förmiddagen den 11 november nådde ovanliga seismiska signaler våra mätstationer i Sverige. Under mer än 20 minuter registrerade vi ytvågor som hade en mycket dominerande, konstant period om cirka 16 s. Vågtåget skiljer sig från de ytvågor som produceras i en jordbävning, vilka oftast innehåller flera olika perioder. Dessutom saknas P- och S-vågor. Händelsen har lokaliserats till öster om ön Mayotte, som ligger mellan Madagaskar och Mozambique, ett område som haft intensiv jordskalvsaktivitet sedan början av maj. Skalven antas komma ur vulkanisk aktivitet under havsbotten, och en möjlig förklaring till de märkliga långperiodiska signalerna skulle kunna vara kollaps av en magmakammare. Men säkert vet vi inte. Mer info i artiklar från National Geographic och Gizmodo.

Registreringar från seismografen på Gräsö i Norduppland. Överst de tre märkliga långvågiga registreringarna från 11 november 2018 10:40 - 12:00. Nederst registreringar av jordbävningen den 15 maj 2018 i samma område. Röda linjer är vertikala rörelser, grönahorisontella rörelser i nord-syd och blå horisontella rörelser i öst-väst.

SNSN webmaster email: bjorn.lund at geofys.uu.se