Jordbävningen utanför norra Sumatra 11 april 2012


Lokaliseringen av onsdagens två stora jordbävningar utanför norra Sumatra, och tidigare jordbävningar i området. De små cirklarna visar efterskalv fram till 19:00 den 12/4. På den plats där dagens M8.6 skalv skedde var det ett magnitud 7.2 skalv i januari 2012.

2012-04-11 15:40
Uppdaterad 2012-04-14 12:30

Ytterligare informationskällor

Information rörande Sverige:
Krisinformation.se
Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementets reseinformation

Kontakter vid SNSN:
Reynir Bödvarsson (reynir.bodvarsson (at) geo.uu.se, 018/471 2378)
Björn Lund (bjorn.lund (at) geo.uu.se, 018/471 2390)
Ari Tryggvason (ari.tryggvason (at) geo.uu.se, 018/471 2388)

Jordbävningen utanför Sumatras nordkust, 11 april 2012

2012-04-14

2012-04-14 12.30: Fler och fler modeller av hur skalvet kan ha gått till kommer nu ut från forskargrupper runtom i världen. Från Harvardgruppen kommer den här analysen, som gjorts genom att fokusera energin från en stor mängd mätstationer "bakåt" och se vad som hände under de dryga 4 minuter som rörelsen i skalvet skedde.

2012-04-12

2012-04-12 22.40: De första, preliminära bestämningarna av rörelserna på huvudskalvets förkastning börjar nu komma in. Dessa modeller visar att förkastningen var 150-250 km lång och att den mesta rörelsen skedde i de översta 15-20 km, men att det förekom någon meters rörelser så djupt som nere på 40 km. Som mest rörde sig förkastningen närmare 70 m i skalvet. Detta är en mycket stor rörelse, som jämförelse var rörelsen i magnitud 9.0 skalvet i Japan förra året som mest 50 m. Dessa bestämningar av förkastningsrörelsen tyder på att en del av skalvets rörelse skedde nere i jordens mantel vilket är mycket ovanligt.

2012-04-12 11:40: Analys av rörelserna på våra svenska mätstationer visar att marken i Sverige rörde sig upp och ned cirka 1.7 cm när ytvågorna från skalvet passerade första gången. I nästa varv runt jorden var de betydligt mindre. I bilden nedan ser vi en registrering från mätstationen i Uppsala och de tre komponenter som vi mäter, två horisontella och en vertikal. De horisontella har roterats från nord-syd och öst-väst till en radiell, som pekar mot skalvet, och en transvers, som är tvärs mot riktningen från Uppsala till skalvet. Man ser en svag P-våg på vertikalkomponenten efter cirka 750 sekunder (12,5 minuter), en mycket stark S-våg på den radiella komponenten efter cirka 1200 s (20 minuter) och sedan ytvågor (Rayleigh på radiell och vertikal, Love på transvers) efter cirka 2000 s (30-35 minuter).
2012-04-11

2012-04-11 16:20: "Efterskalvet" sätter myror i huvudet på oss seismologer eftersom det var mycket stort, jämfört med vad man förväntar sig av ett efterskalv, och dessutom relativt långt ifrån huvudskalvet. Analys av den förkastning som det stora skalvet skedde på kommer att ge ledtrådar till efterskalvet. Inga tsunamivågor har rapporterats efter magnitud 8.2 skalvet. 16 efterskalv med magnitud större än 5 har hittills registrerats i områdena runt de två stora skalven.

2012-04-11 14:44: Tsunamivarningen från tsunamivarningscentret på Hawaii har nu dragits tillbaka. Det kommer in rapporter om tsunamivåghöjder på upp till en meters höjd vid Indonesiens kust. Det verkar alltså som om inga större vågor genererats av skalvet. Beroende på kustens utseende kan dock våghöjden variera kraftigt inom bara några kilometer så vi inväntar ytterligare besked.

2012-04-11 13:15: Ett mycket stort efterskalv med magnitud 8.2 inträffade cirka 250 km sydväst om huvudskalvet kl. 12.42 svensk tid. Efterskalvet är så pass stort att det kan orsaka ytterligare tsunamivågor. Vilken rörelse efterskalvet hade är ännu oklart.

2012-04-11 12:50: Bojar till havs visar att en tsunami har skapats av skalvet. Det är dock fortfarande oklart vilken våghöjd den kommer att ha när den når land. Vågorna bör redan ha nått Sumatra men vi har inga säkra rapporter därifrån ännu. Indonesiens president uppger dock att inga större skador rapporteras från Banda Ache. Tsunamivarning och evakuering av vissa kustnära områden har inletts i Thailand, Sri Lanka och Indien.

2012-04-11 11:04: En mycket stor jordbävning med magnitud 8.6 inträffade utanför norra Sumatra kl. 10.39 svenskt tid den 11 april. Skalvet har känts långväga, på Sumatra, i Indien och i Bangkok, Thailand. Tsunamivarning har utfärdats för hela Indiska Oceanen, men det är ännu oklart om det blir en tsunami då rörelsen i skalvet inte är av den typ som oftast ger tsunamier. Beräkningar visar att vågorna bör nå Banda Ache redan 11.30 svensk tid om de skapats. Skalvet skedde i samma område som den stora jordbävningen 2004 som orsakade tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen.

SNSN webmaster email: bjorn.lund at geofys.uu.se