Vulkanutbrott på Reykjaneshalvön

Här samlar vi några länkar till olika resurser om du vill följa det pågående vulkanutbrottet på Reykjaneshalvön på Island.

Isländska meteorologiska institutet (IMO) övervakar jordbävningsaktiviteten:

Vad händer nu nära Reykjavik (IMO).

Bevakning av seismiska aktiviteten i området (IMO).

RUV (Isländsk TV har två webbkameror nära utbrottet)
Morgunbladid (En webbkamera från Morgunbladid)

Katalog över isländska vulkaner


2021-04-24

RUV.is 2021-04-24

Mätningar utförda av Islands universitet under onsdagen visar att lavan i Geldingadalur nu är 16 m tjock i genomsnitt, med en maximal tjocklek på 45 - 50 m. Lavafältet har nått en storlek på cirka en kvadratkilometer. Utbrottet pågår med en något minskad intensitet då lavaflödet minskat från åtta till fem kubikmeter i sekunden,vilket är i samma strolek som genomsnittet i förra månaden. På bilden ovan visar det orange området lavafältets utbredning och de numrerade röda cirklarna platsen för de kratrar och sprickor där lavan kommer upp. Den stora röda cirklen visar var ny lava samlas, pilen från norr indikerar ett område som anses farligt att vistas i.
Det isländska institutet för naturhistoria har gjort en 3D modell av lavafältet.

2021-04-13

Flera mindre sprickor öppnade sig i morse mellan de kratrar som varit aktiva i utbrottsområdet vi Fagradalsfjall. Lavan från de nya utbrotten flödar söderut. Det är oklart om den totala aktiviteten ökat i och med de nya utbrotten, analyser under gårdagen visade att lavaflödet totalt minskat något till nivåer i höjd med de som rådde när bara den första sprickan var aktiv.

2021-04-08

IMO www.vedur.is 2021-04-08

Under natten mellan den 6:e och 7:e april öppnade sig ytterligare en spricka, mellan de gamla och nya utbrottsplatserna, röda linjer och prickar på kartan ovan. Lavan (lila fält ovan) från det senaste utbrottet är också tunnflytande och rinner åt två håll, ner i både Geldingadalur och Meradalur (frågetecknet på kartan har rätats ut av senare observationer). Det finns nu ett sammanhängande lavafält mellan alla tre utbrotten. Utvecklingen var inte oväntad, alla tre sprickorna har öppnat sig ovanför den lavagång som jordbävningsaktiviteten före utbrottet visade på.

Foto: RUV.is 2021-04-08

2021-04-05

Foto: RUV.is 2021-04-05 12:02

En ny spricka med cirka 200 m längd öppnade sig i morse, cirka 1 km nordost om de kratrar som hittills bildats i utbrottet. Lavan från den nya utbrottsplatsen rinner ner i Meradalur, en dal öster om Geldingadalur där utbrottet sker. På påskdagen skedde också ett jordskalv med magnitud 3 i områdeti området för första gången sedan utbrottets början den 19 mars.

2021-03-29

Foto: RUV.is 2021-03-29 09:42

Lavan fortsätter att flöda ut i mer eller mindre konstant hastighet och Geldingadalur fylls mer och mer. Deformationsmätningar och geokemi indikerar att lavan kommer direkt ur manteln på 15 - 20 km djup, utan mellanlagring i en magmakammare.

2021-03-25

Foto: RUV.is 2021-03-25 19:56

Vulkanutbrottet fortsätter med ungefär samma intensitet och man beräknar att 1,8 miljoner kubikmeter lava har kommit ur vulkanen. Det är ingen askproduktion men gasmolnet beräknas ha en höjd på cirka 1 km. Flödet av svaveldioxid beräknas till 18 kg/s från satellitdata. Den seismiska aktiviteten är nu mycket låg.
Det finns i dagsläget inget som tyder på förändringar i lavaflödet och man beräknar att om flödet fortsätter kommer Geldingadalur att fyllas inom cirka två veckor och lavan strömma ner i nästa dal, Meradalur.

2021-03-21

Foto: RUV.is 2021-03-21 10:48

Vulkanutbrottet fortsätter med samma intensitet. En förhöjd halt av svaveldioxid detekterades under en period i Hafnarfjördur igår, men inte i mängder över gränsvärdena. Under dagen förväntas inga högre halter av gas i bebodda områden. Jordbävningsaktiviteten har avtagit i och med att utbrottet börjat och under det senaste dygnet har bara ett skalv med magnitude större än 3 detekterats.

2021-03-20

Foto: RUV.is 2021-03-20 16:04

Intensiteten i utbrottet har avtagit under lördagen men lava strömmar fortfarande ut ur en mindre spricka. Det isländska meteorologiska institutet och Islands universitet har gjort mätningar på och i närheten av lavan och meddelar att det är obetydlig askbildning och relativt lite giftiga gaser. Man uppmanar dock människor att inte närma sig lavan på grund av risken med gaser, som koldioxid och svaveldioxid.

2021-03-19

Ett mindre vulkanutbrott startade vid 22:30 tiden den 19 mars 2021 på Reykjaneshalvön, Island, i södra Fagradalsfjall, nordöst om Grindavik. Lavan väller upp ur en spricka som är cirka 500 m lång. Det är troligtvis ingen fara för människor den närmaste tiden, utbrottet sker i ett obebyggt område. Det är dock ännu oklart om utbrottet ger ifrån sig svaveldioxid eller andra giftiga gaser.

2021-03-05

Här samlar vi några länkar till olika resurser om du vill följa den pågående vulkaniska aktiviteten nära Reykjavik.

Aktuellt från Icelandic Met Office (IMO) [på engelska]

Vad händer nu nära Reykjavik (IMO).

Bevakning av seismiska aktiviteten i området (IMO).

Webbkameror

RUV (nära utbrottet)

Ytterligare länkar

Katalog över isländska vulkaner

 

 

SNSN webmaster