Svenska nationella seismiska nätet
Latitud:65.5° N
Longitud:21.6° O
Höjd över havet:100 meter

© SNSN - 2019. Björn Lund