Svenska nationella seismiska nätet
Latitud:65.3° N
Longitud:19.8° O
Höjd över havet:100 meter

© SNSN - 2019. Björn Lund