Nyheter

Foto: SNSN.

2024-06-28 09:58
Ett gruvskalv med magnitud 2,7 inträffade i morse klockan 08:12 i Malmberget.

2024-06-28 08:24
En stor jordbävning med magnitud 7,2 inträffade utanför Perus södra kust klockan 07:36 svensk tid. En regional tsunamivarning har utfärdats för södra Peru och norra Chile, eventuella vågor bör redan ha nått den närmaste kuststräckan.

2024-06-08 10:21
Ett mindre jordskalv med magnitud 1,7 inträffade igår kväll, den 7 juni klockan 21:22, 8 km söder om Bygdsiljum i Västerbotten. Skalvet skedde på drygt 10 km djup.

2024-05-15 15:51
Uppdatering skalvet sydost om Burträsk: Jordskalvet den 11 maj följdes inom ett och ett halvt dygn av sex små efterskalv inom 4 km av huvudskalvet. Alla dessa hade magnitud mindre än 0.5 och lär inte ha känts. Ytterligare tre småskalv inträffade under den tiden längs Burträskförkastningen men längre bort.

2024-05-11 12:04
Ett jordskalv med magnitud 2,9 inträffade 30 km söder om Skellefteå klockan 10:51 svensk tid. Epicentrum låg cirka 18 km sydväst om Bureå, 16 km sydost om Burträsk och 16 km nordväst om Lövånger. Skalvet skedde på ca 29 km djup på Burträskförkastningen, en seismiskt mycket aktiv struktur som hyste en stor jordbävning vid istidens slut. Skalvet föregicks av ett mindre skalv med magnitud 1,7 klockan 05:44.

2024-04-17 10:22
Ett mindre jordskalv med magnitud 1,9 inträffade 5 km norr om Storuman klockan 10:22 svensk tid. Skalvet skedde på cirka 9 km djup.

2024-04-03 08:38
En stor jordbävning med magnitud 7,4 inträffade 01:58 svensk tid i natt på Taiwans östkust, med epicenter 18 km söder om Hualien. Jordbävningen skedde på en drygt 60 km lång förkastning som sträcker sig in under Hualien och städer i närheten längs kusten. En stor mängd efterskalv har inträffat i området, 13 med magnitud över 5, det största med magnitud 6,4 cirka 11 km norr om Hualien. Jordbävningen orsakade en mindre (upp till 1 m vågor) tsunami vid Taiwan samt jordskred i det omkringliggande bergiga området. Skalvet har känts i hela Taiwan och även i fastlandskina. Det rapporteras hittills om enstaka dödsfall, många skadade och skadade byggnader i Hualien och ända till Taipei.

2024-03-16 21:49
Ytterligare ett vulkanutbrott startade 21:23 svenskt tid norr om Grindavik på Island. Jordskalvsaktiviteten tilltog vid 20:40 svensk tid och det isländska meteorologiska institutet gick ut med en varning några minuter innan utbrottt började. Utbrottet sker i 3km lång spricka i samma område som det senaste utbrottet den 8 februari, några kilometer norr om Grindavik.

2024-03-02 17:53
Aktiviteten lugnade sig och möjligen når magman inte ytan den här gången.

2024-03-02 17:51
Jordbävningsdata visar att magma har börjat röra sig igen i Svartsengiområdet på Island och att ett vulkanutbrott därmed kan inträffa när som helst. Grindavik och Blå Lagunen har utrymts.

2024-02-25 21:09
Ett jordskalv inträffade idag klockan 11:59 i västra Dalsland. Den manuella analysen visar att skalvet skedde 12 km nordväst om Dals-Ed, strax öster om Tresticklans nationalpark.Skalvet hade magnitud 1,7 och kändes i Dals-Ed med omnejd, vi har fått rapporter ända från Dals Långed, nästan 3 mil bort.

2024-02-09 10:09
Vi har fått in flera rapporter om muller och skakningar i gränslandet mellan Skåne och Småland (Hässleholm, Markaryd, Vinslöv m.fl.) runt lunchtid den 7 februari. Det var varken jordskalv eller sprängningar som orsakade dessa utan en Flygvapenövning, från F17 i Kallinge.

2024-01-26 17:55
Ett mindre jordskalv med magnitud 2,0 inträffade 11 km öster om Korpilombolo klockan 16:46. Skalvet skedde på cirka 17 km djup.

2024-01-26 17:55
Ett mindre jordskalv med magnitud 2,0 inträffade 11 km öster om Korpilombolo klockan 16:46. Skalvet skedde på cirka 17 km djup.

2024-01-19 09:06
Ett litet jordskalv inträffade igår den 18 januari klockan 11:17 strax nordnordväst om Kalix. Det var ett grunt skalv med magnitud 0.8.

2024-01-14 11:04
Ett vulkanutbrott började strax för klockan 9 svensk tid på Reykjaneshalvön på Island. Utbrottet kommer efter kontinuerlig landhöjning och magmaaccumulation i området runt kraftverket Svartsengi sedan utbrottet den 18 december. Magma har nu nu, precis som i november och december, pressats in i sprickzonen längre österut och utbrottet sker nu längs en cirka 500 m lång spricka söder om utbrottet i december. Södra änden av utbrottet rapporteras vara endast 450 m från husen i Grindavik. Grindavik evakuerades under natten efter en intensiv jordskalvsserie med magnituder upp över 3.

2024-01-10 10:45
Ett litet jordskalv inträffade igår den 9 januari klockan 20:17 ca 15 km sydväst om Umeå, nära Yttersjö. Djupet beräknas till ca 11 km och magnituden är 1.1.

2024-01-10 10:33
Ett litet jordskalv med magnitud 1.3 inträffade igår den 9 januari klockan 16:51 svensk tid, knappt 3 km nordnordost om Åsarp. Skalvet inträffade ganska djupt på 15-20 km.

2024-01-01 10:08
En stor jordbävning med magnitud 7,5 inträffade idag klockan 08:10 svensk tid på Notohalvön på Japans västkust. En tsunamivarning utfärdades för hela den Japanska västkusten. 1,2 m höga vågor har uppmätts på Notohalvön, 0.8 m i Toyamaprovinsen och 0.4 m i Niigataprovinsen längre norrut.

Efterskalven indikerar att skalvet till största delen skett på land, längs halvön. Ett efterskalv med magnitud 6,2 registrerades 8 minuter efter huvudskalvet, och ett 10-tal efterskalv med magnitud större än 5 har inträffat.

Detta är det största skalvet i Japan sedan tsunamijordbävningen 2011. På västkusten är skalv mer sällsynta än på östkusten, 1983 inträffade dock ett skalv med magnitud 7,8 ute till havs väster om Japan med en tsunami där 104 människor omkom.

2023-12-19 11:32
Ett vulkanutbrott startade på Reykjaness halvön, Island, ca 23:17 svensk tid natten mellan 18 och 19 December. Utbrottet sker längs en ca 4 km lång spricka ca 4 km norr om Grindavik som evakuerades den 10 November efter att magma trängt in i övre jordskorpan längs en ca 15 km lång gång. Den vidare utvecklingen följs noggrant

2023-12-02 15:53
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,6 inträffade klockan 15:37 svensk tid 21 km norr om Hinatuan, 110 km sydost om Butuan på Filippinerna. En tsunamivarning har utfärdats för områden inom 1 000 km från epicentrum. Skalvet har känts över hela Mindanao och längre bort på de filippinska öarna.

2023-11-18 11:00
Ett jordskalv med magnitud 2,2 inträffade idag klockan 10:51 på 19 km djup, 5 km nordost om Adak, 22 km norr om Malå i Västerbotten.

2023-11-13 09:04
Den magmatiska aktiviteten på Reykjaneshalvön fortsätter, dock har jordskalvsaktiviteten minskat under natten och skalven varit mindre. Detta betyder dock inte att risken för ett vulkanutbrott minskat, i de tidigare utbrotten på Reykjanes under 2021, 2022 och i somras, gick skalvaktiviteten ner något dygn innan utbrottet startade.

Det är fortfarande osäkert var ett eventuellt utbrott skulle äga rum, den magmatiska gången är 15 km lång och sträcker sig från nordost om Grindavik, ner under staden och söderut i havet.

2023-11-08 08:59
Ett lite större jordskalv med magnitud 4,0 inträffade i natt klockan 02:50 på den norska nordvästkusten, cirka 6 mil nordväst om Mo i Rana. Skalvet har känts mer än 10 mil från epicentrum och följts av ett flertal efterskalv. I området inträffade år 1819 den största jordbävning vi känner till i Skandinaviens landområden, med magnitud 5,9.

2023-10-10 19:43
Uppdaterad 09:20 11/10: Tillsammans med norska och finska kollegor och med data från finska och en svensk mätstation har vi nu identifierat en mindre seismisk händelse i Finska viken i söndags morse. Sannolikt en mindre sprängning, som ägde rum i ett område i Finska viken mellan finska Ingå och estniska Paldiski klockan 00:21 svensk tid, 01:21 finsk tid, den 8 oktober. Storleken motsvarar ett jordskalv med magnitud knappt 1,0, vilket gör sprängningen betydligt mindre än sprängningarna av Nord Stream. Signalerna är svaga och osäkerheterna i lokaliseringen cirka 10 - 15 km, vidare analys av storlek och källmekanism pågår.

2023-10-10 16:01
Det svenska nationella seismiska nätet har inte detekterat någon jordbävning eller någon kraftig sprängning i Umeåtrakten mellan 15:00 och 15:30 idag. De smällar och skakningar som rapporteras från Umeå beror troligen antingen på en mer lokal sprängning som inte kopplat särskilt väl till berget, eller möjligen, om det uppfattats över ett stort område, på ljudbangar från flyg som går igenom ljudvallen.

2023-10-07 09:22
En stor jordbävning med magnitud 6,2 inträffade i västra Afganistan klockan 08:41 svensk tid, cirka 40 km nordväst om Herat. Skalvet följdes av ett efterskalv med magnitud 5,5 nio minuter senare. Ytterligare ett stort skalv inträffade klockan 09:13, nu med preliminär magnitud 6,2, cirka 10 km norr om det första. Området är relativt tätbefolkat, i byggnader som i regel inte står emot skakningar särskilt väl.

2023-09-10 14:59
Ett litet jordskalv med magnitud 1,4 inträffade i natt klockan 03:00 cirka 3 km söder om Veddige i Halland. Trots den lilla magnituden har skalvet rapporterats in som känt. Nattens skalv skedde cirka 6 km söder om skalvet den 10 april, som hade magnitud 2,1 och kändes vida omkring i trakten.

2023-09-09 08:59
En stor jordbävning med magnitud 6,8 inträffade klockan 00:11 svensk tid i Marocko, 72 km sydväst om Marrakech och 130 km sydost om Essaouira. Skalvet inträffade uppe i Atlasbergen och det finns därför risk för att jordskred kan ha utlösts. Dödsiffran är i skrivande stund uppe i cirka 600 men kan komma att öka när man når fram till byarna i bergen.

Nattens skalv är det största som uppmätts i Marocko, som drabbas då och då av jordbävningar med magnitud större än 5. Den senaste också i Atlasbergen nära Midelt i november 2019 med magnitud 5,0 men orsakade bara mindre skador på byggnader. Jordbävningen i Agadir 1960 hade magnitud 5,8 men orsakade fler än 12 000 dödsfall och stor förstörelse i staden.

2023-08-17 08:26
Det isländska meteorologiska institutet meddelar att vulkanutbrottet på Reykjaneshalvön nu är över, för den här gången. Stor försiktighet måste dock fortfarande iakttagas vid utbrottsplatsen, den nya lavan är mycket het under en tunn skorpa och gaser från lavan ansamlas i svackor.

2023-08-09 12:00
Vulkanutbrottet på Reykjaneshalvön på Island har tappat i intensitet under de senaste dagarna och varningsnivån för flygtrafiken är nu sänkt från orange till gul.

2023-07-10 19:06
Vulkanutbrott på Reykjaneshalvön på Island. Efter en knapp veckas intensiv jordskalvsaktivitet meddelade Islands meteorologiska institut strax för 19 svensk tid att ett utbrott startade 16:40 i Litla Hrut, ett par kilometer nordost om platserna för utbrotten 2021 och 2022.

Vulkanutbrottet förväntas följa samma mönster som utbrotten 2021 och 2022, med lavaflöden men utan större explosiva inslag, och därmed begränsade askmoln.

2023-07-02 07:48
Ett jordskalv med magnitud 2,2 inträffade igår klockan 18:07 5 km väster om Götene. Skalvet skedde på cirka 12 km djup och har känts och hörts inom cirka 3 mils avstånd, vi har fått in rapporter från t.ex. Götene, Skara, Lidköping, Kvänum och Hällekis.

2023-06-28 18:26
Ett litet jordskalv med magnitud 1,7 inträffade 17:57 cirka 6 km norr om Bredbyn, 35 km nordväst om Örnsköldsvik. Från Bredbyn rapporteras att skalvet kändes och hördes.

2023-06-28 16:43
En svärm små jordskalv inträffade i natt i ett område 10 km sydost om Bygdsiljum i Västerbotten. Svärmen startade 04:38 och pågick till åtminstone 06:27. Under den tiden har drygt 20 småskalv inträffat. Det största skalvet hade magnitud 1,4 och vi har inte fått in några rapporter om att det ska ha känts. De här skalven sker längs den postglaciala Burträskförkastningen, Sveriges mest seismiskt aktiva område.

2023-05-19 08:49
En stor jordbävning med magnitud 7,7 inträffade klockan 04:57 svensk tid i havet vid Loyaltyöarna, sydost om Nya Kaledonien. En tsunamivarning utfärdades för områden inom 1000 km avstånd. Klockan 08:20 ansågs tsunamifaran vara över. Vågor med 0,6 meters höjd uppmättes på Vanuatu, lägre våghöjder längre bort.

2023-05-16 16:35
Södra Östersjön i lördags: SNSN fick in nio rapporter i lördags och söndags om skakningar och muller i Blekinge och på Öland. Rapporterna nämner att dessa förekom från klockan 15 fram till 23:30. SNSN har inte registrerat några jordskalv i området under den tiden, och inte heller några större sprängningar. En seismisk händelse, oklart om det var en sprängning eller ett jordskalv, inträffade i norra Polen klockan 14:57 och hade magnitud 1,8. Att denna skulle hörts och känts i Sverige är osannolikt. En möjlig förklaring skulle kunna vara flyg som går igenom ljudvallen ute till havs och där ljudbangen rullar in över land, som i Stockholmsområdet den 24 april. Svenska Flygvapnet eller SAAB har dock inte övat i området under lördagseftermiddagen.

2023-04-26 13:47
SNSN har idag mottagit ett flertal rapporter om skakningar och ljudsmällar vid 11 tiden över ett stort område söder om stockholm, b.l.a. täckandes Tyresö och Hanninge. Inget jordskalv eller större sprängning har registrerats i området vid denna tidpunkt men vi har fått bekräftelse på att det har provflugits i överljudsfart i området vid tidpunkten så allt talar för att det är detta som upplevts.

2023-04-26 13:47
SNSN har idag mottagit ett flertal rapporter om skakningar och ljudsmällar över ett stort område söder om stockholm, b.l.a. täckandes Tyresö och Hanninge vid 11 tiden. Inget jordskalv eller större sprängning har registrerats i området vid denna tidpunkt men vi har fått bekräftelse på att det har provflugits i överljudsfart i området vid tidpunkten så allt talar för att det är detta som upplevts.

2023-04-10 17:17
Som många noterat heter orten där dagens magnitud 2,1 skalv inträffade Veddige, och inget annat. Vi ber om ursäkt.

2023-04-10 15:26
Ett jordskalv med magnitud 2,1 inträffade idag klockan 14:45 cirka 3 km nordost om Veddige, 22 km nordost om Varberg och 27 km sydost om Kungsbacka. Skalvet skedde på 8 km djup i jordskorpan. Vi har hittills fått in rapporter om skakningar och muller från Veddige, Väröbacka, Skällinge och Varberg.

Inte sedan juli 2016 har det varit ett skalv av magnitud 2 eller större i Varbergstrakten, då inträffade ett magnitud 2,4 skalv 4 km öster om just Veddige.

2023-04-05 07:23
Ett jordskalv med magnitud 2,3 inträffade 9 km sydost om Lesjöfors i Värmland klockan 04:00 i natt. Skakningar och ljud rapporteras från Lesjöfors och Hällefors.

2023-03-30 09:36
Ett jordskalv inträffade klockan 07:02 i morse strax norr om Kvissleby, 10 km söder om Sundsvall. Skalvet hade magnitud 2,2 och skedde på 25 km djup. Vi har fått rapporter om skakningar från Sundsvall och Matfors.

2023-03-21 18:59
En stor jordbävning med magnitud 6,5 inträffade 17:47 svensk tid i norra Afganistan, 40 km sydost om Jurm. Skalvet skedde på stort djup, cirka 190 km, vilket minskar skaderisken betydligt men också gör att skakningarna kan kännas på stora avstånd. Rapporter visar att skalvet känts till bl.a. Kabul, Islamabad och hela vägen till New Delhi.

2023-03-18 18:31
En stor jordbävning med preliminär magnitude 6,7 inträffade 18:13 svensk tid vid Ecuadors kust, 8 km nordost om Balao, 48 km nordost om Machala, 75 km söder om Guayakuil. Kraftiga skakningar rapporteras från närområdet.

2023-02-20 18:22
Ett nytt stort efterskalv med preliminär magnitud 6,4 inträffade i södra Turkiet nära gränsen till Syrien idag klockan 18:04 svensk tid. Skalvet inträffade 9 km sydost om Antakya. Detta är det nästa största efterskalv som registrerats hittills och det största efterskalvet sedan den stora andra jordbävningen med magnitud 7,5 den 6 februari. Skalvet har känts vida i regionen, över stora delar av Turkiet, i Syrien, Libanon, Israel, Irak, Egypten och på Cypern.

2023-02-06 03:03
En mycket stor jordbävning, med preliminär magnitud 7,8 inträffade klockan 02:17 svensk tid i östra Turkiet, 25 km nordost om Nurdagi, 37 km nordväst om Gaziantep. En jordbävning av den här storleken kan ha en förkastningslängd på cirka 200 km, så den kan inte beskrivas som en punktkälla. Skakningar har rapporterats in från stora delar av östra Medelhavet; hela Turkiet, Cypern, Libanon, Syrien, Israel, Egypten och Grekland.

Skalvet följdes 11 minuter senare av ett efterskalv med magnitud 6,7, cirka 20 km nordväst om huvudskalvet. Ytterligare efterskalv med magnitud större än 5 har redan inträffat.

Turkiet drabbas ofta av stora jordbävningar, senast ett skalv av den här storleken inträffade var i augusti 1999 i Izmit, nära Istanbul, med magnitud 7,6. I det skalvet omkom cirka 17 000 personer. Ett skalv med magnitud 7,0 inträffade i oktober 2020 strax norr om ön Samos i Egeiska havet. Då rapporterades cirka 120 omkomna.

2023-01-04 11:38
Jordbävningsåret inleddes i Sverige i går morse, den 3 januari klockan 08:27, då ett skalv med magnitud 2,3 inträffade 18 km väster om Burträsk, 21 km nordväst om Bygdsiljum. Skalvet inträffade relativt grunt, på drygt 6 km djup och kändes i trakten, vi har fått rapporter från både Burträsk och Bygdsiljum.

2022-12-10 15:13
Ett mindre jordskalv med magitud 1,4 inträffade 14:21 idag ute i havet 13 km öster om Njurunda, 25 km sydost om Sundsvall.

2022-12-07 08:30
Ytterligare ett litet jordskalv inträffade utanför Skutskär i natt klockan 00:55. Magnituden var 0.8 så det bör inte ha känts.

2022-12-06 10:55
Jordskalven utanför Skutskär fortsätter och har utvecklats till en hel svärm. Vi har nu detekterat sju skalv i området, det senaste klockan 10:42. Fyra av skalven har varit större, över magnitud 2, och de två största har magnitudern 2,7 (05:55) och 2.5 (09:51).

2022-12-06 07:30
Ett jordskalv med magnitud 2.7 inträffade i morse klockan 05:55 i havet 18 km öster om Skutskär. Senast ett skalv av den här storleken inträffade i området var i oktober 2018 då ett skalv med magnitud 2,9 skedde i Gävle.

2022-11-21 06:18
En jordbävning med magnitud 5,5 inträffade klockan 00:25 i natt i havet nordost om Kreta, Grekland, 89 km nordost om Agios Nikolaus, 126 km nordost om Heraklion. Skalvet rapporteras känt över stora delar av den grekiska övärlden och sydvästra Turkiet.

2022-11-17 08:08
Vi har fått rapporter om skakningar och muller i Bureåtrakten i natt. Det har inte inträffat någon jordbävning eller större sprängning utan det verkar vara ett mycket lokalt fenomen. Vi har signaler på den närmaste mätstationen klockan 23:48 men kan inte säga vad det är.

2022-11-11 12:14
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,1 inträffade klockan 11:49 idag i Tongaområdet. En regional tsunamivarning har gått ut för områden inom 300 km från epicentrum.

2022-11-09 07:14
En jordbävning med preliminär magnitud 5,7 inträffade idag klockan 07:07 i Adriatiska havet 29 km nordost om Senigallia i Italien, 64 km öster om Rimini.
Skalvet har känts vida omkring i Italien, Slovenien, Kroatien och Bosnien-Hercegovina.

2022-11-03 11:48
Skakningar och muller i södra Skellefteå idag klockan 11:17 var inte ett jordskalv utan en sprängning. I en bergtäkt eller i något konstruktionsarbete möjligen, den informationen har vi inte.

2022-10-07 08:18
Ett mindre jordskalv inträffade i morse klockan 07:15 på 13 km djup 3 km sydost om Sävar, 17 km nordost om Umeå. Skalvet hade magnitud 1.7

2022-10-06 12:02
Uppdatering Åmålskalvet: Vi registrerade ett litet efterskalv på samma plats som huvudskalvet klockan 07:08 i morse. Efterskalvet hade magnitud 0.7, så pass litet att det sannolikt inte kändes.

2022-10-06 06:36
Ett jordskalv inträffade i natt klockan 04:34 i västra Vänern, 10 km öster om Åmål, 11 km söder om Säffle på 19 km djup. Skalvet hade magnitud 3,0 och har enligt rapporter till oss känts upp till Arvika och ner till Fengersfors, men förmodligen i ett större område. Området ingår i det stråk av jordskalv som går igenom Vänern, från Västergötland mot Norge. Senast ett skalv av den här storleken inträffade var i mars 2022 nära norska gränsen, då med magnitud 2,9.

2022-09-26 09:31
Ett jordskalv med magnitud 2,8 inträffade klockan 01:21 i natt 4 km nordväst om Vebomark, 17 km sydost om Burträsk. Skalvet skedde relativt djupt, 26 km ner i jordskorpan, och har känts av i området, hela vägen upp till Skellefteå.

2022-09-23 07:46
En större seismisk händelse med magitud 3.3 inträffade 04:04 i Kiruna.

2022-09-22 08:37
Ett stort efterskalv med preliminär magnitud 6,8 inträffade klockan 08:16 svensk tid vid den mexikanska västkusten, ca 45 km öster om måndagens huvudskalv, 47 km sydväst om Aguililla. Skalvet rapporteras ha känts i både Guadalajara och Mexico City. Närområdet är bergigt med risk för sekundära effekter som jordskred.

2022-09-19 20:19
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,5 inträffade klockan 20:05 svensk tid vid den mexikanska västkusten, 37 km sydöst om Aquila, 48 km sydväst om Coalcoman de Matamoros, 110 km sydöst om Colima. En tsunamivarning har utfärdats för den mexikanska kusten inom 300 km från jordbävningen.

2022-09-18 09:28
En serie jordbävningar har drabbat Taiwans östkust det senaste dygnet. Ett skalv med magnitud 6,5 igår följdes av stora efterskalv med magnitud över 5 och idag av en större jordbävning med preliminär magnitud 6,9 klockan 08:44 svensk tid. Dagens skalv har känts över stora delar av Taiwan, skadeläget är än så länge oklart.

2022-09-14 13:49
Ett jordskalv med magnitud 2,3 inträffade 4 km norr om Axvall, 8 km nordost om Skara, klockan 13:12 idag. Vi har fått rapporter om skakningar från Skara, Axvall, Lundsbrunn, Götene och ända bort till Hällekis.

Så sent som den 21 augusti i år inträffade ett skalv med magnitud 2,5 strax söder om Lidköping. Västergötland och norrut genom Vänern är ett område med relativt hög jordskalvsaktivitet.

2022-08-21 17:06
Uppdatering Lidköping: Den manuella analysen visar att det var ett jordskalv som inträffade 15:57, 7 km sydväst om Lidköping på cirka 7 km djup och med magnitud 2.5. Vi har fått in rapporter om skakningar och muller från Lidköping, Vinninga, Källby, Järpås, Tun, Götene och Skara.

Så sent som i juni 2021 hade vi ett skalv med magnitud 2,4 15 km öster om Skara. Man får gå tillbaka till 2006 för att hitta ett skalv med magnitud större än 2 (2,2) nära Lidköping. Området från södra Vättern upp genom Västra Götaland, genom Vänern och mot Norge har relativt många jordskalv, liksom Norrlandskusten och övre Norrland, se kartan till vänster.

2022-08-21 16:48
En större seismisk händelse inträffade idag kl 15:57 ca 14 km Väst-Sydväst om Lidköping med preliminär magnitud 2.4. Vi tittar för närvarande närmre på händelsen för att avgöra dess källa.

2022-08-10 07:41
Ett jordskalv med magnitud 2,6 inträffade klockan 00:28 4 km norr om Lugnvik, 8 km nordöst om Kramfors. Vi har fått in rapporter från Docksta i norr till Sundsvall i söder om skakningar och muller.

2022-08-03 16:25
Ett vulkanutbrott startade 15:30 svensk tid på Reykjaneshalvön på Island, enligt det isländska meteorologiska institutet. Utbrottet sker i samma område som fjolårets utbrott och förväntas ha liknande förlopp, med lavaströmmar och mindre askmängder.

2022-07-27 08:20
En stor jordbävning med magnitud 7,0 inträffade 02:43 svensk tid på norra Luzon, Filippinerna, 14 km öster om Dolores, 73 km söder om Laoag. Skalvet var ytligt och inträffade i ett bergigt men tättbefolkat område med risk för sekundäreffekter som jordskred. Tidiga rapporter talar om skador på byggnader och några omkomna.

2022-06-22 16:28
En jordbävning med magnitud 5,9 inträffade klockan 22:55 svensk tid i går kväll på gränsen mellan Afganistan och Pakistan, cirka 47 km sydväst om Khost och 160 km söder om Kabul. Skalvet var ytligt och har orsakat stor skada i de relativt tättbefolkade områdena i närheten. Rapporter från Afganistan talar om 1000 omkomna, från Pakistan har det inte kommit rapporter om större skador. Skalvet kändes både i Kabul och Islamabad.

2022-04-13 09:52
Ett litet jordskalv inträffade natten till tisdagen 12/4, klockan 05:00 lokal tid. Skalvet inträffade i vattnet Gullmarn, ca 5 km öst om Brastad, på ett djup av ca 19 km och hade en magnitud på 1.7.

2022-03-16 16:06
Ett jordskalv med preliminär magnitud 7.3 inträffade idag kl 15.36 svensk tid i havet ca 80 km sydost om miljon staden Sendai i Japan. En lokal tsunamivarning har utfärdats av Japans meteorologiska institut för kusterna längs Honshu och Hokkaido, med vågor upp till 1 m höjd. Skalvets preliminära epicentrum är beläget ca 15 km väster (närmre land) om M7.3 skalvet som inträffade 13 februari 2021 i vilket ett dödsfall och minst 186 skadade samt omfattande strukturell åverkan rapporterats. Dagens skalv inträffade 59 km nordost om kärnkraftverket i Fukushima men är 400-500 gånger mindre än magnitud 9.1 skalvet 2011.

Jordbävningen föregicks av ett förskalv med magnitud 6,4 i samma område, 4 minuter före huvudskalvet.

2022-03-14 16:40
Efter jordskalven i lördags har vi fått in rapporter som visar att det största kändes mer än sju mil bort. Från norska gränsen vid Årjäng i norr, till Värmlandsnäs i öster och Brastad i söder. Skalvet kändes också tydligt i Halden och längre västerut i Norge.

2022-03-12 10:07
Ett jordskalv med magnitud 2,9 inträffade klockan 04:46 15 km nordväst om Ed i Dalsland. Skalvet kändes vida omkring, vi har fått in rapporter från Ed, och från Brastad i söder till Säffle i norr. Ett mindre förskalv inträffade 04:27, med magnitud 1,7 och ett större efterskalv inträffade 04:50, med magnitud 2,4. Båda i samma område. Ytterligare ett efterskalv inträffade klockan 04:56 med magnitud 0.7. Det skalvet har förmodligen inte känts på jordytan.
Skriv gärna in och berätta om du kände skalvet.

Området är en del av det seismiskt mer aktiva Vänerområdet, senast inträffade ett skalv med magnitud 1,1 i augusti 2021 närmare Ed. I november år 2000 inträffade ett skalv med magnitud 3,1 6 km söder om nattens skalv.

2022-02-04 08:27
Ett jordskalv med magnitud 1,9 inträffade klockan 00:48 i natt 6 km sydväst om Övre Bäck, 32 km söder om Skellefteå. Skalvet hördes och kändes i området. Ett efterskalv inträffade 01:52 med magnitud 0,2.

Nattens skalv skedde cirka 3 km öster om det större magnitud 2,7-skalvet den 11 september förra året, och 6 km sydväst om skalvet den 7 december med magnitud 1,8. Dessutom skedde ett mindre, magnitud 1,0-skalv den 7 januari 5 km väster om nattens. Området är alltså ovanligt aktivt just nu.

2022-01-28 08:40
Ett jordskalv med magnitud 1.8 inträffade klockan 01:04 i natt under södra Alnön, utanför Sundsvall. Skalvet har rapporterats som skakningar och muller i Sundsvallstrakten.

2022-01-26 15:57
Vi har fått flera rapporter om skakningar och muller i ett stort område runt Umeå. Det har inte varit något jordskalv i området, däremot har vi registrerat en sprängning cirka 3 km öster om Robertsfors klockan 14:32. Det är dock osannolikt att den hördes ner till Umeå och längre söderut. Troligen beror muller och skakningar på en ljudbang, skapad när flyg passerade Umeå i överljudsfart. Norbottens flygflottilj F21 bekräftar att man flugit i området, enligt Västerbottens-Kuriren.

2022-01-21 17:29
En stor jordbävning med magnitud 6,3 inträffade klockan 17:09 svensk tid i havet öster om Kyushu, Japan. 24 km sydost om Saiki, 40 km nordost om Nobeoka. Skalvet har känts över hela Kyushu och delar av Honshu och Shikoku. Man förväntar sig ingen tsunami av skalvet.

2022-01-17 08:28
Vulkanutbrottet på Tonga fortsätter. I går kväll klockan 21 svenskt tid registrerades ytterligare en mindre tsunami på Amerikanska Samoa, vilken tros komma från ytterligare ett explosivt utbrott i vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai på Tonga. Idag rapporteras en knappt 5 km hög askpelare över vulkanen.

Vulkanen har haft utbrott sedan före jul, då moln av aska, vattenånga och gas slungats ut till flera kilometers höjd. I lördags morse, klockan 5 svensk tid, skedde en mycket stor explosion i vulkanen vilken producerade en tsunamivåg som slog in över Tonga med 1,2 m höjd och som observerades så långt bort som till Japan och Chile. Askmolnet, med stora mängder svaveldioxid, nådde cirka 30 km höjd i stratosfären och ljudet från explosionen hördes 2000 km bort och kunde mätas upp över hela jorden. Vulkanön slets itu. Lördagsexplosionen påminner om Krakatoas utbrott 1883.

2022-01-05 11:44
Ett jordskalv med magnitud 2,7 inträffade klockan 23:43 den 3:e januari 17 km sydost om Tärendö, 21 km sydväst om Pajala. Skalvet hördes och kändes i Pajala.

2021-12-29 21:47
Ett jordskalv med magnitud 7.3 inträffade idag 19:26 svensk tid på ca 160 km djup utanför Maopora Island ca 246 km ost-nordost om Östtimors huvudstad Dili. Skalvet kändes av så långt bort som Darwin i norra Australien.

2021-12-19 15:53
Ett litet jordskalv med magnitud runt 1 inträffade den 18/12 klockan 22:14 mellan Våxtorp och Hishult i Halland. Skalvet rapporterades känt av flera personer, vilket är ovanligt för ett så litet skalv.

2021-12-14 09:17
En stor jordbävning med magnitud 7,3 inträffade klockan 04:20 svensk tid i natt i östra Indonesien, 113 km norr om Maumere. En tsunamivarning utfärdades för områden inom 100 mil från skalvet men rörelsen i skalvet visade sig vara mest horisontell och endast mindre havsnivåförändringar observerades. Enligt mediauppgifter just nu har ingen omkommit i skalvet och det är endast mindre skador på byggnader.

2021-12-08 06:51
Ett jordskalv med magnitud 1,8 inträffade i går kväll klockan 22:57 i Övre Bäck, 11 km söder om Bureå, 30 km sydost om Skellefteå, på 22 km djup. Skalvet skedde 7.5 km nordost om det större skalvet den 12/9 i år, det skalvet hade magnitud 2,7 så nattens skalv kan klassificeras som ett efterskalv till detta.

2021-11-28 12:14
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,5 inträffade klockan 11:52 svensk tid i nordöstra Peru, 43 km nordväst om Barranca, 172 km norr om Moyobamba. Skalvet inträffade på 112 km djup vilket gör det lite mindre farligt än om det varit ytligare, men det har känts i stora delar av Peru och Ecuador.

2021-11-14 13:33
Två större jordbävningar inträffade i södra Iran med knappt två minuters mellanrum klockan 13:07 och 13:09 svensk tid. Skalven har preliminär magnitud 6,0 och 6,3 och skedde 60 - 65 km nordväst om Bandar Abbas. Skalven här känts både i Iran och på andra sidan Persiska viken i Förenade Arabemiraten, Oman och Qatar.

2021-11-13 09:11
Ett jordskalv med magnitud 2.5 inträffade igår kväll ca 5 mil sydost om Luleå, i havet. Skalvet inträffade på ett djup av knappt 20 km, klockan 20:36.

2021-10-12 11:33
En stor jordbävning med preliminär magnitud 6,3 inträffade klockan 11:24 cirka 3 mil söder om Kretas sydöstkust, 60 km sydost om Ierapetra. Skalvet rapportras känt över hela Kreta, i östra Turkiet och ända till Aten.

2021-10-04 15:09
Idag omkring 13.30 har vi fått in rapporter om ljud och vibrationer från ett större område, från Stockholm, Nynäshamn och Södertälje. Det handlar inte om något jordskalv, inte heller någon större sprängning. Flygvapnet har genomfört flygningar mot Gotland vilket troligen har orsakat en ljudbang, som hörts och känts äver ett stort område.

2021-10-04 15:09
Idag omkring 13.30 har vi fått in rapporter om ljud och vibrationer från ett större område, bland annat från Stockholm, Nynäshamn och Södertälje. Det handlar inte om något jordskalv, inte heller någon större sprängning. Flygvapnet har haft övningar och genomfört flygningar mot Gotland vilket troligen har orsakat en ljudbang, som hörts och känts över ett stort område.

2021-09-27 08:40
Uppdatering Kreta: Magnituden stabiliserar sig på 6,0 och epicentrum 25 km söder om Heraklion. Skalvet är relativt grunt och har därför skakat om närområdet kraftigt. Det finns enstaka uppgifter om skador på hus, men ännu inget från epicenterområdet.

Kreta ligger på plattgränsen mellan de afrikanska och euroasiska tektoniska plattorna, där den afrikanska dyker ner under den greksika övärlden i en subduktionszon. Området har regelbundet jordbävningar med magnitud över 6, senast 2019 då ett skalv med magnitud 6,0 inträffade i havet strax väster om Kreta. I september 2020 inträffade ett magnitud 5,9 skalv vid Kretas sykust, söder om dagens.

2021-09-27 08:27
En stor jordbävning med preliminär magnitud 5,9 inträffade klockan 08:17 svensk tid på centrala Kreta, 20 km söder om Heraklion. Skalvet har känts över hela Kreta, och stora delar av den grekiska övärlden. Detta är ännu preliminära uppgifter.

2021-09-22 07:01
En jordbävning med magnitud 5,9 inträffade klockan 01:16 svensk tid i sydöstra Australien, 55 km söder om Mansfield, 120 km nordost om Melbourne. Skalvet skedde i en bergstrakt men skadade byggnader i Mansfield och Melbourneområdet. Inga personskador har rapporterats men skalvet har känts vida i sydöstra Australien, rapporter om skakningar kommer ända från Sydney och Tasmanien.
Nattens jordbävning kan vara den största som drabbat området sedan kolonisationen av Australien, sedan år 1900 har området drabbats av sju skalv större än magnitud 5, senast 2012 då en jordbävning med magnitud 5.4 inträffade 91 km söder om nattens.

2021-09-21 12:57
Ett litet jordskalv med magnitud 2,0 inträffade natten till idag, tisdag, klockan 00:30. Skalvet inträffade strax söder om Överdal, drygt 3 km nordväst om Docksta, Västernorrland.

2021-09-14 09:16
Ett jordskalv med magnitud 2,2 inträffade klockan 00:51 natten till tisdag strax söder om Västertryserum, 10 km sydväst om Valdemarsvik. Skalvet har känts och hörts i en flera mils radie runt epicentrum, i t.ex. Gamleby och Valdemarsvik.
Jordskalv är ovanliga i sydöstra Sverige, det senaste skalvet med magnitud över 2 inträffade i juni 2009 utanför Kisa, med magnitud 2,7. Innan dess får man gå tillbaka till 1930 för att hitta ett magnitud 2 skalv inom 50 km från nattens.

Tisdagens skalv skedde i Linköping-Loftahammar zonen, en deformationszon som utgör gränsen mellan det 1,8 miljarder år gamla Transscandinavian Igneous Belt i söder och det 1,9 miljarder år gamla Svekokarelska området i norr.

2021-09-12 09:14
Ett jordskalv med magnitud 2,7 inträffade 01:28 i natt 7 km sydväst om Övre Bäck, 14 km nordväst om Lövånger, 32 km söder om Skellefteå. Skalvet skedde på 19 km djup och har känts vida runt i området, vi har fått rapporter från Boliden, Skellefteå och Burtäsk söderut till Robertsfors.
Nattens skalv inträffade bara 6 km från den plats där det stora skalvet i juni 2010 inträffade. Det skalvet hade magnitud 3,6. Området från Bureå västerut mot Burträsk till Botsmark är Sveriges mest seismiskt aktiva, sedan år 2000 har 23 skalv större än magnitud 2 inträffat längs den så kallade Burträskförkastningen.

2021-09-08 06:35
En stor jordbävning med magnitud 7,0 inträffade den 8 september 03:48 svensk tid på Mexikos västkust, med epicentrum 18 km nordost om Acapulco. Skalvet inträffade på land men p.g.a. dess storlek, samt osäkerheter i de första lokaliseringarna och möjligheten att förkastningen delvis var i havet, utfärdades en tsunamivarning för områden inom 30 mil från Acapulco. En våg med 0.5 meters höjd registrerades i Acapulco.
Ett dödsfall har hittills rapporterats samt skador på byggnader i Acapulco. Skakningar från skalvet kändes även i Mexico City, 37 mil från skalvets epicentrum, där varningssystemet för jordbävningar ljöd strax innan skakningarna började.

2021-08-18 12:45
Ett jordskalv med preliminär magnitud 6.8 inträffade klockan 12:10 svensk tid vid öriket Vanuatu. En lokal tsunamivarning har utfärdats.

2021-08-14 14:49
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,2 inträffade klockan 14:29 svensk tid på Haiti, 33 km nordost om Les Cayes, 126 km väster om Port-au-Prince. Jordbävningen rapporteras ha känts i stora delar av Haiti, i Dominikanska Republiken, på Jamica och på Kuba.

2021-08-12 21:00
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,6 inträffade kl 20:33 svensk tid i sydatlanten, 740 km sydost om Sydgeorgien, 220 mil sydost om Falklandsöarna. Det finns risk för en tsunami i området.

2021-08-11 20:50
Ett jordskalv med magnitud 7.1 inträffade idag kl 19:46 svensk tid ca 80 km sydost om Mati på Filipinerna. En tsunamivarning rörandes kustområden på Filipinerna och Indonesien inom 300 km från skalvets epicentrum har utfärdats.

2021-07-29 09:04
Ett jordskalv med preliminär magnitud 8.2 inträffade idag kl 08:15 svensk tid i Alaska. En tsunamivarning har utfärdats.

2021-07-27 13:58
Ett jordskalv med magnitud 2,0 inträffade igår 26 juli klockan 17:55 8 km sydost om Njurundabommen. Skalvet skedde på 21 km djup och vi har rapporter om att det känts i Njurunda, Kvissleby och Vindeln.

2021-06-07 07:12
Ett jordskalv inträffade klockan 02:32 i natt 5 km sydöst om Varnhem, 11 km sydväst om Skövde. Skalvet hade magnitud 2,4 och kändes vida omkring i området Skövde, Tidaholm, Falköping, Skara och Lidköping. Skalvet följdes av ett efterskalv 02:56, med magnitud 1,7.

2021-05-26 15:12
De ljud och vibrationer som rapporterats från Enköping med omnejd har inte orsakats av ett jordskalv. Däremot kan vi se en sprängning vid 14:05, knappt 6 km nordost om Enköping i närheten av Sneby.

2021-05-21 20:50
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,3 inträffade klockan 20:04 svensk tid i Kina i södra Qinghai, 390 km sydväst om Xining. Området är glesbefolkat och det fåtal rapporter som kommit in talar om rejäla skakningar på stort avstånd från epicentrum.

2021-04-28 08:56
En jordbävning med magnitud 6,0 inträffade 04:21 svensk tid i Assam i nordöstra Indien, 10 km NV om Dhekiajuli, 95 km NO om Guwahati. Skalvet har känts i stora delar av nordöstra Indien och Bangladesh och det rapporteras skador på byggnader men ännu inga personskador.

2021-03-31 17:16
Vi har fått in rapporter om skakningar under eftermiddagen, det handlar inte om något jordskalv. Dock kan vi se någon form av sprängningsarbete vid klockan 13:47:24, ca 5 km väster om Torup (Hylte kommun).

2021-03-20 10:33
En kraftig jordbävning med preliminär magnitud 7.0 inträffade idag kl 10:09 svensk tid straxt utanför japans kust, ca 28 km öster om staden Ishinomaka och ca 65 km öster om miljonstaden Sendai. En Tsunamivarning har utfärdats för kuststräckorna. Dagens skalv inträffade ca 70 km väster om magnitud 9.1 Tohoku skalvet som ledde till en Tsunami som förstörde kärnkaftverket i Fukushima.

2021-03-19 23:48
Ett vulkanutbrott började 22:30 svensk tid på Reykjaneshalvön på Island. Utbrottet sker troligtvis i södra delen av Fagradalsfjall, nordöst om Grindavik. Preliminärt är det ett mindre utbrott, helkoptrar är på väg för att studera utbrottet närmare. Det är troligtvis ingen större fara för människor, inte den närmaste tiden.

2021-03-04 21:56
Uppdatering Kermadec. Tsunamivarningen har utökats till större delen av Stilla Havet med möjliga våghöjder upp till en meter i Sydamerika och Australien.

2021-03-04 21:06
En mycket stor jordbävning med preliminär magnitud 8,1 inträffade 20:28 svensk tid vid Kermadecöarna, cirka 100 mil norr om Nya Zeeland. En tsunamivarning har gått ut för sydvästra Stilla Havet.

2021-03-04 14:52
Uppdatering Nya Zeeland. Magnituden på jordbävningen har nu justerats ner till 6,9 vilket minskar tsunamirisken signifikant. Skakningar från skalvet rapporteras från stora delar av Nordön.

2021-03-04 14:45
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,3 inträffade klockan 14:28 svensk tid utanför Nya Zeelands nordö, 238 km nordost om Gisborne. En lokal tsunamivarning har utfärdats för kuster inom 300 km från jordbävningen. Eventuella vågor beräknas nå Lottin Point på Nya Zeeland cirka 14:58 svensk tid, Gisborne cirka 15:10.

2021-03-03 11:34
Ett jordskalv med preliminär magnitud 6.2 inträffade idag kl. 11:16 svensk tid i Grekland ca 22 km nordväst om staden Larisa. Rapporter om att skalvet kändes av har registrerats över hela Grekland men även från omkringliggande länder som Italien, Turkiet, Albanien, och Makedonien

2021-03-03 08:21
Ett jordskalv inträffade igår kväll klockan 22:08, omkring 6 km öster om Bygdsiljum. Skalvet var djupt, drygt 27 km, och nådde en magnitud på 2.3. Vi har inte fått in några rapporter på att detta skalv har känts, däremot att det hörts ett muller upp till ca 5.5 mil från skalvet.

2021-02-24 17:58
En jordbävning med magnitud 5,7 inträffade idag klockan 11:06 svensk tid centralt på Reykjaneshalvön på Island, 7 km nordnordväst om Krysuvik, 14 km nordöst om Grindavik. Skalvet kändes vida över sydvästra Island, på Reykjaneshalvön, i Reykjavik och ända bort till Vestmannaöarna. Skalvet har följts av en stor mängd efterskalv, det största med magnitud 5,0, och den aktiviteten fortsätter. Det isländska meteorologiska institutet varnar för att inte vistas för nära branta bergssluttningar eftersom stora efterskalv kan orsaka bergsskred, något som redan rapporterats från flera platser på Reykjaneshalvön.

På grund av den senaste tidens jordbävningsaktivitet på Reykjaneshalvön i närheten av Krysuvik, plus dagen stora skalv, har det isländska meteorologiska institutet höjt varningen för vulkanutbrott för flygtrafiken från grönt till gult.

2021-02-19 10:59
De skakningar och det muller som rapporterades från Gotland under eftermiddagen igår kommer inte från ett jordskalv och inte heller från någon större sprängning. Enligt P4 Gotland har Saab genomfört flygningar i närheten av Gotland under den aktuella tiden och vibrationerna är förmodligen orsakade av ljudbangar.

2021-02-10 16:01
Uppdatering magnitud 7.5 skalvet kl 14:20 svensk tid sydost om Loyaltyöarna: Tsunamivågor med våghöjder på mellan 6-64 cm har uppmäts på olika öar i Vanuatu och Loyaltyöarna.

2021-02-10 14:50
En jordbävning med preliminär magnitud 7.5 inträffade kl. 14:20 svensk tid i havet ca 400 km sydost om Loyaltyöarna. En tsunamivarning har utfärdats. Skalvet föregicks timmarna innan av en serie skalv med magnituder mellan 5.7 - 6.1

2021-02-09 20:54
Ett mindre jordskalv med magnitud 1,7 inträffade klockan 18:05 10 km sydost om Sala. Skalvet har känts i området, bland annat i Sala.

2021-01-31 23:33
Ett jordskalv med magnitud 2,0 inträffade klockan 19:35 den 30 januari, 5 km nordöst om Tranemo, 7 km nordväst om Grimsås. Skalvet skedde på 21 km djup och både kändes och hördes upp till två mil från epicentrum.

2021-01-26 13:51
Vi får in rapporter om muller och skakningar i Södertäljetrakten mellan 11 och 12 idag. Det har dock inte skett något jordskalv i området och inte heller någon större sprängning.

2021-01-17 09:13
Ett jordskalv med magnitud 2.7 inträffade klockan 04:05 natten mellan lördag och söndag på västkusten, i havet 15 km väster om Grebbestad. Skalvet kändes och hördes längs norra Bohuskusten. Nattens skalv inträffade 20 - 25 km söder om den plats där den största jordbävning vi uppmätt i Sverige inträffade, Kosteröskalvet 1904 med magnitud 5.4.

2021-01-03 13:17
Ett jordskalv med preliminär magnitud 2,4 inträffade klockan 12:22 idag 5 km sydväst om Röbäck, strax utanför Umeå. Skalvet har känts och hörts i Umeå med omnejd.

2020-12-29 13:05
En stor jordbävning med magnitud 6,4 inträffade klockan 12:20 i Kroatien, 9 km sydväst om Sisak, 51 km söder om Zagreb. Mycket kraftiga skakningar rapporteras från närområdet och skalvet har känts i hela Kroatien, och i Serbien, Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Ungern, Österrike och Italien. Dagens skalv inträffade i samma område som de två skalven i går morse, med magnituder 5,2 och 5,0.

2020-12-28 15:14
Ett mindre jordskalv med magnitud 1,8 inträffade på annandagen klockan 16:54 7 km nordväst om Burträsk. Skalvet kändes av närboende.

2020-12-05 12:51
Ytterligare ett litet jordskalv inträffade cirka 3 km väster om Hedenäset under lördagkvällen, klockan 21:12. Skalvet hade magnitud 1,0 och uppfattades i området.

2020-11-30 11:45
Två små jordskalv inträffade under lördagen strax väster om Hedenäset, cirka 45 km norr om Haparanda. Klockan 00:49 skedde ett skalv med magnitud 1.5 och klockan 15:38 ett något mindre i samma område. Skalven hördes och kändes i närområdet.

2020-10-30 13:29
Uppdatering Samos: Magnituden har nu justerats till 7,0. Detta är den största jordbävningen i området sedan 1968, då en jordbävning med magnitud 7,2 inträffade i Egeiska havet mellan Grekland och Turkiet.

2020-10-30 13:11
En stor jordbävning med preliminär magnitud 6,9 inträffade 12:51 svensk tid strax norr om den grekiska ön Samos, 10 km norr om Agios Konstantinos. Jordbävningen har känts över hela Egeiska havet, i västra Turkiet och stora delar av Grekland.

Egeiska havet är mycket aktivt med jordbävningar, senast i juni och juli 2017 inträffade två jordbävningar med magnitud över 6, söder om Mytilini och strax öster om Kos.

2020-10-20 16:07
En jordbävning med preliminär magnitud 5,7 inträffade klockan 15:43 svensk tid på Reykjaneshalvön, Island, 4 km väster om Krysuvik, i närheten av Kleifarvatn. Skalvet har känts vida över halvön och i Reykjavik. Detta är, om magnituden håller, det största skalvet på södra Island sedan magnitud 6,3 jordbävningen 2008.

2020-10-20 07:32
Uppdatering Alaska: Tsunamivågor med höjder upp till 70 cm uppmättes på ett par vattennivåmätare längs Alaskahalvön. Inga skador rapporteras från området.

2020-10-19 23:07
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,5 inträffade klockan 22:55 svensk tid i havet söder om Alaska, 94 km från Sand Point. En tsunamivarning har utfärdats för kusten i Alaska och Kanada inom 300 km från skalvet. Dagens skalv inträffade cirka 80 km sydväst om det stora skalvet den 22/7 - 2020 som hade magnitud 7,8. Ingen större tsunami bildades av det skalvet.

2020-10-03 14:48
En jordbävning med magnitud 3,0 inträffade klockan 09:48 i Finland, 27 km nordväst om Karesuando.

2020-09-01 08:32
Ett jordskalv med magnitud 6.8 inträffade idag 06:09 svensk tid utanför Chiles kust ca 78 km nordväst om Vallenar och 114 km sydväst om Copiapo. Skakningar från skalvet har rapporterats från bl.a. Copiano, Vallenar, La Serena och Coquimbo

2020-08-31 07:37
Ett jordskalv inträffade natten till idag i närheten av Falköping, klockan 00:57:14 den 31 augusti. Skalvet nådde en magnitud på 2.1 och inträffade ca 2 km söder om Åsle, drygt 7 km öster om Falköping på ett djup av 16 km. Vi har fått in rapporter om att skalvet har känts i bl.a. Falköping, Tidaholm och Skövde.

2020-08-18 06:27
En jordbävning med magnitud 6,6 inträffade klockan 02:04 svensk tid i Filippinerna, i havet 7 km öster om Cataingan på ön Masbate och 52 km väst om Calbayog City på ön Samar. Kraftiga skakningar rapporteras från både Masbate och Samar.

2020-07-24 18:35
Ett jordskalv med magnitud 2,8 inträffade klockan 17:47 cirka 7 km söder om Boliden. Dagens skalv är det största naturliga i Sverige i år (gruvskalvet i Kiruna var större, magnitud 4,1).

Jordskalv är inte ovanliga i trakten, det går ett stråk av skalv från Bolidenområdet söderut där det möter den höga seismiska aktiviteten på Burträskförkastningen. Burträskförkastningen löper från Botsmark via Burträsk förbi Bureå och är Sveriges just nu mest seismiskt aktiva område.

2020-07-22 10:08
Updatering Alaskaskalvet, Tsunamivarningen som utfärdades har dragits tillbaka för större delen av kusterna runt stilla havet. En mindre (0.2m) tsunamivåg uppmättes vid Sand Point ca 135 km väst-nordväst om skalvets epicenter.

2020-07-22 08:53
En jordbävning med preliminär magnitud 7.8 inträffade 08:12 svensk tid i havet söder om Alaskahalvön. Närområdet är sparsamt bosatt men givet skalvets storlek och epicenter har en Tsunamivarning utfärdats.

2020-06-24 19:58
En jordbävning med preliminär magnitud 5,8 inträffade kl. 19:41 svensk tid i östra Kalifornien, under Owens Lake, 96 km nordväst om Ridgecrest. Skalvet kan räknas in i den sekvens som började med de två skalven utanför Ridgecrest, med magnitud 6,4 och 7,1, i juli 2019. Dagens skalv har känts över stora delar av Kalifornien, både till Los Angeles och San Francisco, och in i Nevada.

2020-06-23 17:55
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,4 inträffade klockan 17:29 svensk tid vid den mexikanska sydvästkusten, 20 km nordöst om Santa Maria Xadani. Lokaliseringen nära kusten gjorde att en tsunamivarning utfärdades för Mexiko, Guatemala och områden inom 1000 km från skalvet.

2020-06-21 22:21
Ytterligare ett skalv med magnitud 5,7 inträffade på norra Island klockan 21:08 svensk tid. Skalvet skedde längre åt nordväst jämfört med gårdagens stora skalv.

2020-06-21 13:55
En intensiv jordbävningssvärm pågår sedan några dagar strax utanför norra kusten på Island. Igår inträffade två skalv med magnitud 5,6 och 5,4 vilka föregicks av en stor mängd mindre skalv. De stora skalven har känts över stora delar av Island. Svärmen sker cirka 20 km nordost om Siglufjördur, med största sannolikhet på Husavik-Flateyförkastningen, en del i gränsen mellan de euroasiska och nordamerikanska tektoniska plattorna.

2020-06-18 15:56
En stor jordbävning med magnitud 7,4 inträffade klockan 14:50 svensk tid i havet 680 km nordöst om Nya Zeeland. Jordbävningen rapporterats ha känts på Nya Zeelend, det finns dock inga rapporter om skador. En tsunamivarning har utfärdats för mindre vågor på Fiji, Tonga och flera av önationerna i området, samt på Nya Zeeland.

2020-05-25 07:17
Gruvskalvet i Malmberget klockan 16:36 i går den 24/5 uppmättes till magnitud 3,1.

2020-05-18 07:33
Uppdatering Kiruna: Momentmagnituden (Mw) för gruvskalvet i Kiruna är 4,1. Det gör skalvet något mindre än jordskalvet i Skåne 2008 (4,3) och lika stort som skalvet i Bottenviken 2016, men fortsatt det i särklass största gruvskalvet som mätts upp i Sverige.

2020-05-18 07:08
Ett mycket stort gruvinducerat skalv inträffade klockan 03:12 i Kiruna i natt. Skalvet har preliminärt uppmätts till magnitud (ML) 4,8, vilket är det största som någonsin uppmätts från gruvor i Sverige. Gruvskalvet i Kiruna i februari 2008 hade magnitud(Mw) 3,2. Detta är det största skalvet i Sverige sedan jordbävningen utanför Sjöbo i Skåne i december 2008, som hade magnitud(Mw) 4,3.

2020-05-15 13:23
En jordbävning med preliminär magnitud 6,4 inträffade klockan 13:03 svensk tid i västra Nevada, 42 km väster om Tonopah och cirka 50 km från gränsen till Kalifornien. Skalvet har känts i stora delar av Nevada, till Las Vegas och Reno, samt i östra Kalifornien. Området har inte haft jordbävningar i denna storlek sedan 1930-talet.

2020-04-30 22:05
Ett jordskalv inträffade ikväll klockan 19:32 ca 1 km nordväst om Husum. Skalvet inträffade på ett djup av 14 km och hade magnitud 2.1.

2020-04-08 10:24
Ett mindre jordskalv inträffade klockan 16:33 igår strax söder om Alnön, utanför Sundsvall. Skalvet skedde på cirka 8 km djup och hade magnitud 1,8.

2020-04-01 07:52
En stor jordbävning med magnitud 6,5 inträffade klockan 01:53 svensk tid i västra Idaho, USA, 72 km väster om Challis, drygt 40 mil väster om Yellowstone. Skalvet kändes vida omkring i Idaho och omkringliggande delstater men inga skador har rapporterats ännu.

2020-03-25 06:16
En stor jordbävning med magnitud 7,5 inträffade 03:49 svensk tid i havet utanför ökedjan Kurilerna, söder om Kamtjatka. Kraftiga skakningar rapporteras från ryska Severo-Kurilsk, det finns ännu inga rapporter om skador. En tsunamivarning utfärdades för områden inom 100 mil från skalvet. Dock registrerades bara mycket små vågor på djuphavsbojarna i närområdet.

2020-03-22 18:43
Tre små jordskalv inträffade idag cirka 4 km nordöst om Tavelsjö, 28 km norr om Umeå. Skalven inträffade 15:29, 15:32 och 15:35 och hade magnituderna 1,5, 1,3 och 0.5. De första två har känts och hörts allmänt i området.

2020-03-22 10:49
En jordbävning med magnitud 5,3 inträffade 06:24 i morse i Kroatien, 7 km nordost om Zagreb. Skalvet följdes 35 minuter senare av ett stort efterskalv med magnitud 5,0. Många mindre efterskalv har också inträffat. Skalvet kändes vida omkring, i Slovenien, Serbien, Bosnien, Ungern, Österrike och Italien. Det rapporteras om ett flertal skadade byggnader i epicenterområdet.

2020-03-04 10:45
Ett jordskalv har inträffat igår kväll den 3e mars klockan 21:21. Jordskalvet inträffade 12 km söder om Sundsvall, 11 km öster om Sörfors och 6 km nordväst om Njurunda på ett djup av knappt 20 km. Skalvet hade en magnitud på 1.6 och det har inkommit rapporter om att skalvet har känts i bl.a. Sundsvall, Matfors och Njurunda.

2020-02-23 13:51
En jordbävning med preliminär magnitud 5,7 inträffade klockan 06:53 svensk tid i Iran, 46 km nordväst om Salmas, bara några kilometer från gränsen till Turkiet. Skalvet har känts i västra Iran, östra Turkiet och i Armenien, upp till 40 mil från epicentrum. Det rapporteras om kollapsade byggnader i Turkiet och minst nio omkomna.

Ett skalv med magnitud 4,7 inträffade i samma område den 16 februari i år.

2020-01-28 20:24
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,7 inträffade klockan 20:10 svensk tid mellan Kuba och Jamaica, 125 km nordväst om Montego Bay, Jamaica, och 195 km sydväst om Manzanillo, Kuba. Skakningar rapporteras från Jamaica, Kuba och Caymanöarna.

Skalvet skedde på plattgränsen mellan de Nordamerikanska och Karibiska plattorna där de glider förbi varandra och rörelsen i skalvet var därmed mestadels horisontell, vilket minskar risken för en tsunami.

2020-01-24 20:12
En stor jordbävning med preliminär magnitud 6,8 inträffade klockan 18:55 svensk tid i centrala Turkiet, 34 km söder om Elazig. Skalvet har känts i hela Turkiet, till Thessalonkiki i Grekland, i stora delar av Libanon och i Israel, samt i Irak och Iran.

2020-01-12 23:43
Vulkanen Taal på Filippinerna, belägen cirka 65 km söder om centrala Manilla, fick under söndagen sitt första utbrott sedan 1977. Askmolnet nådde cirka 17 km höjd och innehöll en stor mängd blixtar. Det filippinska vulkancentret PHIVOLCS har höjt varningsnivån till 4 på en femgradig skala. Eftersom vulkanen är belägen i en sjö är risken stor för att ett utbrott skulle kunna skicka ner en stor mängd material i sjön och därmed orsaka en tsunami, vilket skedde i utbrottet 1965. 6000 personer har i nuläget evakuerats från vulkanön och området runt sjön.

2020-01-07 13:32
Uppdatering Puerto Rico. Ytterligare ett stort efterskalv, nu med magnitud 5,8, inträffade klockan 12:19 svensk tid i havet söder om PuertoRico. Skalvet skedde närmare land och närmare Ponce än huvudskalvet och kan därmed ha orsakat mer skada.

2020-01-07 11:12
En stor jordbävning med preliminär magnitud 6,4 inträffade klockan 09:24 svensk tid strax söder om Puerto Ricos sydkust, 23 km sydväst om Ponce. Skalvet har känts över hela ön och särskilt sydkusten har skakat rejält.
Ett förskalv med magnitud 5,7 inträffade klockan 11:32 igår (den 6/1) och skalvet har redan följts av ett stort efterskalv med magnitud 5,6.

2019-12-11 16:17
Uppdatering Whakaari/White Island.
Aktiviteten på vulkanen har ökat det senaste dygnet och det finns risk för ännu ett utbrott. Detta försvårar räddningsarbetet.

2019-12-10 11:25
Uppdatering Whakaari/White Island.
Efter utbrottet som inträffade igår, är det fortsatt låg seismisk aktivitet i området och sannolikheten för ett liknande eller större utbrott är låg. Varningsnivå 3 ligger fortfarande kvar, vilket innebär att ett mindre lokalt utbrott kan vara anstående.
Vid tiden för utbrottet vistades 47 människor på ön. Av dessa har 6 personer bekräftats avlidna, och 8 personer saknas och förmodas avlidna.

2019-12-09 12:34
Klockan 02:11 inatt svensk tid, hade vulkanen Whakaari/White Island på Nya Zeeland ett utbrott. Utbrottet var kortlivat och impulsivt, det genererade en askpelare som reste sig omkring 3.6 km upp i luften. Ett femtiotal turister befann sig på ön vid tiden för utbrottet. Hittills har 23 personer hämtats från ön, varav 5 bekräftats avlidna. Det är oklart hur många som är kvar i närheten av kratern. Ökad aktivitet har registrerats från vulkanen de senaste månaderna, vilket har resulterat i att man har gått ut med en varning att vulkanen kan gå in i en period med högre aktivitet än normalt.

Det senaste utbrottet inträffade 27 april 2016, det var ett kortlivat utbrott. Innan dess inträffade ett explosivt utbrott 5 augusti 2012 följt av en period med utsläpp av gas. Ännu ett explosivt utbrott följde 20 augusti 2013 och sedan 4, 8 och 11 oktober 2013.

2019-11-27 08:36
En jordbävning med preliminär magnitud 6,1 inträffade 08:24 i havet cirka 45 km väster om Kreta i Grekland, 85 km väster om Chania. Skalvet skedde relativt djupt, 55 km ner i jordskorpan. Skakningarna har känts i hela Grekland och rapporteras också från Italien, Turkiet och Albanien.

2019-11-26 06:52
En stor jordbävning med magnitud 6,4 inträffade klockan 03:54 vid Albaniens kust, 14 km norr om Durres, 35 km nordväst om Tirana. Skalvet följdes av två stora efterskalv på magnitud 5,1 och 5,3 inom tio minuter. Mycket kraftiga skakningar rapporeras från närområdet och skalvet har känts över stora delar av Balkan, i Grekland och i Italien.

Nattens skalv är det största i Albanien sedan 1967, då ett skalv med magnitud 6,7 inträffade på gränsen mellan dagens Albanien och Nordmakedonien. 1979 inträffade ett större skalv med magnitud 6,9 strax norr om gränsen till Montenegro.

2019-11-21 10:59
Gränsområdet mellan norra Laos och norra Thailand drabbades i natt av två större jordbävningar. Den första hade magnitud 5,7 och inträffade 22:04 svenskt tid. Denna följdes av ett efterskalv med magnitud 4,6 en kvart senare. Klockan 00:51 svensk tid inträffade ett större skalv, med magnitud 6,1, som följdes av ett efterskalv med magnitud 4,5 en dryg timme senare. Flera mindre efterskalv har sannolikt inträffat. Skalvet med magnitud 6,1 inträffade 44 km nordväst om Xaignabouli i Laos, 54 km nordost om Chiang Klang i Thailand och drygt 250 km nordost om Chiang Mai.
Inga personskador har rapporterats ännu men byggnader i Chiang Mai rapporteras ha skadats och det större skalvet kändes även i Bangkok.

2019-11-14 18:18
En stor jordbävning med magnitud 7,1 inträffade klockan 17:18 svensk tid i Indonesien, mellan öarna Norra Maluku och Sulawesi. En lokal tsunamivarning har utfärdats för kuster inom 300 km från epicentrum.

2019-11-04 11:04
Ett jordskalv med magnitud 2.3 inräffade klockan 10:20 idag 7 km norr om Trehörningsjö i Västernorrland, 39 km nordväst om Nordmaling. Skalvet var djupt, 28 km ner i jordskorpan, och inträffade bara 13 km nordost om skalvet den 17/10, som hade magnitud 2.8.

2019-11-02 23:46
Ett jordskalv med magnitud 2,4 inträffade klockan 15:36 den 1/11 4 km nordöst om Östra Frölunda i Västra Götaland, 16 km söder om Svenljunga. Skalvet har känts två-tre mil bort, bland annat i Ambjörnarp, Gislaved och Buskeryd.

2019-10-29 17:43
Ett mindre jordskalv inträffade klockan 17:01 idag en dryg kilometer norr om Stavreviken, 9 km nordöst om Timrå. Skalvet uppmättes till magnitud 1.9 och har hörts och känts i närområdet. Detta område är relativt seismiskt aktivt, vi har registerat cirka 40 mycket små jordskalv här sedan år 2000. Dagens är dock det största av dem.

2019-10-17 22:05
Uppdatering Långviksmon: Skalvets magnitud har justerats till 2,8. Vi har fått in rapporter både från närområdet och bort till Nordmaling, Örnsköldsvik, Bredbyn och Solberg. Skalvet har alltså känts 4-5 mil bort från epicentrum.

2019-10-17 20:28
Ett jordskalv med magnitud 2,7 inträffade klockan 19:21, 8 km nordväst om Långviksmon, 46 km norr om Örnsköldsvik, 47 km nordväst om Nordmaling. Skalv av denna magnitud eller större förekommer bara ett par gånger per år i Sverige. Det senaste skalvet av ungefär samma storlek var ett magnitud 2,9 skalv i april 2007 cirka 2 mil norr om dagens.

2019-10-02 20:45
Ett jordskalv med magnitud 2,2 inträffade klockan 20:05 vid kusten 9 km sydöst om Ånäset, 15 km nordöst om Robertsfors. Skalvet har känts i närområdet.

2019-09-29 18:20
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,2 inträffade klockan 17:58 svensk tid utanför Chiles kust, 68 km sydväst om Constitucion. Skalvet har känts från Santiago och Valparaiso ner till Valdivia. Ingen tsunamivarning har utfärdats.

2019-09-19 20:13
Vi har fått in rapporter om muller och skakningar vid 16-tiden idag från flera områden i Dalarna. Vi har inte registrerat något jordskalv eller någon större sprängning i Dalarna under eftermiddagen, förutom en sprängning i gruvområdet i Garpenberg. Den var dock inte så stor att den kan ha uppfattats många mil från Garpenberg.

2019-09-02 16:24
Vi har nu fått bekräftat från Saab att de genomfört planerade testflygningar i området. Med största sannolikhet kommer skakningarna och bullret från ljudbangar som fortplantat sig in i skärgården p.g.a av väderläget.

2019-09-02 16:07
Ytterligare muller och kraftiga skakningar rapporteras från Nacka, Värmdö och Lidingö cirka klockan 15:30 idag. Inte heller de beror på ett jordskalv eller någon större sprängning som kopplat väl till berget. Vi kan inte utesluta mindre lokala och ytliga sprängningar eller en ljudbang som rullat in över land.

2019-09-02 13:41
De skakningar och det muller som känts och hörts i Stockholms skärgård strax efter 11 i förmiddags orsakades varken av jordskalv eller någon större sprängning. Att fenomenet upplevts över en så pass stor yta kan tyda på att det orsakats av militärflyg, eller flera, som gått igenom ljudvallen.

2019-08-09 09:29
Ett jordskalv inträffade klockan 06:16 i morse 6 km väster om Burträsk. Skalvet var relativt djupt, på 22 km djup, och hade magnitud 2,5. Skakningarna har känts i området runt epicentrum.
Området runt Burträsk är Sveriges mest seismiskt aktiva, till stor del på grund av Burträskförkastningen, och i år har vi registrerat 76 små jordskalv i området. Inget av dessa har dock varit över magnitud 2. Förrän idag.

2019-08-08 13:44
En stor jordbävning med preliminär magnitud 5,8 inträffade klockan 13:25 svensk tid i sydvästra Turkiet, 6 km norr om Bozkurt, 48 km nordost om Denizli. Skalvet har känts i stora delar av västra Turkiet, bl.a. i Antalya, Izmir och Istanbul.
Den 20 mars i år inträffade ett skalv med liknande magnitud cirka 55 km sydväst om dagen skalv. Det skalvet följdes av ett efterskalv med magnitud 5 11 dagar senare.

2019-08-01 00:11
Uppdatering Njurunda: Skalvet 23:19 hade magnitud 2,4 och inträffade på 17 km djup strax öster om Sörböle, 12 km väster om Njurunda och 20 km sydväst om Sundsvall. Det är det tionde skalvet i år i Sverige med magnitud över 2, endast skalven i Dalarna i mars och i Bottenviken i februari har varit större i år.

2019-08-01 00:11
En stor jordbävning med magnitud 6,6 inträffade klockan 07:39 svensk tid drygt 20 mil norr om Australiens kust i Western Australia, 203 km väster om Broome. Skalvet kändes från Darwin ner till Perth.

Skalv av den här storleken är ovanliga i Australien, detta är ett av de största som registreras på kontinenten. Tennant Creek skalvet 1988 hade magnitud 6,7 och räknas som det största skalvet. Det mest skedbringande var skalvet i Newcastle 1989, då 13 människor omkom,cirka 100 skadades och det var stor skadegöerlse i Newcastle. Det skalvet hade

2019-08-01 00:09
Ett jordskalv med preliminär magnitud 2,6 inträffade klockan 23:19 10 km väster om Njurunda, 18 km sydväst om Sundsvall. En uppdatering av magnituden kommer inom kort

2019-07-14 16:13
En stor jordbävning med magnitud 7,3 inträffade klockan 11:11 svensk tid på södra Halmahera i Indonesien, 167 km sydost om Ternate. Skalvet har följts av flera stora efterskalv.

2019-07-06 07:19
Ytterligare en mycket stor jordbävning inträffade klockan 05:20 svensk tid norr om Ridgcrest, Kalifornien. Skalvet hade magnitud 7,1 och var mycket ytligt, vilket ger kraftiga skakningar i närområdet. Skalvet skedde 11 km nordväst om torsdagens magnitud 6,4 skalv, 17 km norr om Ridgecrest, och har känts över stora delar av Kalifornien och Nevada, ända till Phoenix i Arizona och i norra Mexico. Tidiga rapporter talar om skador på byggnader i Ridgecrest samt eldsvådor, antagligen på grund av brustna gasledningar.

Dagens skalv är lika stort som jordbävnigen i Hector Mines 1999, som också inträffade i Mojaveöknen cirka 17 mil sydöst om Ridgecrest. Det är betydligt större än jordbävningen i Northridge 1994, som hade magnitud 6,7 men som inträffade i ett mer tättbebyggt område och därför gjorde stor skada.

2019-07-04 20:19
Ett stort antal efterskalv har följt på skalvet utanför Ridgecrest i Kalifornien, de tre största med magnitud 4.5 - 4.6. Efterskalven kan fortsätta under de närmaste veckorna, med magnituder upp till drygt 5.
Huvudskalvet föregicks av ett tiotal förskalv, det största med magnitud 4 cirka en halvtimme före huvudskalvet.

2019-07-04 19:51
En stor jordbävnig med preliminär magnitud 6,4 inträffade klockan 19:34 svensk tid i Mojaveöknen i sydöstra Kalifornien, 18 km nordöst om Ridgecrest, 80 km väster om Death Valley och 100 km norr om Barstow. Skalvet har känts i södra och centrala Kalifornien och i delar av Nevada.

De senaste stora jordbävningarna i närheten av dagens var de i Hector Mine 1999 med magnitud 7,2, i Northridge 1994, magnitud 6,7 och i Owens Valley 1993, magnitud 6,0.

2019-06-26 07:56
En jordbävning med preliminär magnitud 6.3 inträffade klockan 07:23 svensk tid i Panama, nära gränsen till Costa Rica, ca 40 km väster om David. Mindre byar finns i närområdet och det är vanligt med jordskred och förvätskning vid skalv i området. Ett liknande men något mindre skalv skedde den 12 maj ca 25 km norrut, i vilket 5 dödsfall och begränsade skador rapporterades.

2019-06-18 17:37
En stor jordbävning med magnitud 6,4 inträffade klockan 15:22 svensk tid strax utanför Japans västkust, 31 km väster om Tsuruoka. Skalvet hade intensitet 6 på den japanska skalan och Japans Meteorologiska institut utfärdade en lokal tsunamivarning. Vi har inga rapporter om eventuella skador ännu.

2019-05-30 11:26
En stor jordbävning med magnitud 6,6 inträffade klockan 11:04 svensk tid utanför El Salvadors västkust, 28 km sydväst om La Libertad. Skalvet har känts i större delen av El Salvador och även i Guatemala.

2019-05-26 10:05
En mycket stor jordbävning med preliminär magnitud 8,0 inträffade klockan 09:41 svensk tid i norra Peru, 94 km öster om Yurimaguas. Skalvet skedde preliminärt på 110 km djup, vilket bör begränsa skadeverkningarna jämfört med ett ytligare skalv.
2005 inträffade ett skalv med magnitud 7,5 i samma område och på ungefär samma djup. Då rapporterades fem omkomna och en stor mängd skadade byggnader. Det skalvet var drygt fem gånger svagare än dagens.

2019-05-14 15:38
Uppdatering magnitud 7.5 skalvet på Papua nya guinea kl 14:58. Inga tsunamivågor har observerats på de närmaste mätstationerna, dock saknas mätstationer i närområdet för skalvets epicentrum.

2019-05-14 15:28
En jordbävning med preliminär magnitud 7.5 inträffade idag kl 14:58 utanför västra kusten av Niu Ailan, Papua nya guinea. Skalvet skedde på ca 10 km djup och en tsunami varning har utfärdats för kuststräckorna längs Papua nya guinea och Salomonöarna inom ett avstånd av 1000 km från skalvets epicenter.

2019-05-02 09:43
Ett litet jordskalv inträffade cirka 5 km norr om Kalix igår, den 1 maj, klockan 15:37. Skalvet hade bara magnitud 1,8 men var grunt, på drygt 3 km djup, och kändes i närområdet.

2019-04-24 20:45
Ett jordskalv med preliminär magnitud 2.1 inträffade klockan 19:59 i Västergötland, 6 km norr om Limmared. Skalvet skedde på cirka 9 km djup och har känts i området mellan Tranemo och Ulricehamn.

2019-04-23 07:52
Ytterligare en stor jordbävning inträffade på Filippinerna idag klockan 07:38 svensk tid. Skalvet har preliminär magnitud 6,3 och skedde på Samar, 37 km öster om Catbalogan. Djupet är preliminärt 70 km vilket lindrar de skadliga effekterna.
I jordbävningen igår på Luzon, Filippinerna, omkom preliminärt 7 personer och ett tjugotal skadades. Det skalvet hade magnitud 6,2 och skedde på cirka 20 km djup.

2019-03-28 09:25
Vidare analys av jordskalvet den 26/3 visar att det inträffade vid Tyfors i Dalarna, en dryg kilometer från gränsen till Värmland. Osäkerheten i analysen är cirka 1.5 km. Magnituden var 3,2 och djupet drygt 8 km, där en förkastningsyta med cirka 200 m radie rörde sig horisontellt cirka 7 mm. Skalvet kändes inom en 10-mils radie, rapporter har inkommit till oss från Karlstad i söder till Vansbro i norr.

2019-03-26 08:22
Ett jordskalv med magnitud 3,2 inträffade klockan 07:16 5 km väster om Fredriksberg i Dalarna, 34 km nordöst om Hagfors. Skakningar och buller har känts och hörts vida omkring i Dalarna och Värmland.

2019-03-20 08:22
En jordbävning med magnitud 5.8 inträffade idag 07:34 på 27 km djup under sydvästra Turkiet, ca 61 km syd-sydöst om Denizli och 120 km väst-nordväst om Antalaya. Rapporter om att skalvet har känts av har inkommit från såväl Izmir (ca 230 km bort) som Öarna Kos (ca 190 km) och Rhodos (ca 150 km). I nuläget finns inga rapporter om allvarligare skador

2019-03-01 10:03
Ytterligare en stor jordbävning inträffade 09:51 svensk tid i Peru, denna gång nära gränsen till Bolivia, 55 km öster om Ayaviri och 91 km norr om Juliaca. Skalvet skedde på stort djup, preliminärt cirka 250 km ner i jorden, vilket begränsar skadeverkningarna. Preliminär magnitud 7,0.

2019-02-22 11:57
En kraftig jordbävning med magnitud 7.5 inträffade klockan 11:17 svensk tid på 130 km djup under Ekvador ca 320 km öster om kuststaden Guayaquil och 55 km nordväst om gränsen till Peru. Skalvet skedde öster om bergkedjan Anderna, under västra delen av Amazonas i ett sparsamt befolkat område och bör ha känts kraftigt över ett större område täckandes avståndet ut till kusten. Skalvet efterföljdes av ett mindre, magnitud 5.5, skalv kl 11:40 på ca 80 km djup straxt utanför Guayaquil. Preliminära beräkningar från USGS indikerar dessa bägge skalv torde ha känts ungefär lika mycket i närområdet.

2019-01-31 14:44
Ett lite större gruvskalv, med magnitud 3,2, inträffade igår den 30 januari klockan 21:03 i Kirunagruvan.

2018-12-25 23:24
Ett jordskalv med magnitud 2,1 inträffade klockan 22:22 på juldagen i Hilleområdet i norra Gävle. Skalvet inträffade i samma området som skalvet med magnitud 3,0 den 20 oktober. Precis som det skalvet var kvällens skalv ytligt, det inträffade på cirka 5 km djup, vilket gjort att skakningar och ljud uppfattats av många människor i området.

2018-12-23 08:07
En tsunami inträffade under lördagkvällen lokal tid i Sundasundet, mellan Sumatra och Java. Tsunamin orsakades inte av en jordbävning utan tros ha orsakats av ett undervattensskred från vulkanen Krakatau. Krakatau har varit mer aktiv de senaste dagarna och ett utbrott med lavaflöde och aska startade under lördagen. Preliminära rapporter talar om 168 omkomna i tsunamin, en siffra som kan komma att stiga när fler rapporter kommer in.

Krakatau är känd för utbrottet 1883, då vulkanen kollapsade ner i magmakammaren och kontakten mellan magma och vatten orsakade fyra enorma explosioner, den sista så kraftig att den hörde tusentals kilometer bort och tsunamin som bildades registrerades så långt bort som i Europa. I det utbrottet omkom över 36 000 människor.

2018-12-20 19:13
En jordbävning med magnitud 7.4 inträffade kl 18:02 svensk tid i havet ca 200 km öster om Kamtjatka och 460 km ostnordost om Petropavlovsk-Kamchatskiy. En lokal tsunamivarning om vågor mellan 0.3-1 m utfärdades för kusten längs Kamtjakahalvön

2018-12-05 07:35
En stor jordbävning med magnitud 7,6 inträffade 05:18 svensk tid i havet öster om Nya Kaledonien, 17 mil sydöst om Tadine. En tsunamivarning utfärdades för Nya Kaledonien, Vanuatu och Fiji av tsunamivarningscentret för Stilla Havet, PTWC. Tidvattenmätare på Vanuatu har registrerat vågor upp till 70 cm höjd, vågor har också registrerats på öarna i Nya Kaledonien på upp mot en halv meter. Lokalt kan dock större vågor upp över en meter ha bildats. Jordbävningen har följts av en mängd efterskalv upp till magnitud 5,9.

2018-11-30 19:09
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,0 inträffade klockan 18:35 svensk tid strax norr om Anchorage, Alaska. Hypocentrum var på 41 km djup men en jordbävning av denna storlek kan ha en förkastninglängd av mer än 50 km. Det finns alltså viss risk att förkastningen sträcker sig in under staden. En lokal tsunamivarning har utfärdats för Cook inlet och södra Kenai halvön.

Jordbävningen inträffade i samma område som den stora magnitud 9,2 jordbävningen 1964. Här trycks Stillahavsplattan ner under den Nordamerkanska plattan i en subduktionszon som sträckr sig västerut längs Aleuterna.

2018-11-25 17:54
En stor jordbävning med preliminär magnitud 6,3 inträffade klockan 17:37 i västra Iran nära gränsen till Irak, 37 km sydväst om Sarpol-e Zahab, 101 km nordväst om Ilam. Skalvet har känts vida omkring i Iran, Irak och Kuwait.
Dagens jordbävning skedde cirka 70 km söder om epicentrum för den stora jordbävningen med magnitud 7,3 den 12 november förra året, då mer än 600 människor omkom. Området har drabbats av en rad jordbävningar sedan det stora skalvet, senast den 25 augusti då ett magnitud 6,0 skalv inträffade.

2018-11-12 11:51
En relativt stor jordbävning med magnitud 4,6 inträffade klockan 10:48 i Norska havet, 26 mil nordväst om Andenes och 29 mil nordväst om Tromsö.

2018-10-30 20:48
Två skalv med magnitud 5.6 resp 5.7 inträffade idag 04:00 resp. 14:12 svensk tid i Joniska havet ca 35 km väst-sydväst om den grekiska ön Zakynthos. Totalt har området skakats av 65 skalv över magnitud 4 den senaste veckan, varav 9 skalv haft magnitud 5 eller större med magnitud 6.8 skalvet den 26 oktober det kraftigaste följt av dagens skalv. Sannolikt är fler skalv runt magnitud 5 att vänta de kommande veckorna dock med avtagande frekvens. Området har tidigare drabbats av skalv i denna storleksordning och har därmed en generellt sett hög byggnadsstandard vid nybyggnadtion.

2018-10-28 08:41
Ytterigare ett litet efterskalv inträffade i Hille i norra Gävle klockan 21:18 igår den 27 oktober. Skalvet hade preliminär magnitud 1,2 och var relativt grunt, precis som de tidigare.

2018-10-26 05:29
En stor jordbävning med magnitud 6,8 inträffade klockan 00:55 i Joniska havet, 28 km sydväst om Lithakia på ön Zakynthos. Kraftiga skakningar rapporteras från Zakynthos och skalvet har känts i stora delar av Grekland, i södra Italien och sydvästra Balkan. Från Zakynthos rapporteras jordskred och skador på byggnader efter skalvet men än finns inga rapporter om skadade eller omkomna. En mängd stora efterskalv har inträffat under natten, det största med magnitud 5,6.
Denna del av Grekland drabbas regelbundet av stora jordbävningar, senast under 2014 då det inträffade två skalv med magnitud över 6 på Kefalonia, norr om Zakynthos. I den stora jordbävningen 1953, med magnitud 6,8 och epicenter på Kefalonia, raserades större delen av huvudorten Zakynthos.

2018-10-22 14:42
Ett litet efterskalv registrerades, och kändes, strax norr om Gävle klockan 10:36 idag.

2018-10-22 08:34
Ett tredje skalv, nu med magnitud 6,5, inträffade 08:23 väster om Vancouver Island, cirka 15 km nordväst om det första.

2018-10-22 08:30
Ytterligare en stor jordbävning, nu med magnitud 6,8, inträffade väster om Vancouver Island klockan 08:16 svensk tid, 36 minuter efter det förra skalvet och 22 km åt nordost. Inte heller detta skalv är stort nog för att orsaka en tsunami.

2018-10-22 08:20
En jordbävning med magnitud 6,6 inträffade klockan 07:40 svensk tid utanför Kanadas västkust, 260 km väster om Tofino på Vancouver Island. Ingen tsunamifara föreligger. Skalvet har känts på Vancouver Island, på fastlandet och längs USAs nordvästkust.

2018-10-20 14:52
Ett jordskalv med preliminär magitud 3,0 inträffade 13:57 i de norra delarna av Gävle. Jordskalvet skedde relativt grunt, på 5 - 10 km djup, och har känts av många människor i närområdet.

2018-10-11 10:42
En jordbävning med magnitud 6.0 inträffade 20:45 i havet norr om östra Java, ca 49 km nordost om Panji och 56 km ostnordost om Situbono. Skalvet kändes över stora delar av ön och närliggande ön Bali. För närvarande finns uppgifter om tre personer som avlidit.

2018-10-10 23:24
En stor jordbävning med magnitud 7,0 inträffade 22:48 svensk tid på New Britain, Papua Nya Guinea. Skalvet skedde vid sydkusten och en lokal tsunamivarning har utfärdats.

2018-10-10 23:20
En jordbävning med preliminär magnitud 7.0 inträffade kl. 22:48 svensk tid på ca 40 km djup under New Britain, Papua Nya Guinea. Skalvet skedde i ett relativt glesbefolkat området ca 125 km öster om Kimbe och 190 km syd-väst om Kokopo. Epicentrum ligger ca 40 km syd-väst om ett område som drabbades av tre skalv med magnitud mellan 6.3 till 6.9 i slutet av mars i år. En lokal tsunamivarning har utfärdats

2018-10-08 08:16
Ett jordskalv med magnitud 2,1 inträffade klockan 07:38 i Västergötland, 4 km väster om Stöpen, 11 km norr om Skövde.

2018-10-07 08:46
En jordbävning med magnitud 5,9 inträffade klockan 02:12 svenskt tid på Haiti på 12 km djup. Skalvet skedde strax utanför nordkusten 19 km nordväst om Port de Paix, nära västspetsen på ön Tortuga, och har känts över stora delar av Haiti, Dominikanska Republiken och även på Kuba. Preliminära rapporter talar om skadade byggnader i port de Paix och ett tiotal omkomna. Strax norr om Haiti löper gränsen mellan de Karibiska och Nordamerikanska tektoniska plattorna och detta skalv skedde på plattgränsen.

2018-10-04 07:01
Ett litet jordskalv med magnitud 1,2 inträffade klockan 19:37 i går kväll 2 km öster om Vessigebro i Halland på 6 km djup. Skalvet har känts av flera personer trots den låga magnituden, vilket förmodligen beror på att det var ytnära och skedde nära bebyggelse.

2018-10-03 08:32
Vulkanen Soputan på nordöstra Sulawesi fick i natt ett mindre utbrott, med aska till 4 km höjd. Flygvarningsnivån är höjd till orange. Evakueringar har genomförts inom en 4 km radie från vulkanen. Vulkanen är belägen cirka 60 mil nordöst om det jordbävningsdrabbade Palu och utbrottet utgör ingen direkt fara för människorna där. Seismisk aktivitet i Soputan har uppmätts under den senaste månaden och intensifierats under de senaste dagarna.
Soputan är en mycket aktiv vulkan med frekventa utbrott. Det senaste skedde i januari-februari 2016, med flera explosiva askutbrott som skickade askpelaren 12-14 km upp i atmosfären, och både lava- och pyroklastiska flöden.

2018-09-29 09:23
Uppdatering Sulawesi: Att den lokala tsunamien blev så oväntat kraftig kan ha berott på att skakningarna orsakade ett jordskred, antingen längs kusten eller under vattnet, som i sin tur producerade vågen.

2018-09-29 08:59
Uppdatering Sulawesi: Även om magnitud 7,5 jordbävningen inte producerade en långväga tsunami skapades en ovanligt kraftig våg i skalvets närhet. Det talas om en 3 - 6 m hög våg som nåddde Palu och dess omgivningar och spolade bort broar och hus. Skakningarna i skalvets närhet, inom 100-150 km, var mycket kraftiga. Fem efterskalv med magnitud 5,7 eller större har inträffat, och ett stort antal mindre efterskalv.
Antalet omkomna rapporteras nu till 300 men risken är stor att den siffran kommer att öka allteftersom räddningsarbetet fortskrider.

2018-09-28 12:30
En stor jordbävning med magnitud 7,5 inträffade klockan 12:03 svensk tid på Sulawesi i Indonesien, 79 km norr om Palu. Skalvet var grunt, på 10 km djup, och har sannolikt orsakat mycket kraftiga skakningar i närområdet. Rörelsen i skalvet var till största delen horisontell, så även om den skett delvis under havet bör ingen större våg ha skapats.
Skalvet föregicks av en jordbävning med magnitud 6,1 klockan 09:00 i morse, och dess efterskalv, och har följts av flera kraftiga efterskalv.

Indonesien är mycket seismiskt aktivt och Sulawesi drabbas regelbundet av stora, både grunda och djupare, jordbävningar. Den största uppmätta på Sulawesi inträffade 1939 och hade magnitud 8,1.

2018-09-26 13:58
En mindre jordbävning inträffade imorse klockan 04:52 i havet omkring 28 km nordöst om Palaikastron, Grekland. Jordbävningen inträffade på ett djup nära 60 km, magnituden uppmättes till 4.4 (USGS).

2018-09-16 15:18
Ett mindre jordskalv inträffade idag klockan 13:48, 6 km norr om Smedsbyn, 13 km öster om Boden på cirka 14 km djup. Skalvet uppmättes till magnitud 2,3 och kändes i omgivningen.

2018-09-05 22:03
En jordbävning med magnitud 6.6 inträffade idag 20:08 svensk tid på ca 33 km djup under Hokkaido ca 65 km syd-väst om 2-miljonersstaden Sapporo. I skrivande stund har inga skador rapporterats.

2018-08-29 08:06
En jordbävning med magnitud 7.1 inträffade idag 05:52 svensk tid på ca 27 km djup under havsbotten ca 330 km väster om nya kaledonien. En lokal tsunamivarning utfärdades för nya kaledonien, vanatau och fijiöarna och våghöjder på under 0.3m observerades på bojar i området.

2018-08-24 13:32
EN jordbävning med magnitud 7.1 inträffade idag klockan 11:04 på ca 610 km djup under Peru nära gränsen till Brasilien. Skalvet kändes över ett stort område från Iquiqe söder till Envira i norr. Det stora djupet minskar dock risken för skador på människor och infrastruktur.

2018-08-22 11:34
Igår kväll klockan 23:31:42 inträffade en större jordbävning utanför Venezuelas kust, 20 km NNV om Yaguaraparo. Djupet estimeras till 123.2 km och magnituden till 7.3. Skalvet har känts vida omkring, rapporter har inkommit om skador på byggnader men inga dödsfall har hittills rapporterats. Ingen tsunami-varning har utfärdats.

2018-08-19 17:14
Ytterligare en kraftigt grund jordbävning med preliminär magnitud 6,9 inträffade idag klockan 16:56 svensk tid på Lombok. Skalvet är därmed lika stort som skalvet den 5/8 och har känts av över hela ön såväl som på Bali, Östra Java och Sumbawa.

2018-08-19 09:23
Ytterligare en stor grund jordbävning med magnitud 6,3 inträffade i morse klockan 06:10 svensk tid på Lombok. Skalvet skedde cirka 10 km öster om skalvet den 28/7, längs nordöstsidan på vulkanen Rinjani, och kändes över hela ön och över stora delar Bali. Detta är det tredje skalvet med magnitud över 6 i samma område på Lombok, de tidigare var magnitud 6,4 skalvet den 28/7 och magnitud 6,9 den 5/8.

2018-08-19 08:19
En mycket stor jordbävning med magnitud 8,2 inträffade 02:20 svensk tid vid Fidjiöarna, 40 km öster om ön Lakeba, 365 km öster om Suva på Fiji. Jordbävningen skedde mycket djupt, 563 km ner i jorden, vilket gjorde att det inte producerades någon stor tsunam, eller utfärdades någon tsunamivarning.

2018-08-13 17:43
Vulkanen Kilauea: Aktiviteten i vulkanutbrottet har under de senaste dagarna lugnat ner sig avsevärt. Endast 1-2 jordskalv (med magnitud mindre än 2.2) kan lokaliseras per timme. Det är vanligt att vulkanutbrott går igenom perioder av mindre aktivitet, för att sedan återkomma med ny kraft dagar eller veckor senare. Kiluaeas utbrott kan när som helst åter öka i styrka.

2018-08-13 15:53
Lombok: En serie med större relativt grunda skalv har drabbat den Indonesiska ön Lombok (2018-07-29 00:48 M6,4; 2018-08-05 13:46 M6,9; 2018-08-09 07:26 M5,9 - svensk tid) med för närvarande ca 400 bekräftade dödsfall. Skalven kändes av på de omkringliggande öarna Bali och Sumbawa. Efterskalv med magnituder på upp till och straxt över M5 inträffar fortfarande nästan dagligen i området och en fortsatt förhöjd seismicitet är att vänta en tid framöver.

2018-08-09 16:07
Uppdatering Lombok: Imorse klockan 07:25:31 inträffade ett större efterskalv som uppmättes till magnitud 5.9, och ett djup på 10 km.

2018-08-05 17:23
Uppdatering Lombok: Skalvets magnitud fastställdes till 6,9 och djupet 31 km. Den lägre magnituden och större djupet minskar skalvets skadeverkningar.

2018-08-05 14:35
Ytterligare en stor jordbävning med preliminär magnitud 7,0 inträffade på Lombok klockan 13:46 svensk tid, cirka 4 km från skalvet den 29 juli. Hypocentrum ligger preliminärt på 10 km djup, vilket är ett relativt grunt skalv. Båda skalven inträffade på vulkanen Rinjanis nordsida, dagens skalv 51 km från Mataram. Skalvet orsakade kraftiga skakningar i Mataram och har känts på Bali, Java och sannolikt på Sumbawa. Inga rapporter finns ännu från närområdet men det finns stor risk för kraftiga skador på byggnader i epicenterområdet, samt för ytterligare jordskred.

Indonesiska myndigheter har utfärdat en varning för en lokal tsunami, ett skalv av denna storlek producerar inte någon större tsunami.

2018-07-29 11:11
En stor jordbävning med magnitud 6,4 inträffade 00:48 i natt på den indonesiska ön Lombok, 54 km nordost om staden Mataram. 13 människor rapporteras hittills omkomna men siffran kan stiga allt eftersom området genomsöks. Skalvet kändes över hela ön och på närbelägna Bali, väster om Lombok.

Två efterskalv med magnitud över 5 och ytterligare tre med magnitud 4,8 - 4,9 har skakat området. Jordskred rapporteras ha stängt den enda större vägen runt norra Lombok och även drabbat vandrare.

2018-07-25 00:25
Uppdatering: Vulkanutbrottet i Kilauea på Hawaii. Utbrottet har pågått sedan 3:e maj och visar inga tecken på att mattas av. Fram till den 15 juli hade 430 miljoner kubikmeter lava strömmat ur vulkansystemet i den nedre östra riftzonen. Sedan 27 maj är utbrottet koncentrerat till spricka 8, där lavan strömmar ut med en hastighet av cirka 100 kubikmeter i sekunden. Igår täckte lavaflödet en yta på 33,8 kvadratkilometer, och flödar ut i havet längs en 6 km lång sträcka som når 800 m utanför den gamla kustlinjen.

I en rapport från USGS vulkanobservatorium på Hawaii konstateras att utbrottet troligtvis kommer att pågå i månader till år.

2018-07-06 15:30
Det har idag inkommit ett flertal rapporter om en eller flera höga knallar i ett område från Tibro och upp emot Mariestad och Törreboda runt klockan 13:30. SNSN har inte detekterat några seismiska vågor på våra stationer i området och kan därmed utesluta ett jordskalv eller en större sprängning.

2018-07-02 22:13
Uppdatering skalvet norr om Götene. Magnituden är efter manuell analys 1,9. Lokaliseringen är oförändrad och djupet cirka 14 km. Skalvet har känts i området runt Mariestad, Götene, Kinnekulle och Hällekis.

2018-07-02 22:11
Ett mindre jordskalv inträffade 20:27 ikväll 7 km öster om Hällekis, 13 km norr om Götene med preliminär magnitud 2,0.

2018-06-27 09:41
Ett större skalv inträffade i norra Sverige ca 09:23 idag. Preliminär magnitud är ca 3.2 med epicentrum straxt söder om kalix, ungefär mitt emellan Luleå och Haparanda. SNSN analyserar just nu signalerna från våra stationer och uppdaterar informationen så snart vi har en bestämning av händelsen.

2018-06-27 09:29
Uppdatering skalvet söder om Kalix: Jordskalvet hade magnitud 3,3 och inträffade i havet 17 km söder om Kalix, strax öster om Storön, klockan 09:23. Skalvdjupet är på cirka 19 km och skalvet har känts vida omkring, vi har fått in rapporter från Luleå till Haparanda.

2018-06-23 09:31
Uppdatering jordskalvet utanför Skara. Manuell analys av skalvet visar att det skedde 9 km nordöst om centrala Skara på 22 km djup. Skalvet hade magnitud 3,2 och har känts vida omkring i området mellan Vänern och Vättern.

2018-06-23 08:26
Ett jordskalv med preliminär magnitud 3,0 inträffade klockan 07:49 cirka 8 km öster om Skara.

2018-06-18 08:10
Guatemala drabbades av en jordbävning med magnitud 5,6 klockan 04:33 svensk tid. Skalvet skedde 19 km sydost om Escuintla men på 100 km djup och bör därför inte ha orsakat några större skador.

2018-06-18 08:00
En jordbävning med preliminär magnitud 5,9, enligt det japanska meteorologiska institutet (JMA), inträffade klockan 00:58 svensk tid i Japan, i Takatsuki, 18 km norr om Osaka. Skalvet orsakade skador i staden och tre personer rapporteras omkomna och närmare 200 skadade. Skalvets magnitud varierar kraftigt i rapporteringen, den lägre magnituden 5,3 från USGS är en momentmagnitud medan vi och JMA har rapporterat volymvågsmagnituder.

2018-06-14 18:25
Vulkanutbrottet i Kilauea på södra Hawaii fortsätter. Lavafontäner på uppåt 53 meter har observerats vid spricka 8 de senaste dagarna. Lava fortsätter också att flöda från spricka 16 och 18. En mindre explosion i huvudkratern inträffade igår morse, denna gav upphov till en askpelare som steg knapp 2.5 km upp i luften och drev med vinden åt sydväst. Efter detta har seismiciteten avtagit.

2018-06-14 17:56
Vulkanen Fuegos kraftiga utbrott i Guatemala förra veckan lämnade minst 110 omkomna och omkring 200 saknade personer efter sig. Ett flöde av lera, bråte, vatten och pyroklastiska material har ökat i takt med regnet och har dragit med sig träd i sin framfart. Den närmaste byn Garcia har blivit begravd under aska och minst 187 hem har förstörts. Vulkanens aktivitet har avtagit men än är faran inte över.

2018-06-07 16:26
Vulkanutbrottet i Kilauea på södra Hawaii fortsätter. Lava sprutar ut från spricka 8 i fontäner som når 40 till drygt 60 meter upp i luften. Under dagarna som varit har det intäffat mer än 10 jordbävningar med magnitud större än 3 som har känts i området. Dessa skalv följdes av en explosion under natten till idag, som kan liknas vid en jordbävning på magnitud 5.6, i Kilaueas huvudkrater. Explosionen gav upphov till en askpelare som steg drygt 3 km upp i luften.

2018-06-04 07:35
Vulkanen Fuego i Guatemala fick under söndagen ett kraftigt utbrott med lava- och pyroklastiskt flöde. Två byar på vulkanens sluttningar har utsatts för flödet och preliminära siffror talar om 25 omkomna och mer 3000 evakuerade. Fuego har varit mer eller mindre konstant aktiv under de senaste århundradena, med regelbundna mindre gas- och askeruptioner samt tillfälliga större lavaeruptioner. Fuego producerar också regelbundna pyroklastiska flöden och laharer. De senaste större utbrotten skedde 2012 och 2015.

2018-05-28 12:44
Vulkanutbrottet i Kilauea på södra Hawaii fortsätter, med utbrott av lava främst i Leilaniområdet och området kring Lanipuna Gardens. På lördags morgon hade närmare 970 ha täckts av ny lava. Det finns nu två utlopp av magma i havet som i första hand förses med ny magma från spricka 22 och 13. Jordbävningar fortsätter i området kring toppen av Kilauea, då området kring huvudkratern anpassar sig efter magmans avlägsnande. På fredagen var seismicitetsnivån högre, då inträffade 8 jordbävningar med magnitud högre än 3. Den största av dessa nådde magnitud 3.99 i området vid Kilaueas huvudkrater. Varningsnivån ligger kvar på röd.

2018-05-21 08:46
Vulkanutbrottet i Kilauea, Hawaii, fortsätter med oförminskad styrka. Karaktären på utbrottet från huvudkratern Halemaumau är fortsatt explosiv. Lavaflödena från spricka 20 i riftzonen nådde havet under lördagsförmiddagen, lokal tid, även om delar av flödet dräneras av sprickor i marken som öppnats i dess väg.

2018-05-20 13:55
Vulkanutbrottet i Kilauea på södra Hawaii fortsätter. Straxt före midnatt, lokal tid, på fredagen byggde ett kortlivat explosivt utbrott i huvudkratern Halemaumau på nytt upp en askpelare till närmare 3 km höjd. Sedan i fredags har även lavautströmningen ökat från sprickorna längs den nordöstra delen av den aktiva riftzonen. Sprickorna 16-20 har sammanfogats till en längre spricka med variationer i lavaflödet längs sprickan. Största flödet sker för närvarande från spricka 20 och nådde under lördags morgonen hastigheter på närmre 270 meter i timmen, samtidigt som lavaflödet från sprickorna 17 och 18 har minskat kraftigt respektive stannat av. GPS mätningar indikerar att magma forsätter strömma till under markytan även om instrument nära Pu`u Honua`ula indkerar att lokalt kan magma tillströmningen ha avtagit.

2018-05-17 21:48
Vulkanutbrottet i Kilauea har gått in i en fas med explosiva utbrott från huvudkratern Halemaumau. En explosion tidigt i morse lokal tid produceade ett askmoln som sträckte sig mer än 9 km upp i luft och sände aska i nordöstlig riktning. Efter utbrottet har fortsatt askproduktion nått upp till 3,5 km höjd. Varningsnivån ligger kvar på röd.

2018-05-16 11:46
Vulkanutbrottet i Kilauea på södra Hawaii fortsätter. Natten till idag ändrades varningsnivån från kod orange till kod röd. Kilaueas huvudkrater ger konstant ifrån sig aska, nu med högre intensitet och askan driver med vinden mot sydväst. Nedfall av aska samt vulkaniska luftföroreningar har rapporterats i Pahala, som ligger nästan 3 mil bort, i vindriktingen. Toppen av askpelaren estimeras nu till mer än 3 km över havsnivån, men förväntas variera beroende på aktivitet och vind. Aktiviteten kan när som helst bli mer explosiv, öka i intensitet av askproduktion och producera ballistiska projektiler nära öppningen.

2018-05-15 15:44
Vulkanutbrottet i Kilauea på södra Hawaii fortsätter, utbrott av lava kommer från flera områden längs den nordöstra delen av den aktiva riftzonen. Ytterliggare några nya sprickor har öppnats, totalt är det nu 19 sprickor. Den 16:e sprickan öppnades morgonen den 12:e maj i närheten av slutet på Hinalo Road, lavaflödet färdades ca 230 m innan det avstannade. Den 17:e sprickan öppnades alldeles i närheten av den 16:e sprickan, lavastänk samt gaser observerades till en början men inget lavaflöde. Sprickan domineras nu av kraftiga lavastänk över 30 meter upp i luften, lavafontäner och ett lavaflöde har nu rört sig knappt 1.6 km öst-sydöst parallellt med riftzonen. Den 18:e sprickan observerades morgonen den 13:e maj knappt 1 km nordöst om slutet av Hinalo Street. Flygobservationer indikerar att sprickan löper flera hundra meter och till en början producerade denna lavastänk tiotals meter upp i luften och ett lavaflöde som rört sig sakta från sprickan. Idag är denna spricka mindre aktiv. Den 14:e maj observeras en 19:e spricka (väldigt nära spricka 15) som producerar ett trögflytande lavaflöde.Utsläppen av gas förblir förhöjda i hela området. Kraftiga strömmar av ånga har uppstått nära västra änden av spricka 17, dessa har orsakat höga ljud som rapporterats av boende och personer som arbetar i området.Utbrottet fortsätter utvecklas och nya sprickor är möjliga, marken fortsätter att deformeras och ökad seismisk aktivitet råder.

2018-05-10 13:33
NASAs skickade idag 13:05 upp rymdfarkosten Insight, som den 26 november 2018 ska landa på Mars. Insight kommer att placera ut en seismometer på Marsytan för att registrera

2018-05-10 13:23
Vulkanutbrottet i Kilauea på södra Hawaii fortsätter. Ytterligare en ny spricka, den 15:e, öppnades i går i nordöstra Leilaniområdet och lava flödade ut till 20 m från spricköppningen. GPS-mätningar tyder på fortsatt magmarörelse mot nordöst i området och det är stor risk för att fler sprickor öppnas.
Lavasjön i Kilaueas huvudkrater forsätter att sjunka, nivån har sjunkit 295 m mellan den 3e och 8e maj och fortsätter att sjunka. Ett stenras från kraterväggen ner i magman orsakad under natten en explosion som rev upp en större askpelare. Allteftersom nivån i lavasjön sjunker öker risken för explosiva utbrott. Om nivån hamnar under grundvattennivån kommer vatten att flöda in i kratern, vilket kommer att orsaka explosiva utbrott. Risken för detta ökar nu hastigt.
36 hus rapporteras förstörda och mer än 2000 personer har evakuerats från vulkanens närområde.

2018-05-07 16:21
Vulkanutbrottet i Kilauea på södra Hawaii fortsätter. Fram till i morse har nio sprickor öppnat sig längs den östra riftzonen, alla i bostadsområdet Leilani. Från spricka 8 rann lava ut till 1,1 km från sprickan, vid de övriga sprickorna har lavan stannat inom några tiotals meter från spricköppningen. Jordskalvsaktiviteten har mattats av under det senaste dygnet, och vulkanen deformeras inte i samma hastighet som tidigare, vilket tyder på en paus i tillförseln av magma.
26 hus har förstörts i området och stora delar av området är evakuerat. I vissa delar tillåts husägare besöka sina hus medan det i andra delar är för mycket svaveldioxid i luften.

2018-05-05 08:15
Vulkanutbrottet i Kilauea på södra Hawaii fortsätter. Flera nya sprickor har öppnat sig under det senaste dygnet i Leilaniområdet, lavan håller sig dock nära sprickorna och har ännu inte bildat något större lavaflöde. Mätningar på vulkanen tyder på att mer magma samlas i den östra delen av riftzonen och fler utbrott är därför troliga.
En stor jordbävning med magnitud 6,9 inträffade klockan 00:33 svensk tid längre västerut i vulkanområdet, i en del som inte är befolkad. Över 200 jordskalv har registrerats i Kilaueaområdet sedan den 28 april, de största det senaste dygnet.

2018-05-04 08:55
Ett mindre vulkanutbrott startade igår kväll på Hawaiis huvudö Hawaii, i den östra delen av vulkanområdet Kilauea. Ett spricksystem har öppnats i bostadsområdet Leilani och området evakueras nu på grund av risken för ett större utbrott. Lava och ånga kommer ur sprickan. Utbrottet har föregåtts av seismisk aktivitet längs Kilaueas östra riftzon, det största skalvet skedde i går kväll svensk tid och hade magnitud 5,0. Det skalvet inträffade dock längre västerut, i närheten av Puú Oo kratern.
Kilauea är den mest aktiva av vulkanerna på Hawaii med 34 utbrott sedan 1952 och sedan 1983 har aktiviteten varit mer eller mindre konstant längs den östra riftzonen. Kilauea har haft perioder av omväxlande lugna lavaflöden och explosiva utbrott. Åren 1500 till 1800 utmärktes av många explosiva utbrott medan de senaste 200 åren har dominerats av lavaflöden, med undantag för ett mer explosivt 17 dagars utbrott 1924.

2018-04-05 13:25
Ett jordskalv med magnitud 2,0 inträffade igår 2018-04-04 klockan 19:50, ca 1 mil sydväst om Härnösand. Det var ett relativt djupt skalv på 19 km, och det har känts och hörts i närheten.

2018-03-05 10:17
Ett lite större inducerat skalv inträffade 00:24 i natt i Malmberget. Det mätte magnitude 3,1.

2018-02-25 19:21
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,5 inträffade klockan 18:45 i centrala Papua Nya Guinea, 98 km väster om Mendi. Skalvet skedde på 35 km djup. Det finns ännu inga rapporter om skador, dock rapporteras kraftiga skakningar i skalvområdet.

2018-02-17 08:50
En stor jordbävning med magnitud 7,2 inträffade klockan 00:40 svensk tid i Oaxaca i södra Mexico, 55 km nordost om Santiago Pinotepa Nacional. Skalvet har känts i stora delar av södra Mexico upp till Mexico City. Det rapporteras om skadade byggnader men inte i den omfattning man kunde befara för ett skalv av denna storlek. Jordbävningen i natt var något större än den som drabbade centrala Mexico den 19 september i fjol.
Ett större efterskalv med magnitud 5,8 inträffade 01:37.

2018-02-16 08:37
Aktiviteten i Falköping fortsätter. Klockan 06:04 i morse inträffade ett litet ytligt skalv i närheten av slalombacken i Falköping. Skalvet uppmättes till magnitud 1.3 och har hörts och känts i närheten.

2018-02-14 11:10
Ytterligare ett litet jordskalv inträffade 07:57 i morse sydväst om Falköping, i samma område som skalvet den 22 januari. Skalvet var ytligt och uppmättes till magnitud 1,8. I Falköping hördes skalvet tydligt. Vi har i samma område registrerat små skalv i januari 2017 och i mars 2014.

2018-02-11 08:20
En mindre jordbävning med magnitud 4,7 inträffade igår klockan 21:03 svensk tid i Sydkorea, vid sydöstkusten 8 km nordväst om Pohang. Skalvet kändes i sydöstra Sydkorea men rapporterna talar inte om några allvarliga skador. Sydkorea har generellt sett få, och mindre, jordbävningar.

2018-02-06 18:47
Taiwan: Ytterligare två större efterskalv med magnitud 5,2 och 5,3, inträffade vid sjutiden på kvällen svensk tid. Efterskalven är närmare HuaLian än huvudskalvet var, på 6 - 17 km avstånd från centrala Hualian.

2018-02-06 18:31
Jordskalvet igår utanför Falköping lokaliserades till cirka 6 km djup, hade magnitud 2,5 och var ett resultat av en till största delen horisontell rörelse på en spricka, s.k.

2018-02-06 18:29
En jordbävning med magnitud 6,4 inträffade klockan 16:51 svensk tid strax utanför kusten 22 km norr om Hualian i Taiwan. Skalvet har orsakat raserade byggnader i Hualian och känts över stora delar av Taiwan. Ett större efterskalv på magnitud 5.1 har redan inträffat och fler efterskalv är troliga. Området för dagens jordbävning har varit aktivt i flera dagar, med 12 skalv över magnitud 4,5, efter att ett skalv på magnitud 6,1 inträffat på samma plats i söndags.

2018-01-31 08:27
En jordbävning med preliminär magnitud 6,1 inträffade 08:07 svensk tid i norra Afganistan, 36 km söder om Jurm, 176 km öster om Kunduz. Skalvet skedde på cirka 190 km djup, vilket gör att skadeverkningarna begränsas. Skakningarna har känts till Kabul och i norra Pakistan, och det finns risk för jordskred i det bergiga epicenterområdet. I detta område sker regelbundet djupa skalv.

2018-01-23 11:31
Uppdatering Alaska: Våghöjdsmätningar längs Alaskas kust visar att jordbävningen orsakade en mindre tsunami, med våghöjder på några decimeter. Tsunamivarningen för Alaska har nu minskats från den högsta nivån till en mellannivå och helt dragits tillbaka för Kanada, USAs västkust och resten av Stilla Havet.

2018-01-23 11:01
Uppdatering Alaska: Magnituden på jordbävningen har justerats ner till 7,9 och rörelsen på sprickan visar sig vara mest horisontell. Detta minskar signifikant risken för en större tsunami. Jordbävningen har känts upp mot 200 mil från epicentrum, men eftersom den skett långt ut till havs är risken för skador på grund av skakningar mindre.

2018-01-23 10:42
En mycket stor jordbävning med preliminär magnitud 8,2 inträffade 10:32 svensk tid 260 km sydöst om Kodiakön, Alaska. En tsunamivarning har utfärdats för Alaska och Kanadas västkust, och en mindre varning för hela Stilla Havet.

2018-01-22 15:09
Ett relativt ytligt jordskalv med preliminär magnitud 2,5 inträffade klockan 14:46 cirka 3 km sydväst om Falköpings järnvägsstation. Skalvet kändes och hördes i Falköping med omnejd.

2018-01-14 11:17
Uppdatering Peru: Magnituden är nu justerad till 7,1 vilket innebär att jordbävningen är hälften så kraftig som först uppskattades.

2018-01-14 11:09
En stor jordbävning med magnitud 7,3 inträffade klockan 10:18 svensk tid utan för Perus kust, 42 km sydväst om Acari. Kraftiga skakningar rapporteras från området närmast kusten, och skalvet kändes i stora delar av södra Peru och upp till Lima. En lokal tsunamivarning utfärdades för kuststräckan inom 30 mil från skalvet. Vågornas storlek beror mycket på hur kusten ser ut men bedöms inte bli högre än 1 m. Eventuella tsunamivågor har redan nått Perus och Chiles kust.

2018-01-10 06:18
En stor jordbävning med magnitud 7,6 inträffade klockan 03:52 svenskt tid i Karibiska havet mellan Honduras och Caymanöarna, 203 km nordost om Barra Patuca, Honduras. En tsunamivarning utfärdades för delar av Karibien och Mellanamerika men varningsområdet minskades när jordbävningen analyserades vidare och visade sig ha skett med mestadels horisontell rörelse. Mindre vågor registrerades på Caymanöarna. Det finns ännu inga rapporter om eventuella skador.

2017-12-25 21:54
Ett gruvinducerat skalv inträffade klockan 19:56 i Malmberget. Skalvet hade magnitud 3.2.

2017-12-12 22:59
Ytterligare en jordbävning med preliminär magnitud 6,0 inträffade klockan 22:42 svensk tid i centrala Iran, 57 km nordost om Kerman. Detta är den tredje stora jordbävningen i området på kort tid. Klockan 09:43 idag svensk tid inträffade ett magnitud 5,9 skalv cirka 10 km söder om kvällens skalv och den 1 december inträffade ett magnitud 6,0 skalv i samma område. Det är ovanligt med flera ungefär lika stora skalv inom en så kort tid. Morgonens skalv rapporteras ha skadat omkring 40 personer och raserade ett flertal hus i området. Skalvets epicentrum är i ett glesbefolkat, bergigt område.

2017-12-08 08:19
Uppdatering Bali: Darwins Volcanic Ash Advisory Centre rapporterar att det nu inte kommer märkbara mängder aska ur vulkanen utan bara rök. Flygvarningen är inte längre

2017-12-08 08:14
Uppdatering Bali: Vulkanen Agung är fortfarande mycket aktiv, men rökutveckling och varierande mängd aska. Jordskalvsaktiviteten har under de senaste dagarna ökat i vulkanen, och nattbilder visar på glödande lava i kratern. Flygvarningsnivån är nu på orange men förväntas minska under dagen. Det är fortfarande mycket oklart hur utbrottet kommer att utvecklas.

2017-12-02 13:50
Uppdatering Bali: Vulkanutbrottet fortsätter med rök och aska men intensiteten har minskat något. Den fortstta utvecklingen är fortfarande mycket oviss. Balis flygplats är öppen men flera internationella flygbolag har under dagen ställt in flygningar eftersom vinden väntas föra aska åt flygplatsens håll.

2017-12-01 06:38
Uppdatering Bali: Vulkanutbrottet fortsätter med aska och rök som förs med vindarna mot sydöst. Under natten rapporteras glödande lava från toppen av vulkanen men inga lavaflöden nerför berget.

2017-12-01 06:22
En jordbävning med magnitud 6,0 inträffade klockan 03:33 svensk tid i centrala Iran, i ett bergigt område 59 km nordost om Kerman. Skakningar rapporteras från Kerman och närliggande städer, med rapporter om skador på byggnader i närområdet. Skalvet har följts av två stora efterskalv med magnitud 5,1 och 5,0.

2017-11-29 10:49
Uppdatering Agung: Balis flygplats har öppnat igen, följ status på www.baliairport.com

2017-11-29 08:15
Uppdatering Agung: Utbrottet fortsätter med aska upp til några kilometers höjd och högsta varingsnivå (4). Satellitbilder visade på tisdagen höga temperaturer i kratern, vilket indikerar att magma nått dit upp. Andra mätningar visar höga nivåer av svaveldioxid i närområdet runt vulkanen samt att förhöjda nivåer finns i atmosfären runt större delen av Bali. Vindar från cyklonen Cempaka, söder om Indonesien, har dragit askan från vulkanen mot flygplatsen och stränderna på södra Bali. Vinden förväntas föra askan mer åt öster under dagen. Varningingsnivån för flyget ligger kvar på röd och flygplatsen kommer att hållas stängd åtminstone till på torsdag morgon lokal tid. Stängningen revideras dock var sjätte timme.

2017-11-27 10:21
Utbrottet i vulkanen Agung på nordöstra Bali har under senaste dygnet intensifierats och det rapporteras nu kontinuerlg askutveckling och enstaka större explosioner. De indonesiska myndigheterna har höjt varningsnivån till en fyra, det högsta på skalan, och evakuerar människor inom en radie på 10 km från vulkanen.

2017-11-24 23:11
En jordbävning med preliminär magnitud 5,1 inträffade klockan 22:49 svensk tid i sydvästra Turkiet, 23 km öster om Mugla, 200 km väster om Antalya. Det är det andra magnitud 5 skalvet på två dagar i området, som också skakats av mer än 20 mindre skalv de senaste dagarna.

2017-11-20 00:02
En serie jordbävningar har under dagen inträffat vid Loyaltyöarna, väster om Nya Kaledonien. Klockan 23:43 svensk tid inträffade en jordbävning 70 km öster om Tadine med preliminär magnitud 7,0. En tsunamivarning har utfärdats för kuster inom 300 km avstånd från skalvets epicenter.

2017-11-13 06:05
En stor jordbävning med magnitud 6,5 inträffade klockan 03:28 svensk tid i Costa Rica, 65 km sydväst om San Jose. Skalvet kändes i hela Costa Rica och i grannländerna Panama och Nicaragua. Skador rapporteras från epicenterområdet och tre rapporteras omkomna i nuläget.

2017-11-12 20:45
Uppdatering Irak-Iran: Magnituden har nu justerats till 7,3 och djupet till 25 km. En jordbävninga av den här magnituden sker på ett stort förkastningsplan (sprickzon) som kan vara upp mot 70 km långt och många tiotals kilometer brett. Ett större efterskalv, med magnitud 5,3, skedde 19:30 svensk tid. Flera mindre efterskalv har inträffat.

2017-11-12 20:00
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,2 inträffade 19:18 svenskt tid på gränsen mellan Iran-Irak, 33 km sydväst om Halabjah, Irak. Ännu finns inga uppgifter om omkomna, det är dock stor risk för skador i epicenterområdet.
Detta är det största skalvet i området sedan 1990, då en jordbävning med magnitud 7,3 inträffade 30 km sydväst om Rasht, 220 km nordväst om Teheran.

2017-10-17 09:11
Den kraftiga smäll som skakade om Uppsala klockan 07:04 i morse var inte orsakad av en jordbävning eller större sprängning. Troligen orsakades den av åskvädret som passerade staden.

2017-09-23 16:29
Ytterligare en kraftig jordbävning inträffade i Oaxacaregionen i södra Mexico 14:53 idag svensk tid. Skalvet hade magnitud 6,1 och epicentrum är 19 km sydöst om Matias Romero, 24 km nordost om San Jeronimo Ixtepec. Skalvet är relativt ytligt, preliminärt på bara 9 km djup. Epicentrum ligger 227 km nordöst om epicentrum för den stora jordbävningen utanför Mexicos kust den 8 september i år, och dages skalv kan ses som ett efterskalv till denna.

2017-09-20 06:21
Uppdatering Mexico: Skalvet i mexico var sanolikt av den ovanligare typen intraslab, dvs skede inuti Cocosplattan som sjunker ner under Mexico snarare än i gränskiktet mellan Cocosplattan och den nordamerikanska plattan vid ytan. Ännu har inga efterskalv registrerats. Ett liknande skalv skedde 1999 något längre söderut och efter det skalvet var efterskalvfrekvensen låg. För närvarande finns rapporter om uppemot 145 dödsoffer och vida spridda skador på infrastruktur. Ett tidigt varningssystem har dock sannolikt haft stor påverkan på att hålla antalet personskador nere, t.ex. gav detta invånarna i Mexico City hela 17 sekunder på sig att sätta sig i säkerhet innan de destruktiva seismiska vågorna nådde staden.

2017-09-19 20:30
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7.1 inträffade 20:15 svensk tid i centrala Mexico, 7 km sydöst om Izucar de Matamoros, cirka 120 km sydöst om Mexico city. Skalvet skedde preliminärt på cirka 50 km djup, vilket gör att skadepotentialen inte är lika stor som för ett mer ytligt skalv. Detta är dock en stor jordbävning med potential att orsaka omfattande skador på byggnader i epicenterområdet.

2017-09-15 09:36
Ett litet jordskalv med magnitud 1,3 ruskade om Björsund och Silverhällarna, nordöst om Enköping, klockan 21:13 den 12 september.

2017-09-08 17:26
Uppdatering Mexico: 10 efterskalv med magnitud 5 eller större har inträffat i området, det största med magnitud 5,7. Fler efterskalv kommer att inträffa, möjligen med magnituder upp över 6, och efterskalven kommer att hålla i sig under månader, dock blir de mindre och mindre.

Jordbävningen bröt upp en sprickzon som var cirka 20 mil lång och 6 mil bred, med en rörelse på upp till 10 mellan de båda sidorna. Zonen är i stort sett parallell med kustlinjen.

2017-09-08 08:41
Uppdatering Mexico: Tsunamivågor upp till 1 m höga har registrerats på mätstationer vid den mexikanska kusten. Våghöjden kan dock variera kraftigt beroende på kuststräckans utseend, vikar, höjdskillnader och näs påverkar alla våghöjden. För närvarande är sex dödsfall och ett flertal skadade inrapporterade som följd av skalvet.

2017-09-08 08:04
En kraftig jorbävning med magnitud 8.1 inträffade 06:49 svensk tid i stilla havet utanför Mexicos kust ca 88 km SV om Pijijiapan och 157 km V om Tapachula. skalvet kändes kraftigt i stora delar av centralamerika och en tsunamivarning har utfärdats för upp till 3 m höga vågor.

2017-09-08 07:42
En mycket stor jordbävning med prelimunär magnitud 8,2 inträffade 06:49 svensk tid utanför Mexicos västkust.

2017-09-03 09:24
Klockan 05:30 svensk tid genomförde Nordkorea enligt egen utsago sitt sjätte kärnvapentest. SNSN har registrerat en stor sprängning i Punggye-ri området motsvarande en jordbävning med magnitud 6,3, ca 23 km ONO om Sungjibaegam, där tidigare sprängningar genomförts 2006, 2009, 2013 och två gånger 2016. De senaste tre sprängningarna hade magnituder på mellan 5,1 och 5,3, dagens sprängning innehöll därmed drygt 32 gånger mer energi. Skakningarna från sprängningen har känts in i Kina.

2017-09-01 21:50
En jordbävning med magnitud 5,0 inträffade 18:49 svensk tid under havet 18 km söder om Lindos på Rhodos. Skalvet skedde djupt, på 86 km djup, och kändes över hela Rhodos, på närliggande öar och den turkiska kusten.

2017-08-22 13:54
En jordbävning med magnitud 4,3 inträffade igår 20:58 svensk tid utanför den italienska ön Ischia,i havet 21 km väster om Neapel. Skalvet raserade flera byggnader på ön och två människor rapporteras hittills omkomna.

2017-08-09 06:26
Ytterligare en stor jordbävning, med magnitud 6,3, inträffade i Kina 01:28 svensk tid den 9/8. Skalvet skedde i ett bergsområde i norra Xinjiang, nära gränsen till Kazakstan. Detta skalv skedde på 26 km djup, betydligt djupare än gårdagens. Risken för skador är dock stor, både från skakningarna och från jordskred orsakade av skakningarna.

2017-08-08 18:44
En större jordbävning med magnitud 6,5 inträffade i Sichuanprovinsen i Kina klockan 15:20 svensk tid. Skalvet skedde i ett bergigt turistområde och preliminära rapporter talar om tiotals döda, vara några turister. Jordskred har skett som följd av skalvet.

2017-08-08 13:14
Ett större efterskalv efter magnitud 6,6 jordbävningen mellan Kos och turkiska kusten inträffade klockan 09:42 svensk tid. Efterskalvet skedde vid den turkiska kusten 18 km öster om Bodrum och hade magnitud 5,3. Skalvet kändes i stora delar av västra Turkiet samt på Kos och de grekiska öarna i området.

2017-07-27 13:12
En jordskalvssvärm startade igår morse öster om Fagradalsfjall på Reykjaneshalvön på Island. Närmare 400 skalv har registrerats, cirka tio med magnitud 3 eller större och det största med magnitud 4,1, klockan 15:55 igår svensk tid. Skalven känns på större delen av halvön och de större ända till Reykjavik. Svärmen pågår fortfarande.

2017-07-24 19:10
Uppdatering skalvet på Kos. Huvudskalvets magnitud har nu beräknats till 6,6. Hittills har nio efterskalv med magnitud 4,5 eller större registrerats. Det största av dessa var efterskalvet 19:10 svensk tid den 21/7, med magnitud 5,0. Efterskalven fortsätter, idag har åtta efterskalv med magnitud större än 3 registrerats. De flesta av dessa har känts på Kos.

2017-07-22 20:48
Uppdatering jordbävningen öster om Kos. Ytterligare ett efterskalv inträffade klockan 19:09 svensk tid i havet nordost om staden Kos, bara 10 km sydväst om Bodrum i Turkiet. Sedan huvudskalvet har det skett 10 efterskalv med magnitud över 4,5, inget av dessa har dock varit större än magnitud 5. Efterskalvsaktiviteten avtar med tiden men kännbara efterskalv kommer med stor sannolikhet att inträffa under de närmaste veckorna.

2017-07-21 08:53
En stor jordbävning med magnitud 6,7 inträffade 00:31 svenskt tid nära den turkiska kusten, 12 km söder om Bodrum i Turkiet och 12 km från Kos, Grekland. Skalvet har känts i stora delar av Grekland och västra Turkiet, det rapporteras om skadade byggnader både på Kos och i Turkiet och rapporteringen hittills talar om två omkomna på Kos.
Sju efterskalv med magnitud större än 4,5 har hittills inträffat, inget dock över magnitud 5. Det kommer att bli fler efterskalv, det är inte osannolikt att något av dem blir större än magnitud 5.

Jordbävningar är mycket vanliga i Grekland och Turkiet, ett skalv med magnitud 6,3 inträffade söder om Lesbos så sent som den 12 juni i år, och ett skalv med magnitud 6,9 skedd den 14 maj 2014 i norra Egeiska havet, cirka 20 km från den grekiska ön Samotraki. Grekland och västra Turkiet drabbas i genomsnitt av en jordbävning per år som är större än magnitud 6.

2017-07-18 08:44
En stor jordbävning med magnitud 7,7 inträffade klockan 01:34 svensk tid i västra Aleuterna, cirka 45 mil öster om Kamtjatkahalvön. En varning för en mindre tsunami utfärdades för norra Stilla Havet, en våg på under 1 m observerades i Alaska men i övrigt inga observationer.

2017-07-11 09:20
En jordbävning med preliminär magnitud 6,8 inträffade klockan 09:00 svensk tid söder om Nya Zeeland, 214 km nordväst om Aucklandöarna. Någon tsunamirisk föreligger inte från skalvet.

2017-07-06 08:07
En jordbävning med preliminär magnitud 5,8 inträffade 08:30 svensk tid i Montana, USA, 10 km sydost om Lincoln och 54 km nordväst om Helena. Skalvet inträffade i ett glest befolkat, bergigt område. Skakningarna har känts i stora delar av delstaten.

2017-06-30 16:06
Ett jordskalv med preliminär magnitud 4,8 inträffade klockan 15:34 i Nordsjön 220 km väster om Stavanger och 293 km nordöst om Aberdeen.

2017-06-22 15:06
Ytterligare ett stort skalv inträffade i Guatemala klockan 14:31 idag. Skalvet hade magnitud 6,8 och inträffade i havet cirka 15 km utanför Guatemalas västkust, 23 km sydväst om Puerto San Jose. Också detta skalv var relativt djupt, 47 km, och inträffade på subduktionszonen längs Guatemalas västkust. Skakningar från skalvet har känts i hela västra Guatemala, El Salvador och i södra Mexico.

2017-06-14 09:06
Ett kraftigt skalv med preliminär magnitud 7 inträffade klockan 09:29, svensk tid, på ca 100 km djup, ca 12 km väst-nordväst om Guatemalas näst största stad Quetzaltenango och ca 160 km väst-nordväst om Guatemala City.

2017-06-14 09:06
En stor jordbävning med preliminär magnitud 6,9 inträffade klockan 09:29 svensk tid i västra Guatemala, 12 km nordost om San Pablo och 38 km nordost om Tapachula. Skalvet är preliminärt relativt djupt (112 km) vilket minskar skadeverkningarna. De första rapporterna visar att skakningarna känts stora delar av Guatemala och i omgivande länder.

2017-06-12 14:45
En större jordbävning med preliminär magnitud 6,3 inträffade klockan 14:29 strax söder om ön Lesbos i Egeiska havet. Skalvet skedde 14 km söder om Plomarion på Lesbos, 34 km söder om Mytilini på Lesbos och 85 km nordväst om Izmir, Turkiet. Skalvet har känts vida omkring i den grekiska övärlden, ända till Aten, och i västra Turkiet upp till Istanbul.

2017-05-10 11:05
Ytterligare en större seismisk händelse inträffade i Malmberget 10:59 idag. Preliminär magnitud 3,0.

2017-05-10 09:05
En större seismisk händelse inträffade 08:45 i Malmberget. Preliminär magnitud 3,2. Enligt LKAB inträffade den i Printzsköldsgruvans hängvägg.

2017-04-25 07:04
En jordbävning med magnitud 6.9 inträffade måndagen den 24 april klockan 23:38 svensk tid i havet utanför Chile. Skalvet skedde på 25 km djup ca 40 km väst om Valparaiso och kändes kändes väl i Santiago, Chiles huvudstad, beläget ca 140 km öst om skalvet. Inga större skador är för närvarande rapporterade.

2017-04-25 07:04
En jordbävning med magnitud 6.9 inträffade måndagen den 24 april klockan 23:38 svensk tid i havet utanför Chile. Skalvet skedde på 25 km djup ca 40 km väst om Valparaiso och kändes kändes väl i Santiago, Chiles huvudstad, beläget ca 140 km öst om skalvet. Inga större skador är för närvarande rapporterade.

2017-04-05 08:40
En jordbävning med magnitud 6,1 inträffade klockan 08:09 svensk tid i nordöstra Iran, 72 km norr om Torbat-e Jam och 89 km sydöst om Mashhad. Från Mashhad rapporteras skakningar men preliminärt inga skador. Närområdet är bergigt och relativt välbefolkat.

2017-04-03 20:04
En stor jordbävning med preliminär magnitud 6,5 inträffade klockan 19:40 svensk tid i Botswana,131 km väster om Moijabana och 239 km norr om Gabarone. Skalvet har känts vida omkring i Botswana och till Pretoria och Johannesburg i Sydafrika och Bulawayo i Zimbabwe. Närområdet är relativt glesbefolkat.

2017-01-30 11:01
Ett mindre jordskalv inträffade klockan 17:38 igår, den 29 januari, cirka 3 km sydöst om Harmånger. Skalvet hade magnitud 1,9 och inträffade i det stråk av jordskalv som går från kusten utanför Harmånger ner väster om Hudiksvall till Arbrå och Bollnäs.

2016-12-25 15:12
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,6 inträffade klockan 15:22 svensk tid i södra Chile, 40 km söder om Puerto Quellón och 230 km söder om Puerto Montt. Skalvet inträffade i havet strax utanför kusten och det är därmed möjligt att en mindre, lokal tsunami kan genereras.

2016-12-17 12:12
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7.9 inträffade 11:51:13 på ca 100 km djup under havsbotten ca 40 km utanför ön Latangai i oriket Papua Nya Guinea. En Tsunami varning har utfärdats för vågor upp till ca 1m.

2016-12-17 12:12
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7.9 inträffade 11:51:13 på ca 100 km djup under havsbotten ca 40 km utanför ön Latangai i oriket Papua Nya Guinea. En Tsunami varning har utfärdats för vågor upp till ca 1m.

2016-12-08 17:38
En stor jordbävning med prliminär magnitud 7.8 inträffade 18:38:47 på ca 12 km djup under havsbotten ca 20 km väster om ön San Cristobal i ögruppen Salomon öarna. En tsunami varning har utfärdats för vågor upp till ca 1.4m.

2016-11-21 22:11
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,3 inträffade 22:00 svensk tid i havet öster om Japan, 62 km från Namie och 72 km från Iwaki. En tsunamivarning har utfärdats för Honshus östkust, med våghöjd mellan 1 - 3 m på kuststräckan närmast epicentrum. Skakningarna från skalvet har känts över stora delar av Honshu.

2016-11-21 22:11
Uppdatering Japan: Skalvets magnitud uppskattas nu till 6,9, vilket betyder en väsentlig minskning av energiutvecklingen, och därmed risken för skador, i skalvet. Epicentrum har bestämts närmare kusten, 37 km från Namie, 60 km från Iwaki och 33 km från kärnkraftverket i Fukushima.

2016-11-13 14:11
Uppdatering Nya Zeeland: Huvudskalvet har nu uppdaterats till magnitud 7,8 på den globala momentmagntudskalan. Detta är en mycket stor jordbävning. Rapporter från områden närmare skalvets centrum tyder på mycket kraftiga skakningar.

2016-11-13 13:11
Uppdatering Nya Zeeland: Två stora efterskalv, med magnituderna 6,1 och 5,9 har inträffat norr om huvudskalvet. Den senare skedde cirak 75 km söder om Wellington.

2016-11-13 12:11
En stor jordbävning inträffade klockan 12:03 svensk tid på Nya Zeelands sydö, 54 km nordost om Amberly och 93 km nordost om Christchurch. Skalvet hade preliminär magnitud 7,4 och kändes över hela sydön och stora delar av nordön. Både Christchurch och Wellington har känt av ordentliga skakningar. Området vid skalvet epicentrum är relativt glesbefolkat.
2011 drabbades Christchurch av en jordbävning med magnitude 6,3 som gjorde stor skada i staden och 185 människor omkom. Sex månader tidigare, i september 2010 inträffade en magnitud 7,1 jordbävning i Canterbury området väster om Christchurch. Det skalvet orsakade också skador i staden men inga dödsfall.

2016-10-30 08:10
Ytterligare en stor jordbävning i den serie som startade i augusti, nu med magnitud 6,5, drabbade centrala Italien på söndagmorgonen kl 07:40. Skalvet inträffade i nationalparken Monti Sibilini, 5 km NNV om Norcia, 32 km öster om Spoleto. Dagens skalv intäffade bara 3 km sydost om onsdagens skalv med magnitud 6,1 men är fyra gånger så kraftigt med kraftiga skakningar i närområdet. Skalvet har känts över stora delar av Italien och i Österrike, Slovenien, Kroatien och Bosnien.

2016-10-26 21:10
Ytterligare en jordbävning, nu med magnitud 6,1, inträffade i Italien klockan 21:18 den 26 oktober. Skalvet skedde cirka 13 km norr om skalvet två timmar innan, 24 km söder om San Severino Marche. Skalvet har känts i stora delar av Italien och även över till Kroatien och Slovenien.

2016-10-26 20:10
En större jordbävning med magnitud 5,4 inträffade klockan 19:10 i centrala Italien. Skalvet är ett efterskalv till den stora jordbävningen 24 augusti, och inträffade drygt 20 km norr om det skalvets epicentrum, 7 km sydväst om Visso och 35 km öster om Spoleto. Skalvet har känts över stora delar av centrala Italien och kan orsaka ytterligare skador på byggnader och annan infrastruktur skadade i huvudskalvet.

2016-10-17 07:10
En serie jordbävningar har under det senaste dygnet drabbat nordvästra Grekland. Det började med en magnitud 5,5 jordbävning klockan 22:15 på lördagkvällen och under söndagen har ytterligare 3 skalv med magnitud över 5 inträffat, samt ett stort antal mindre skalv. Skalven är lokaliserade drygt 20 km nordväst om Ioannina, 150 km väst om Larisa.

2016-10-09 12:10
Ett mindre jordskalv med preliminär magnitud 2,3 inträffade i södra Härnösand klockan 11:38 idag den 9 oktober.

2016-10-07 11:10
Ett jordskalv inträffade i går kväll den 6/10 klockan 23:50 6 km nordväst om Burträsk. Skalvet hade magnitud 2,4 och kändes vida omkring i Västerbotten.

2016-09-09 07:09
Klockan 02:30 svensk tid den 9/9 genomförde Nordkorea enligt egen utsago sin femte kärnvapentest. SNSN har registrerat en sannolik sprängning i området motsvarande en jordbävning med magnitud 5,3 i Punggye-ri området, ca 20 km ONO om Sungjibaegam, där tidigare sprängningar genomförts 2006, 2009, 2013, och 2016.

2016-09-03 14:09
En jordbävning med magnitud 5,6 inträffade klockan 14:03 svensk tid i den amerikanska delstaten Oklahoma, 15 km nordväst om Pawnee, 89 km nordväst om Tulsa. Skalvet skedde relativt grunt men har känts till Oklahoma City och Kansas City. Jordskalvsaktiviteten i Oklahoma och centrala USA har sedan 2008 ökat markant, vilket sätts i samband med den nedpumpning av spillvatten som numera sker efter att olja och gas utvunnits ur berggrunden. En jordbävning med magnitud 5,6 som inträffade i Oklahoma, nära Prague, den 5 november 2011 orsakades av vattennedpumpning i eller i närheten av en större förkastningszon.

2016-08-31 10:39
Uppdatering Bottenviken: Magnituden är nu reviderad till 2,4. Skalvet skedde på cirka 20 km djup.

2016-08-31 09:08
Ett jordskalv med preliminär magnitud 2,7 inträffade klockan 19:28 i går kväll i Bottenhavet, cirka 19 km sydost om Strömsbruk, 33 km nordost om Hudiksvall.

2016-08-24 07:08
En stor jordbävning med preliminär magnitud 6,8 inträffade klockan 12:35 svensk tid i centrala Burma, 25 km väster om Chauk. Skalvet var relativt djupt, 84 km ner i jordskorpan, vilket minskar effekterna av skalvet.

2016-08-24 06:08
En större jordbävning med magnitud 6,2 inträffade i natt klockan 03:36 10 km söder om Norcia i centrala Italien. Skalvet har känts vid omkring i Italien, några dödsfall har rapporterats och skadegörelsen är stor. Skalvet inträffade 44 km norr om L'Aquila, staden som till stora delar förstördes 2009 i en magnitud 6,3 jordbävning då 308 människor omkom.

2016-07-20 21:07
Ett mindre jordskalv med preliminär magnitud 2,2 inträffade klockan 20:22 i Halland, 3 km nordöst om Årnäs, 12 km norr om Varberg.

2016-06-23 11:06
I stora delar av Stockholms skärgård hördes en kraftig smäll, åtförljd av skakningar, cirka klockan 10 i dag. Vi har inte registrerat något jordskalv eller någon större sprängning. Den troliga förklarningen är en ljudbang som rullat in över skärgården från övningar SAAB genomfört över Östersjön.

2016-05-28 12:05
En stor jordbävning med magnitud 7,2 inträffade klockan 11:47 svensk tid i havet norr om Sydsandwichöarna i södra Atlanten. Skalvet beräknas inte orsaka någon hotande tsunami.

2016-05-27 23:05
En mindre jordbävning med magnitud 2.1 inträffade klockan 22:36 norr om Florhed, cirka 14 km nordväst om Söderhamn. Skalvet kändes runtom i Söderhamnstrakten.

2016-05-20 20:05
En jordbävning med magnitud 5,9 inträffade 20:14 svensk tid i Northern Territory, Australien, cirka 150 km SV om Uluru.

2016-05-18 19:05
Ytterligare ett stort efterskalv drabbade Ecuador idag klockan 18:45 svensk tid, men magnitud 6,8. Skalvet inträffade strax nordöst om morgonens skalv och kändes över stora delar av Ecuador och in i Colombia. Inga större skador har rapporterats från morgonens skalv.

2016-05-18 10:05
Ett stort efterskalv med preliminär magnitud 6,7 inträffade klockan 09:57 svensk tid idag i Ecuador, endast cirka 15 km från epicentrum för det stora magnitud 7,8 skalvet den 16 april.

2016-04-28 21:04
Uppdatering Vanuatu: Magnituden är nu justerad till 7,0 och riskerna med en tsunami är mindre. Området runt epicentrum har upplevt kraftiga skakningar.

En stor jordbävning med magnitud 7,3 inträffade 21:33 6 km sydväst om Norsup på Vanuatu. En varning för en mindre tsunami har utfärdats för ett område inom 30 mil från epicentrum.

2016-04-17 08:04
En mycket stor jordbävning inträffade klockan 01:59 svensk tid (18:59 lokal tid) i Equador, 28 km sydöst om Muisne och 110 km nordväst om Santo Domingo. Skalvet hade magnitud 7,8 och startade på 19 km djup på subduktionszonen där Nazcaplattan trycks ner under den sydmaerikanska plattan. Skalvet orsakade stor förödelse i provinserna Esmeralda och Manabi och i Guayaquil och kändes över hela Equador samt i Peru och Colombia. Preliminära siffror talar om minst 77 omkomna, en siffra som säkert kommer att stiga.

2016-04-15 19:04
Uppdatering Japan: Tsunamivarningen har nu lyfts av det japanska meteorologiska institutet. Två större efterskalv med magnitud 5,6 och 5,8 inträffade cirka 20 minuter efter 7,0 skalvet.
Dagens skalv är av samma typ som jordbävningen i Kobe 1995, ett skalv som hade magnitud 6,9 och då över 6,000 människor omkom.

2016-04-15 19:04
Uppdatering Japan: Det japanska meteorologiska institutet utfärdar en varning för en mindre tsunami i bukten runt Kumamoto och Nagasaki i södra Kuyushu.

2016-04-15 18:04
Uppdatering Japan: Ett nytt stort skalv inträffade centralt i Kumamoto i södra Japan klockan 18:25 svensk tid. Skalvet har preliminärt magnitud 7,0 och är lika grunt som gårdagens, vilket betyder att byggnader kan komma att skadas värre än igår. Epicentrum för gårdagens och dagens skalv är endast cirka 5 km ifrån varandra i Kumamotoområdet. Flera skalv av denna storlek i serie under kort tid är lite ovanligt, oftast följs ett stort huvudskalv av flera mindre efterskalv.

2016-04-14 17:04
Uppdatering Japan: Huvudskalvet hade magnitud 6,2 och har följts av en rad stora efterskalv, åtta stycken mellan magnitud 4,8 och det senaste med magnitud 6,0. Preliminärt rapporteras en person omkommen och ett femtiotal skadade.

2016-04-14 14:04
En jordbävning med magnitud 6,0 inträffade 14:27 svensk tid 13 km nordväst om Kumamoto i södra Japan. Skalvet kändes på hela Kyusho och i stora delar av södra Japan.

2016-04-13 16:04
En stor jordbävning med preliminär magnitud 6,9 inträffade 15:55 svenskt tid i Burma, 74 km sydöst om Mawlaik och 175 km nordväst om Mandalay. Skalvet skedde på cirka 130 km djup och har känts vida omkring, både i Burma, Bangladesh, Indien och Bhutan.

2016-04-10 12:04
En jordbävning med preliminär magnitud 6,6 inträffade klockan 12:29 svenskt tid 40 km sydväst om Ashkashami i nordöstra Afganistan. Skalvet skedde på cirka 200 km djup och har därför känts vida omkring i regionen. Dagens skalv skedde cirka 45 km från det stora magnitud 7,5 skalvet den 26 oktober 2015 då cirka 400 personer omkom, de flesta i Pakistan.

2016-03-24 09:03
Uppdatering Bottenvikenskalvet: Efter en mer ingående analys har magnituden på skalvet den 19/3 i Bottenviken mellan Piteå och Skellefteå bestämts till 4.1. Rörelsen på förkastningen var mestadels horisontell.

2016-03-21 11:03
Uppdatering: Ett jordskalv inträffade igår, den 20 mars klockan 21:53 9 km nordväst om Uddheden och cirka 27 km nordväst om Sunne i Värmland. Magnitud 2.0.

2016-03-19 23:03
En mycket stor jordbävning med preliminär magnitud 7,9 inträffade klockan 13:50 cirka 800 km sydväst om Sumatras västkust. Skalvet skedde i den australiska plattan och inte på plattgränsen nära Sumatra. Preliminära resultat tyder på ett skalv med mest horisontell rörelse, som i det stora magnitud 8,6 skalvet norr om dagens den 11 april 2012, och därmed ingen större tsunamirisk. En tsunamivarning av lägre klass (

2016-03-19 23:03
Uppdatering Bottenviken: Skalvet 22:55 i Bottenviken skedde 47 km rakt öster om Kinnbäck, 60 km sydöst om Piteå och 80 km nordöst om Skellefteå. Skalvet uppmättes till magnitud 3,9 och skakade om kustområdet runt Bottenviken. Senast ett större skalv inträffade i området var i juni 2010, då ett magnitud 3,6 skalv skedd i närheten av Bureå, söder om Skellefteå.

2016-03-19 23:03
En jordbävning med preliminär magnitud runt 4 inträffade 22:55 i Bottenviken cirka 4 mil utanför kusten mellan Piteå och Skellefteå. Detta område i Bottenviken har en relativt hög seismiskt aktivitet men har inte haft ett skalv av denna storlek under de senaste 100 åren.

2016-03-02 14:03
Uppdatering Sumatra: Magnituden på skalvet har justerats till 7,8 och skalvet är av strike-slip typ, dvs mest horisontell rörelse på en närmast vertikal förkastning. Eftersom denna typ av skalv inte rör havsbotten särskilt mycket i vertikal led är risken för för en större tsunami liten.

2016-02-12 13:02
En jordbävning med magnitud 6,5 inträffade klockan 11:02 svensk tid på den indonesiska ön Sumba, 4 km norr om Waikabubak, 95 km väster om Waingapu. Det finns inga uppgifter ännu om eventuella skador.

2016-02-10 10:02
Ytterligare ett större efterskalv, med magnitud 6,3, inträffade 01:33 svensk tid vid den chilenska kusten, 40 km väster om Ovalle. Flera sena efterskalv har inträffat i området, dessa är efterskalv till den stora magnitud 8,3 jordbävningen som inträffade 104 km söder om dagens skalv den 16 september 2015.

2016-02-06 10:02
Uppdatering Taiwan. Inga större efterskalv har ännu inträffat men risken för efterskalv med magnitud upp över fem är stor. Sju omkomna rapporteras hittills men siffran kan komma att öka allteftersom räddningsstyrkor söker igenom raserade hus.

2016-02-05 22:02
En större jordbävning med magnitud 6,4 inträffade 20:57 svensk tid idag i Taiwan. Skalvet skedde 35 km SO om Yujing, 46 km NO om Kaohsiung och 48 km OSO om Tainan. Skalvet kändes vida omkring och har raserat flera byggnader. Det är ännu oklart om någon omkommit.

Dagens skalv skedde längs plattgränsen mellan den Filipinska havsplattan, den Euroasiska plattan och Sundaplattan i komplext tektoniskt område. Skalvet skedde söder om den förkastning där det stora Chi-chiskalvet inträffade 1999, som hade magnitud 7,6 och orsakade cirka 2 500 dödsfall.

2016-01-25 09:01
En jordbävning med magnitud 6,2 inträffade i natt klockan 05:22 svensk tid i Medelhavet öster om Gibraltar sund, 50 km NO om Tirhanimine i Marocko och 131 km SSO om Malaga. Skalvet kändes i norra Marocko, den spanska enklaven Melilla, norra Algeriet och södra Spanien. Viss förstörelse på byggnader rapporteras från norra Marocko och Melilla.

2016-01-07 11:01
Klockan 02:30 svensk tid den 6/1 genomförde Nordkorea enligt egen utsago ett kärnvapentest. Sprängningen motsvarade en jordbävning med magnitud 5,1 och inträffade i Punggye-ri området, 22km ONO om Sungjibaegam, där tidigare sprängningar genomförst 2006, 2009 och 2013.

2015-12-11 08:12
Ett jordkalv med preliminär magnitud 3,7 inträffade klockan 8:20 svensk tid strax utanför norska kusten, 30 km NV om Flora, mellan Ålesund och Bergen.

2015-12-07 09:12
Em jordbävning med magnitud 7.2 inträffade klockan 08:50 den 7/12 i Tadzjikistan, 110 km väster om Murghob. Epicenterområdet är glesbefolkat och mitt i nationalparken Badakhshan National Park. Risken för jordskred är stor i det bergiga landskapet. Skalvet kändes vida omkring i området, t.ex. i Afganistan, Pakistan och Indien.

2015-12-02 14:12
Ett jordskalv med magnitud 2,4 inträffade klockan 13:59 mellan Falköping och Vara. Skalvet skedde på 11 km djup och har känts i trakten.

2015-11-25 07:11
Två stora jordbävningar inträffade i går kväll med fem minuters mellanrum på gränsen mellan Peru och Brasilien vid 23:46 och 23:51. Båda skalven hade magnitud 7,6 och skedde på drygt 600 km djup. Skalven har känts vida omkring men de första rapporterna talar inte om några skadade.

2015-11-18 08:11
Ett mindre skalv med magnitud 2.0 inträffade igår kl. 19:15:16 ca 15.7 km rakt öster om centrala Halmstad och 4.7 km söder om Simlångsdalen på ett djup av 13.8 km.

2015-11-17 08:11
En stor jordbävning med magnitud 6,5 inträffade idag 07:10 i Grekland, 15 km väster om Nidri utanför ön Lefkadas västkust, 118 km VNV om Patras. SKalvet kändes vida omkring i Grekland, på Balkan och i Italien. En människa rapporteras omkommen och en del skador på byggnader.

2015-11-07 08:11
En större jordbävning med magnitud 6,8 inträffade klockan 08:32 svensk tid i Chile, 47 km VSV om Ovalle, 108 km SSV om Coquimbo. Detta är ett efterskalv till den stora magnitud 8.3 jordbävningen 16 september i år.

2015-10-26 10:10
En mycket stor jordbävning med preliminär magnitud 7,5 inträffade 10:09 svensk tid i Afganistan, 48 km SSV om Jurm, 256 km NNE om Kabul. Det är preliminärt ett djupt skalv, på cirka 200 km djup, vilket bör minska skadeverkningarna av skalvet. Skalvet har känts vida omkring i Afganistan, Pakistan, Tadzjikistan och Indien.

2015-10-22 08:10
Ett jordskalv med magnitud cirka 2 inträffade klockan 16:34 den 21 oktober utanför Eldsberga, söder om Halmstad.

2015-09-17 06:09
En mycket stor jordbävning med magnitud 8,3 inträffade klockan 01:55 svenskt tid utanför centrala Chiles kust, 47 km väster om Illapel och 230 km nordnordväst om Santiago. En tsunamivarning har utfördats för stora delar av Stilla Havet. Över 3 meter höga vågor har registrerats i Chile norr om skalvet. I västra Stilla Havet beräknas vågorna inte bli högre än upp emot 1 meter. En miljon människor har evakuerats från Chiles kuster. De första rapporterna talar om endast ett fåtal omkomna. Skalvet har känts över stora delar av Chile och Argentina. Ett stort antal efterskalv har inträffat, det största med magnitud 7,0 och ytterligare sex med magnitud över 6.

Skalvet inträffade längs plattgränsen där Nazcaplattan dras ner under den Sydamerikanska plattan. Ett område cirka 250x120 km stort rörde sig i skalvet, med upp till 9 m rörelse. Dagens skalv inträffade strax norr om det stora skalvet i februari 2010 som hade magnitud 8,8. Plattgränserna längs Chiles och Perus kuster genererar mycket stora jordbävningar, i södra Chile inträffade 1960 det största skalv vi känner till, med magnitud 9,5. Det senaste stora skalvet i Chile inträffade utanför Iquique i norra Chile den 1 april 2014 och hade magnitud 8.2.

2015-07-31 07:07
Ett jordskalv med magnitud 3.5 inträffade i natt klockan 01:37 i gruvområdet i Malmberget.

2015-07-29 23:07
En jordbävning med magnitud 2.8 inträffade klockan 21:46 vid kusten strax norr om Billdal, 15 km sydväst om centrala Göteborg. Skalvet skedde på 20 km djup och har känts vida omkring i Göteborgsområdet.

2015-07-29 22:07
En jordbävning med preliminär magnitud runt 3 inträffade 21:46 söder om Vrångö utanför Göteborg.

2015-06-18 13:06
En ovanligt stor jordbävning med svenska mått mätt inträffade klockan 11:18 den 18 juni 62 km norr om Kiruna, nära Järämä. Skalvet hade magnitud 3.6 och skedde på den nordligaste delen av Pärvieförkastningen.

2015-05-30 14:05
En stor jordbävning med magnitud 7,8 inträffade klockan 13:23 svensk tid vid Boninöarna drygt 700 km söder om Japan. Skalvet skedde på cirka 680 km djup och orsakade därför ingen tsunami eller några större skador. Skalvet kändes dock allmänt i Japan.

2015-05-16 14:05
Ytterligare ett stort efterskalv med magnitud 5,7 skakade Nepal klockan 13:34 svensk tid. Skalvet inträffade 47 km sydsydost om Kodari, sydost om 7,3 skalvet den 12 maj.

2015-05-14 11:05
Ett inducerat skalv eller annan händelse som orsakade kraftiga seismiska vågor inträffade i natt klockan 00:24 i gruvområdet i Malmberget. Skalvet uppmättes till magnitud 3.4.

2015-05-12 10:05
Uppdatering Nepal: Det har nu (10:54) inträffat sex efterskalv med magnitud större än 5 efter dagens huvudskalv. Ett kraftigt efterskalv med magnitud 6,3 inträffade 25 km sydöst om huvudskalvet.

2015-05-12 09:05
En ny mycket stor jordbävning inträffade klockan 09:05 i Nepal. Skalvet hade preliminär magnitud 7,3 och skedde 18 km öster om Kodari, 76 km öster om Katmandu och 85 km väster om Mount Everest, nära den kinesiska gränsen. Dagens skalv inträffade i den östra kanten av skalvplanet den 25 april och har sannolikt orsakats delvis av spänningsförändringarna i det skalvet.

2015-05-05 07:05
En serie större jordbävningar har skakat den sydöstra delen av New Britain, Papua Nya Guinea. I natt klockan 03:44 svensk tid inträffade en jordbävning med magnitud 7,5 130 km sydsydost om Kokopo. Skalvet utlöste en tsunamivarning för Papua Nya Guinea och mindre vågor registrerades i Rabaul. Sedan 30 april har tre skalv över magnitud 6,5 inträffat i området och ett flertal efterskalv med magnitud 5,5 eller större. Vi har inga rapporter om skador i området ännu.

2015-04-26 10:04
Uppdatering Nepal: Ett stort efterskalv med magnitud 6,7 inträffade 65 km öster om Kathmandu klockan 09:09 svensk tid på söndagmorgonen. Skalvet utlöste bland annat nya skred på Everest och har antagligen orsakat ytterligare skador på redan skadade byggnader och infrastruktur.
Det har nu inträffat två efterskalv med magnitud över 6,5, 13 med magnitud mellan 5,0 och 5,7 och många mindre skalv. Fler efterskalv är att vänta, kanske med magnitud upp mot 6. Efter ett så stort skalv som gårdagens, med M 7,8, kan efterskalven pågå i många månader till år.

2015-04-25 11:04
Uppdatering Nepal: Magnituden har nu justerats till 7,8.

2015-04-25 10:04
Uppdatering Nepal: 7 efterskalv med magnitud större än 5 har hittills inträffat i Nepal och ett i Tibet. Många fler mindre efterskalv har inträffat, och många av efterskalven har varit i närheten av Kathmandu. Uppskattningar av dödsiffran är nu uppe i 150 omkomna, den kommer dock troligtvis att stiga. Få rapporter finns än så länge från epicenterområdet. Inte bara efterskalv utan också jordskred kan inträffa efter en stor jordbävning, särskilt i den branta terrängen i Nepal. Laviner rapporteras från bla Mount Everest, där klättrare saknas.

2015-04-25 09:04
En mycket stor jordbävning med magnitud 7,9 inträffade klockan 08:11 svenskt tid i Nepal, 68 km östsydöst om Pokhara, 54 km nordnordost om Bharatpur. Skalvet inträffade relativt grunt och har därför sannolikt gjort stor skada. Preliminära rapporter från Kathmandu, drygt 80 km från skalvet, talar om flera raserade byggnader. Flera stora efterskalv har redan inträffat, det största med magnitud 6,6. Dessa i sig stora skalv bidrar till förstörelsen. Jordbävningen har känts så långt bort som i New Delhi i Indien och i alla omkringliggande länder.
Stora jordbävningar inträffar regelbundet i Himalayaområdet och beror på den indiska plattans kollision med den Euroasiska, en kollision som också byggt upp Himalaya och den höga Tibetanska platån. Indien trycks ner under Euroasien med en hastighet av 4-5 cm/år och detta producerar mycket stora skalv, som i Kashmir 2005 M7.6, Assam 1950 M8.6, Nepal-Bihar 1934 M8,1 och Kangra 1905 M7.5.

2015-04-23 11:04
Ett inducerat jordskalv, eller annat bergbrott som orsakade kraftiga seismiska vågor, inträffade klockan 03:48 i natt i Malmberget. Händelsen uppmättes till magnitud 3.2.

2015-04-23 07:50
Vulkanen Calbuco i södra Chile startade igår ett utbrott för första gången sedan 1972. Utbrottet är explosivt med en flera kilometer hög askpelare och 1500 boende inom en 20-kilometers radie har evakuerats. Askan har nått den närbelägna staden Puerto Montt och flygningar till staden har ställts in på grund av vulkanaska i luften.

2015-03-30 10:03
En stor jordbävning med magnitud 7,5 inträffade kl. 01:49 svensk tid på 40 km djup under havet utanför Papua Nya Guinea, 56 km sydost om Kokopo. En tsunamivarning utfärdades för närområdet men endast mindre vågor bildades. Det finns inga rapporter om skador.

2015-03-28 09:03
En jordbävning med magnitud 5,2 inträffade kl. 00:35 i natt mellan de grekiska öarna Kreta och Karpathos. Skalvet skedde på relativt stort djup, 80 km, och kändes vid omkring men orsakade inga skador enligt rapporterterna.

2015-03-25 10:03
Ett jordskalv med magnitud 2.9 inträffade klockan 05:33 på onsdagsmorgonen i havet strax utanför Bureå söder om Skellefteå. Skalvet kändes rejält i Skellefteåtrakten.

2015-03-03 14:03
Vulkanen Villarica i södra Chile fick ett spektakulärt utbrott under tisdagmorgonen. Aska kastades upp till drygt 1 km höjd och lava strömmar nu ur kratersjön. Mer än 3000 personer har evakuerats från städerna Pucón och Conaripe i vulkanens närhet. Senast Villarica hade ett större utbrott var 1985.

2014-11-11 14:11
De sex italienska forskare, några av dem seismologer, som 2012 dömdes till sex års fängelse i samband med jordbävningen i L'Aquila 2009, friades igår av en högre italiensk domstol. Forskarna dömdes 2012 för att som medlemmar i den italienska riskkommissionen genomfört en för ytlig analys av de små skalv som skedde före det stora, och för att ha givit lugnande besked. Enligt domen gjorde dessa besked att 29 av de 309 omkomna i skalvet ändrade sitt beteende och stannade inomhus. Den högre domstolen konstaterade dock igår att endast för den sjunde medlemmen av kommissionen kunde en direkt länk till ett ändrat beteende hos de 29 bevisas. Han dömdes därför till två års fängelse. Den ursprungliga domen upprörde många och fördömdes av forskare över hela världen.

2014-11-11 13:11
test 123 456 789

2014-11-07 07:11
En stor jordbävning med magnitud 6,6 inträffade kl. 04:34 svensk tid i havet mellan Papua Nya Guinea och New Britain. Skalvet skedde på 43 km djup, 155 km ONO om Lae, Papua N.G.

2014-10-14 07:10
En stor jordbävning med magnitud 7,3 inträffade kl. 05:52 svensk tid utanför Nicaraguas västkust, 67 km VSV om Jiquillo, Nicaragua och 87 km SSV om La Union, El Salvador. En lokal tsunamivarning utfärdades för El Salvador, Nicaragua och Honduras. Efter 06:39 svensk tid anses tsunamifaran vara över, men lokala mindre vattenvariationer kan förekomma. Skalvet kändes vida omkring, både i Managua, Tegucigalpa och San Salvador men ännu finns inga rapporter om skador.

2014-09-15 15:09
Ett skalv med magnitud 4.1 inträffade 15:08 i södra Härjedalen ca 42 km söder om Sveg, 73 km norr om Mora och 91 km väst om Ljusdal. Skalv av denna magnitud är ovanliga i Sverige, i medeltal inträffar ett skalv med magnitud över 4 per årtionde.

2014-08-29 08:07
Ett mindre utbrott startade utanför Dyngjujökulls iskant på Island i natt, se länken mitt på sidan.

2014-08-26 07:08
I vulkanen Bardarbunga på Island inträffade 03:26 svensk tid en jordbävning med magnitud 5,7. Detta är det största skalvet hittills i den nu pågående vulkaniska aktiviteten, och ett av de största skalven i Bardarbunga i modern tid.

2014-08-25 08:08
En jordbävning med magnitud 6.9 inträffade 01:21 svensk tid i centrala Peru. Skalvet skedde på ett djup av ca 100 km under ett relativt glest befolkat område med en begränsad skadeverkan som följd.

2014-08-24 23:08
Uppdatering Napa: Skalvet har nu bestämts till magnitud 6,1 och skedde på en förkastning som inte varit aktiv i historisk tid men som ligger i en komplex del av gränsen mellan Stilla Havsplattan och den nordamerikanska plattan. Ett hundratal skadade rapporteras samt skador på byggnader i Napa stad, och el- och gasförsörjning i Napa Valley.
Cirka 7 km väster om skalvet går Hayward-Rogers Creek förkastningen, som den amerikanska geologiska undersökningen (USGS) identifierat som en potentiell plats för ett skalv med magnitud upp över 7 (32% risk för ett skalv före år 2030).

2014-08-24 15:08
En stor jordbävning med magnitud 6,0 inträffade 12:20 svensk tid i Napa Valley, Kalifornien. Skalvet var relativt grunt, på 10 km djup, och har orsakat personskador och skador på kraftledningar, gasledningar och byggnader. Skalvet kändes i stora delar av San Franciscoområdet och är det största i regionen sedan Loma Prieta-skalvet 1989 med magnitud 6,9.

2014-08-18 02:32
Uppdatering: En jordbävning med magnitud 6.2 inträffade den 18/8 kl 04:32 svensk tid i Iran nära gränsen till Irak. Skalvet skedde grunt men föregicks av mindre skalv under söndagen vilket troligtvis begränsat antalet skadade. För närvarande har 317 skadade men inga direkta dödsfall rapporterats. Skalvet har efterföljts av tre efterskalv över magnitud 5.5 vilket kan öka skador på infrastrukturen samt försvåra räddningsarbetet.

2014-08-03 08:30
En jordbävning med magnitud 6,1 inträffade den 3/8 kl 10:30 svensk tid i Yunnan provinsen i södra Kina, på ca 10 km djup. Lokala myndigheter rapporterar om 367 dödsfall och 1800 skadade.

2014-07-07 13:42
Uppdatering: En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,1 inträffade kl 13:24 svensk tid den 7/7 vid Mexikos sydvästkust, 9 km nordost om Puerto Madero, nära gränsen till Guatemala. Preliminärt djup är 92 km vilket gör skadepotentialen lägre än vid ett ytligare skalv.

2014-06-23 23:06
En stor jordbävning med magnitud 8,0 inträffade 22:53 svensk tid den 23/6 i de centrala delarna av den Aleutiska öbågen, 24 km sydöst om Little Sitkin ön, 1012 km väster om Dutch Harbor, Alaska. Skalvet skedde preliminärt på 114 km djup vilket gör att det inte bör vara någon fara för en större tsunami. En lokal mindre tsunami kan dock bildas.

2014-04-24 07:25
En stor jordbävning med magnitud 6,6 inträffade kl. 05:10 svensk tid utanför Vancouverhalvön i Kanada, 94 km söder om Port Hardy och 159 km väster om Campbell River. Skakningarna från skalvet har känts vida omkring, ända in till Vancouver.

2014-04-13 14:54
Ytterligare en stor jordbävning, med magnitud 7,5, inträffade 14:36 svensk tid, 112 km söder om Kirakira, San Cristobal, Solomonöarna. Skalvet är stort nog att producera en lokal tsunami.

7,6-skalvet i går natt orsakade en mindre tsunami enligt mätningar på tsunamisystemets bojar i Stilla Havet.

2014-04-12 22:39
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,6 inträffade kl. 22:15 svenskt tid 101 km SSO om Kirakira, Solomonöarna. Det finns en viss risk för en mindre lokal tsunami, rörelsen i skalvet var dock mer horisontell än vertikal vilket minskar risken.

2014-04-12 07:04
Ytterligare en stor jordbävning inträffade i Nicaragua den 11/4 kl 22:29 svensk tid, 11 km OSO om Nandaime, 56 km SSO om Managua. Skalvet hade magnitud 6,6 men inträffade på 140 km djup och skulle därmed inte ha varit särskilt farligt om det inte vore för de skadade byggnaderna efter det tidigare, grunda 6,1 skalvet. Nu raserades ytterligare byggnader och ytterligare skadade människor rapporteras. Efter skalven har en människa omkommit och fler än 250 skadats, ett stort antal byggnader i Nagote och Managua har fått skador.

2014-04-11 09:26
En stor jordbävning med magnitud 7,3 inträffade 09:07 svensk tid i havet utanför ön Bougainville, Papua Nya Guinea, 73 km sydväst om Arawa. Skalvet är stort nog att det skulle kunna bilda en mindre, lokal tsunami.

2014-04-11 08:04
En jordbävning med magnitude 6,1 inträffade 01:28 i natt svensk tid i Nicaragua, 45 km NNV om huvudstaden Managua, 34 km nordost om Nagarote. Det rapporteras ett tjugotal skadade men ännu inga dödfall till följd av skalvet. Byggnader i närområdet har skadats.

2014-04-11 08:04
Uppdatering Chile: Det stora skalvet på plattgränsen där Nazcaplattan trycks ner under den Sydamerikanska plattan har följts av en mängd stora efterskalv, ett större än magnitud 6 och sex större än magnitud 5,5, alla i havet utanför Iquique. Fler efterskalv kommer att inträffa de närmaste veckorna och månaderna. Dagens stora skalv har föregåtts av en mängd större och mindre jordbävningar sedan den 14 mars och ett skalv på magnitud 6,7 den 16 mars. Skalvet inträffade i ett område som identifierats som ett

2014-04-03 06:32
Uppdatering Chile: Ett mycket stort efterskalv med magitud 7,6 inträffade kl. 04:43 den 3 april med epicentrum strax innanför kustlinjen 20 km söder om Iquique. Skalvplanet sträckte sig ut i havet och genererade en mindre tsunami. Vågor på mellan en halv och en meter nådde Iquique redan 20 minuter efter skalvet. Skalvet, som inträffade på 40 km djup, skakade om redan skadade byggnader i Iquique området, det finns dock ännu inga rapporter om skadade.

Efter gårdagens huvudskalv evakuerades 928 000 människor under tsunamivarningen, endast 6 personer rapporteras hittills ha omkommit. Chiles strikta byggnormer och många tsunamiövningar ligger bakom de relativt lindriga skadorna. Cirka 2500 byggnader i Iquique rapporteras ha fått strukturella skador.

2014-04-02 07:04
Uppdatering Chile: Det stora skalvet har följts av en mängd stora efterskalv, ett större än magnitud 6 och sex större än magnitud 5,5, alla i havet utanför Iquique. Dagens stora skalv har föregåtts av en mängd större och mindre jordbävningar sedan den 14 mars och ett skalv på magnitud 6,7 den 16 mars.

2014-04-02 07:04
Uppdatering Chile: Tsunamivarningen för Chile och Peru utfärdade av tsunamivarningscentret på Hawaii har nu dragits tillbaka. Vattnen i området kan dock fortfarande vara upprört och strömt. Lokala eller regionala varningar kan kvarstå.

2014-04-02 06:28
En mycket stor jordbävning med magnitud 8,2 inträffade 01:47 svensk tid utanför Chiles nordkust, 96 km nordväst om Iquique, 141 km SSV om Arica. Kraftiga skakningar från skalvet har känts i stora delar av norra Chiles kustband och i södra Peru. Tsunamivarning utfärdades för Chile, Peru, Equador, Colombia och Panama samt förhöjd vaksamhet för hela Stilla Havet. Chile inledde snabbt en evakuering av kustnära områden. Tsunamivågor på drygt 2 m registrerades i Iquique och Pisagua. Tsunamivarningen drogs senare tillbaka för områden norr om Peru, men man uppmanar till försiktighet längs hela Syd- och Mellanamerikas västkust eftersom upprörda vatten och kraftiga strömmar kan bildas när tsunamin nu drar förbi, trots att våghöjden är liten. Även för Hawaii kvarstår en försiktighetsvarning, tsunamin beräknas ankomma dit kl. 15:24 svensk tid.
Fem personer rapporteras omkomna i skalvet. Inga allvarligare skador på byggnader och infrastruktur rapporteras från Chile, dock nådde vattnet i tsunamin upp till en del hus i Iquique. Strömmen försvann under några timmar i Arica och längre i Iquique.

2014-03-16 23:20
Uppdatering Chile: Skalvets magnitud har nu justerats ned till 6,7.

2014-03-16 22:35
En större jordbävning med magnitud 7,0 inträffade kl. 22:17 svenskt tid utanför Chiles nordkust, 62 km nordväst om Iquique. Kraftiga skakningar rapporteras från Iquique och skalvet har även känts i Arica, 155 km norr om epicentrum. Ett skalv av denna storlek kan orsaka en mindre, lokal tsunami.

2014-03-10 07:55
En jordbävning med magnitud 6,9 inträffade kl. 06:18 svensk tid utanför Kaliforniens nordkust, 77 km VNV om Ferndale. Skalvet skedde i närheten av den plattgräns som går rakt ut i havet från San Andreasförkastningens norra slutpunkt och skalvet var av en typ som inte orsakar tsunamier. Skakningarna har dock känts ända ner till San Francisco.

2014-02-12 10:37
En stor jordbävning med magnitud 6,8 inträffade i södra Xinjiang i Kina kl. 10:20 svensk tid den 12/2. Skalvet är lokaliserat 269 km OSO om Hotan, i gränslandet mot Tibet längs den stora Althyn Tagh förkastningen. Området är glesbefolkat.

2014-02-03 09:02
Uppdatering Kefalonia: Jordbävningsaktiviteten i västra delen av Kefalonia har varit fortsatt hög, och kl 04:09 den 3/2 inträffade ytterligare ett stort skalv med magnitud 6,0 strax väster om Kefalonia, 12 km väster om Lixouri.

2014-01-27 09:01
Uppdatering Kefalonia: Huvudskalvet har följts av en mängd efterskalv, det största med magnitud 5,3 och sju skalv över magnitud 4,5. Inga dödsfall har rapporterats men nägra skadade och en mängd skador på byggnader i området.

2014-01-26 15:42
En jordbävning med magnitud 6,0 inträffade kl. 14:55 under staden Lixourion på den grekiska ön Kefalonia. Skalvet inträffade på 20 km djup och risken för skador i staden är stor, ännu finns bara rapporter om att byggnader skadats. Epicentrum ligger 7km NV om Argostolion och 114 km väster om Patras på det grekiska fastlandet. Ett efterskalv med magnitud 5,0 inträffade 15 minuter efter huvudskalvet.

2013-11-17 10:04
En jordbävning med magnitud 7.8 inträffade söndagen den 17 november kl. 10:04:55 svensk tid. Skalvet skedde i havet ca 1200 km sydöst om sydamerikas sydligaste spets, i gränsen mellan Nova scotia plattan och Antarktiska kontinentalplattan. För närvarande anses risken för en efterföljande tsunami som låg. Dagens skalv har föregåtts av 5 skalv med magnitud över 5.0 den senste veckan och ytterligare skalv med magnitud över 5.0 kan väntas under de kommande veckorna.

2013-10-26 00:10
En stor jordbävning med magnitud 7,1 inträffade kl. 19:10 svensk tid den 25 oktober. Skalvet skedde i havet öster om Japan, 237 km sydöst om (längre från kusten) epicentrum för det stora magnitud 9,0 skalvet i mars 2011. Dagens skalv skedde i den platta som dyker ner under Japan, i ovandelen av plattans böjning öster om subduktionszonen. En mindre tsunami bildades i skalvet, våghöjer på upp till 40 cm uppmättes på vissa platser längs den japanska kusten enligt det Japanska Meteorologiska Institutet JMA. Skalvet har följts av ett flertal efterskalv, det största hittills med magnitud 5,5.

2013-10-15 17:10
Uppdatering Bohol, Filippinerna: Dödstalen har stigit under dagen och nu rapporteras 93 omkomna i skalvet, många skadade och stor skadegörelse. 11 efterskalv med magnitud 5 har inträffat, det största med magnitud 5,9, vilket är ett stort skalv i sig. Efterskalven kan orsaka kollaps av redan skadade byggnader.

2013-10-15 06:10
En stor jordbävning med magnitud 7,1 inträffade kl. 02:13 svensk tid på Filippinerna, 2 km NO om Catigbian, 11 km SSO om Tibigan, 29 km NO om Tagbilaran på ön Bohol. 20 omkomna rapporteras hittills och skadegörelsen på byggnader och infrastruktur är stor. Skalvet kändes vida omkring, och omkomna rapporteras också från den närliggande ön Cebu. Fem efterskalv större än magnitud 5 har inträffat.

2013-10-12 15:10
En stor jordbävning med magnitud 6,4 inträffade 15:12 den 12 oktober väster om Kreta, 29 km väster om Platanos, 170 km väster om Heraklion. Skalvet kändes vida på Kreta och har också känts i Egypten.

2013-09-28 09:09
Ett mycket stort efterskalv inträffade i Pakistan den 28/9 kl. 09:34 svensk tid, 32 km från tisdagen epicentrum. Skalvet hade magnitud 6,8 och lokaliserades till 96 km NNO om Awaran, 136 km NNV om Bela.

Dödstalet från tisdagen magnitud 7,7 jordbävning har stigit till 515 enligt Pakistanska medier. Dagens efterskalv innebär troligen att många byggnader som skadades i huvudskalvet nu raserats.

2013-09-24 21:09
Uppdatering Pakistan: Magnituden på skalvet har nu justerats till 7,7 och djupet till 20 km. Pakistansk och iransk media rapporterar närmare 150 omkomna, en siffra som kan stiga när mer information kommer ifrån närområdet. Fem efterskalv med magnitud över 5,0 har inträffat och det blir med stor sannolikhet fler den närmaste tiden.

2013-09-24 13:09
En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,4 inträffade 13:30 svensk tid i södra Pakistan. Skalvets epicentrum ligger i ett bergigt område 69 km NNV om Awaran, 119 km NV om Bela om 285 km NNV om Karachi. Rapporter från Pakistan talar om skadade människor och kollapsade byggnader i Awaran, samt skador på byggnader i västra Pakistan. Skalvet skakade om Karachi och kändes i New Delhi i Indien. Två stora efterskalv har drabbat området, med magituder 5,9 och 5,6. En stor mängd mindre efterskalv har inträffat, och efterskalven kommer att fortsätta i månader efter ett skalv av den här storleken.

2013-08-30 11:08
Ett jordskalv med magnitud 5,1 inträffade 07:27 svensk tid den 30 augusti i Urunchis förorter i Xinjiangprovinsen i Kina. Preliminära rapporter talar om skador på byggnader och skalvet ska ha känts upp till 500 km från epicentrum.

2013-08-16 09:08
En jordbävning med magnitud 5,9 inträffade 150 km väster om Beidao, Gansu, Kina kl. 01:46 svensk tid den 22 juli. Skalvet skedde relativt ytligt och har orsakat stor förödelse. 56 personer rapporteras hitills omkomna och över 400 skadade. Skalvet följdes av ytterligare ett skalv med magnitud 5,6 kl. 03:12.

2013-08-16 08:08
En jordbävning med magnitud 6,5 inträffade kl. 04:31 svensk tid den 16/8 29 km sydsydost om Blenheim på Nya Zeelands sydö. Skalvet var ytligt och orsakade omfattande skador på byggnader i staden Seddon ett par kilometer från epicentrum. Byggnadsskador rapporteras från Marlborough området och även mindre skador i Wellington på nordön. Inga rapporter om omkomna ännu. Skalvet följdes av flera stora efterskalv, inom tre timmar inträffade fyra skalv med magnitud större än 5,5. Den 21/7 inträffade en lika stor jordbävning i samma område, också då med en mängd stora efterskalv.

2013-07-21 08:07
En magnitud 6,5 jordbävning inträffade kl. 07:09 den 21 juli i Cooksundet 48 km ostsydost om Blenheim, Nya Zeeland. Skalvet orsakade skador på byggnader på Sydön och kändes i Wellington. Ett flertal större efterskalv har inträffat och efterskalven kommer att fortsätta. Skalvet är det sjätte med magnitud över 4,5 i en sekvens med skalv som pågått de senaste fyra dagarna.

2013-07-14 11:07
Uppdatering Kirunaskalvet 12/7 kl. 14:18: Magnituden har nu bestämts till 2,8, vilket gör skalvet mindre än det 3,0 skalv som hände i samband med dödsfallet i februari 2008. Inga skador på personer eller maskiner rapporteras från fredagen.

2013-07-12 16:07
Ett jordskalv inträffade i Kirunagruvan kl 14:18 den 12 juli. Skalvet hade preliminärt en magnitud på 3.0 och skakningarna kändes över stora delar av staden. Bergutfall har konstaterats i gruvan men inga personskador rapporterats.

2013-07-03 22:07
En jordbävning med magnitud 5,7 inträffade kl. 21:22 svensk tid på gränsen mellan Uganda och Kongo. Skalvet skedde på det västra riftsegmentent, under Lake Albert, 58 km västnordväst om Hoima, 237 km nordväst om Kampala. Skalvets djup är ännu oklart, och däremd konsekvenserna. Skalvet har dock känts i stora delar av Uganda, ända till Kampala.

Jordbävningar av den här storleken är relativt ovanliga i Uganda, med detta var det andra större skalvet på två dagar. Igår, den 2/7, inträffade ett magnitud 5,2 skalv i samma område. Kollapsade byggnader och hus med sprickor rapporterades efter det skalvet, dock inga omkomna. Dagens skalv har sannolikt förvärrat skadegörelsen.

2013-07-02 10:07
En jordbävning med magnitud 6,1 inträffade den 2 juli kl 09:37 svensk tid i Acehprovinsen på norra Sumatra. Skalvet skedde 56 km söder om Bireun, 179 km sydöst om Banda Aceh. Många människor bor i skalvområdet och det raporteras om dödsfall och kollapsade byggnader. Den bergiga terrängen gör att skalvet antagligen orsakat jordskred. Skalvet har känts ända till Thailand, Malaysia och Singapore.

2013-05-24 08:05
En mycket stor jordbävning med magnitud 8.2 inträffade kl. 7:45 svensk tid i havet väster om Kamtjatkahalvön i Ryssland. Skalvet var mycket djupt, preliminära lokaliseringar indikerar cirka 600 km djup. Djupet innebär att det inte bör ha blivit någon tsunamivåg.

2013-05-24 06:05
En jordbävning med magnitud 5,7 inträffade i morse kl. 5:47 svensk tid i norra Kalifornien, 11 km väster om Greenville, 130 km nordnordväst om Reno, Nevada. Skalvet kändes vida omkring i nordligaste Kalifornen.

2013-05-21 08:05
En ovanlig sekvens av jordbävningar inträffar just nu i havet öster om Petropavlosk på Kamtjatkahalvön, Ryssland. Sedan 16 maj har över 50 skalv med magnitud över 4.5 inträffat i området, under de senaste timmarna har 3 skalv över magnitud 6 skett, de flesta på mellan 15 och 50 km djup vid subduktionszonen öster om Kamtjatka. Här dyker Stillahavsplattan ner under den Nordamerikanska plattan med en hastighet av 7-8 cm/år.

2013-04-21 23:04
Jordbävningen i Sichuanprovinsen i Kina den 20 april 02:03 svensk tid hade magnitud 6,6 och skedde cirka 12 km ner i jordskorpan. Skalvet har följts av en mängd efterskalv. Det rapporteras nu att mer än 200 personer omkommit i skalvet och dess följdeffekter. Jordskred och brustna dammar och vattenledningar rapporteras till följd av skakningarna. Jordbävningen skedde längs samma förkastningszon som det förödande skalvet med magnitud 7,9 i maj 2008, då cirka 88 000 människor omkom.

2013-04-16 13:04
Uppdatering Iran: Djupet har nu bestämts till cirka 80 km, vilket gör att skadeverkningarna blir långt mindre än om det varit så ytligt (15 km) som rapporterats av vissa institut.

2013-04-16 13:04
En stor jordbävning inträffade 12:44 svensk tid den 16 april i gränslandet mellan sydvästra Pakistan och Iran. Skalvet är mycket stort, med magnitud 7.8 och viss osäkerthet om djupet råder. Är skalvet grunt kan det orsaka mycket stor förödelse, närområdet är dock relativt glest befolkat. Skalvet kändes från Dubai till Indien.

Området är seismiskt aktivt på grund av en subduktionszon, den Arabiska plattan under havet söder om Iran trycks sakta in under den Euroasiska plattan som Iran vilar på. 1983 inträffade ett magnitude 6,7 skalv i närheten av dagens, inga dödsfall rapporterades då.

2013-04-08 16:04
Den isländska vädertjänsten har hävt den höjda beredskapen för flyget på grund av vulkanen Hekla och återgått till det normala gröna läget.

2013-03-26 23:03
Sedan den 10 mars har 7 små jordskalv, med magnitud mindre än 1, inträffat nordöst om vulkanen Hekla på Island. Grupper av jordskalv under Hekla är ovanliga och man har därför skärpt vaksamheten runt vulkanen. Den isländska vädertjänsten har också höjt beredskapen för flyget från grön till gul nivå. Hekla övervakas med seismiska mätstationer, GPS, gasmätningar och töjningsmätare.

2013-02-12 08:02
Vi lokaliserade under natten, kl 03:58 svensk tid, en seismisk händelse med magnitud 5.3 i Nordkorea, 34 km NO om Sungjibaegam. Nordkorea har under morgonen bekräftat att man utfört ett kärnvapenprov.

2013-02-11 11:02
Uppdatering Santa Cruz-öarna: Det är fortsatt hög aktivitet runt Santa Cruz-öarna, med 3 skalv över magnitud 7 och 8 skalv över magnitud 6 sedan det stora magnitud 8.0 skalvet den 6/2. De flesta av skalven sker relativt grunt, på 10 - 20 km djup, och endast ett fåtal sker djupare nere i subduktionszonen.

2013-02-06 06:02
En mycket stor jordbävning med magnitud 8,0 inträffade den 6/2 kl 02.12 svensk tid cirka 70 km väster om Santa Cruz öarna, östra Solomonöarna, i Stilla Havet. En mindre tsunami med vågor upp mot 1 m höjd träffade Santa Cruz och Solomonöarna och en tsunamivarning utfärdades för örikena i sydvästra Stilla Havet ända ner till Nya Zealand. Det finns ännu inga rapporter om omkomna eller skadade, men flera byar på huvudön Ndene kan ha förstörts och i huvudstaden Lata skakade det kraftigt. Tsunamivarningen hävdes 04.47 då tidvattenmätare och bojsystemet i Stilla Havet bekräftat att våghöjderna i tsunamin var små och inga stora vågor observerats på omkringliggande öar. En kraftig efterskalvssekvens pågår, nio skalv över magnitude 5,4 har registrerats, två av dessa hade magnituder 6,4 och 6,6.

Santa Cruz öarna ligger i ett område där den Australiska plattan mycket snabbt rör sig ner under Stillahavsplattan i en subduktionszon. Området har under de senaste veckorna haft intensiv seismisk aktivitet med större jordbävningar, bara under den senaste veckan har 40 skalv över magnitud 5.4 registrerats, sju av dessa med magnitud över 6.

2013-02-05 08:02
En jordbävning inträffade den 5/2 kl 06:54 cirka 4 km nordnordväst om Hudiksvalls centrum. Skalvet skedde relativt djupt nere i jordskorpan, på 19 km djup, och magnituden var 2,4. Skalvet kändes vida omkring i Hudiksvallstrakten.

Uppdatering: En omprocessering med mer data flyttade skalvet till 11 km djup.

2013-01-05 10:01
En jordbävning med magnitud 7, 7 inträffade utanför Alaskas sydkust kl. 9:58 svensk tid den 5 januari. En lokal tsunamivarning har utfärdats men man förväntar sig inga större vågor. Skalvet skedde 102 km väster om Craig, Alaska.

2012-12-14 12:12
En jordbävningar med magnitud 6,4 inträffade 11:36 den 14/ 12 i havet väster om San Diego, USA, och Tijuana, Mexico.

2012-11-11 21:11
Uppdatering Burma: Två större efterskalv drabbade området under dagen, ett med magnitud 5,8 (11:55) och ett med magnitud 5,6 (19:19). 13 omkomna rapporeras och dödssiffran kan komma att stiga. En stor mängd byggnader har rasat.

2012-11-11 09:11
En större jordbävning med magnitud 6,8 inträffade kl 02:13 den 11/11 i centrala Burma, 116 km norr om Mandalay. Två omkomna har hitills rapporterats och skalvet raserade byggnader i Mandalay och förstörde en bro i närheten av epicentret. Två efterskalv med magnitud 5,0 har inträffat i närområdet.

2012-11-08 08:11
Magnitud 7,4 skalvet i Guatemala 17:36 den 7/11 inträffade på subduktionszonen cirka 45 km utanför kusten. Skalvet orsakade stor förödelse i kustområdena och 48 människor rapporteras hitills som omkomna. Tre efterskalv med magnituder runt 5 har inträffat, fler lär följa. Skalvet är det största i Guatemala sedan den förödande jordbävningen med magnitud 7,5 1976, då 23 000 människor miste livet.

2012-10-24 08:10
En jordbävning med magnitud 6,5 inträffade i Costa Rica kl. 02:45 den 24/10. Skalvet lokaliserades till 13 km ONO om Hojancha, 136 km väster om San Jose, i samma område som det stora magnitud 7,6 skalvet den 5 september. Tidiga rapporter indikerar varken skadade människor eller någon allvarlig förstörelse av byggnader.

2012-10-02 14:10
Ett jordskalv med magnitud 2,6 inträffade kl. 13.11 den 2/10 i Bottenviken utanför Byske, cirka 20 km nordost om Skellefteå. Skalvet kändes ordentligt i trakten.

2012-09-14 11:09
Vulkanen Fuego (Eldsvulkanen) utanför Antigua, Guatemala, fick åter ett utbrott under torsdagen 13/9, efter att ha haft mindre utbrott och ångutsläpp sedan början av september, samt ökad aktivitet av jordskalv och skakningar under en tid. Myndigheterna evakurade under torsdagen cirka 35 000 personer runt vulkanen och fler byar har nu täckts i aska. Lava strömmade åt söder och vulkanen fortsätter att kasta ur sig aska, som nått upp till 40 km från kratern. Detta är Fuegos sjätte utbrott i år, men det kraftigaste sedan 1999.

2012-09-05 19:09
En mycket stor jordbävning med magnitud 7,6 inträffade kl. 16:42 den 5/9 på Nicoyahalvön, Costa Ricas Stillahavskust på 41 km djup. Skalvet rapporterades först som magnitud 7,9 och en tsunamivarning utfördades för Stilla havet. Varning drogs dock snart tillbaka när det stod klart att skalvet skett under land. Stora delar av Costa Rica kände av skalvet men ännu har inga dödsfall rapporterats, däremot ett 20-tal skadade. Skador på byggnader och infrastruktur rapporteras.

2012-08-27 09:08
En jordbävning med magnitud 7,3 inträffade kl. 06:37 den 27/8 utanför El Salvadors kust. Skalvet skedde på 20 km djup, 98 km utanför kusten, 169 km från huvudstaden San Salvador. Skalvet kändes i El Salvador och en mindre tsunami genererades av skalvet. Inga skador har dock ännu rapporterats.
Skalvet skedde på den subduktionszon som löper utanför Mellanamerikas kust, där Cocosplattan trycks ner under den karibiska plattan. Skalv av den här storleken förekommer bara 10-15 gånger per år.

2012-08-18 13:08
En jordbävning med magnitud 6,6 inträffade 11.42 den 18 augusti på ön Sulawesi i Indonesien. Skalvet skedde 56 km sydsydost om staden Palu. Inga rapporter om skador finns ännu.

2012-08-12 22:08
Uppdatering Iran. De dubbla jordskalven i nordvästra Iran den 11/8 rapporteras av flera institut med magnituder på 6,4 och 6,3. Det första skedde närmare Ahar, det andra nära staden Varzaghan. I det första skalvet rörde sig berget horisontellt längs en förkastning medan det andra skalvet hade en viss vertikal rörelse i tillägg till den horizontella. Skalven har hittills följts av cirka 20 efterskalv större än magnitud 4, två av dem med magnitud runt 5. Förödelsen i området är stor och antalet omkomna är nu uppe i cirka 300, med närmare 5000 personer rapporterade som skadade.
I närheten av staden Tabriz löper en stor förkastning och området har drabbats av flera stora jordbävningar genom århundradena, tex en dubbeljordbävning 1779 som orsakade cirka 100 000 dödsfall.

2012-08-11 19:10
Uppdatering Iran: 50 omkomna och över 400 skadade rapporteras hittills efter de två jordskalven, siffran kan dock stiga allteftersom räddningsaktionen framskrider. De två huvudskalven har följts av en stor mängd efterskalv, det hittills största mätte 4,8 på Richterskalan. Efterskalven kommer att fortsätta i veckor. Tabriz har drabbats av flera stora jordbävningar genom århundradena, tex en dubbeljordbävning 1779 som orsakade cirka 100 000 dödsfall.

2012-08-11 15:08
Två större jordbävningar inträffade med bara 11 minuters mellanrum i nordvästra Iran idag den 11/8. Det första skalvet hände 14:23 med epicenter 60 km ostnordost om Tabriz, 20 km sydväst om Ahar, magnitud 6,2. Det andra skalvet hade magnitud 6,3 och skedde närmare Tabriz, 48 km åt ostnordost, 32 km från Ahar. Kraftiga skakningar har med största sannolikhet drabbat Ahar. Vi har ännu inge uppgifter om skadade.

2012-08-06 06:30
Ett för svenska förhållanden stort jordskalv inträffade 04:57 på måndagsmorgonen 6/8 i Kattegatt. Skalvet skedde på cirka 14 km djup, 47 km väster om Halmstad, 41 km nordväst om Torekov, med en magnitud på 4,1. I samma område inträffade i juni 1985 ett skalv med magnitud 4,6. Dessa skalv sker längs Tornquistzonen, en gammal plattgräns som var aktiv för mer än 400 miljoner år sedan.
Det senaste skalvet av denna storlek i Sverige mätte 4,3 på Richterskalan och inträffade den 16/12 2008 sydöst om Lund i Skåne.

2012-07-12 15:07
Vi har just nu en svärm av jordbävningar med magnituder upp till 5,8 som pågår i Kurilerna, ökedjan nordöst om Japan. Skalven sker på mellan 10 och 50 km djup i subduktionszonen öster om ön Urup, cirka 530 km nordöst om den japanska ön Hokkaido. Skalvområdet är beläget just söder om det område där ett stort skalv i november 2006 med magnitud 8.3 genererade en tsunami som orsakade skador både i Japan och i Kalifornien. Det skalvet följdes i januari 2007 av ett skalv på magnitud 8,1, i närheten av det område där dagens skalv inträffar.

2012-05-29 17:03
Det var i själva verket två större skalv i norra Italien vid 13-tiden. Ett 12:56 med magnituden reviderad till 5,4, och ett skalv 13:00 med magnitud 5,1. Nu på eftermiddagen rapporteras 15 omkomna i raserade byggnader.

2012-05-29 13:05
Ännu ett större skalv inträffade i norra Italien kl. 12.56 den 29/5. Skalvet hade magnitud 5,6 och skedde 9 km nordväst om morgonens 5,8 skalv, 24 km norr om Modena. Förödelsen efter dages skalv är stor, och 12 människor rapporteras hittills omkomna.

2012-05-29 09:27
Ytterligare ett stort skalv inträffade 40 km NNV om Bologna, 42 km väster om Ferrara kl. 09:00 idag den 29/5. Skalvet mätte 5,8 på Richterskalan och är därmed nästan lika stort som det första skalvet i denna sekvens den 20 maj men beläget 12 km nordväst om detta. Skalvet kändes vida omkring i norra Italien, hittills rapporteras tre omkomna och ett flertal skadade samt skador på byggnader och infrastruktur. Sedan den 20/5 har det varit sju efterskalv större än magnitud 4,5 och dagens skalv är mycket stort för ett efterskalv.

2012-05-23 11:05
Vi byter just nu hårdvara för vår webbserver men hoppas att det inte ska innebära några större störningar.

2012-05-22 08:42
Ett jordskalv med magnitud 5,7 inträffade 02:00 den 22/5 24 km väster om Sofia i Bulgarien. Skalvet kändes vida omkring i Bulgarien, Serbien, Makedonien, Grekland och Rumänien. Inga omkomna har hittills rapporterats men en del personskador och skadegörelse på äldre hus. Två efterskalv med magnitud större än 4 har inträffat och mindre efterskalv fortsätter att skaka om närområdet.

2012-05-20 08:05
Ett jordskalv med magnitud 6,1 inträffade 04:04 den 20/5 i norra Italien, 34 km nordöst om Modena, 36 km nordnordväst om Bologna. Skalvet kändes vida omkring och flera äldre byggnader har kollapsat i närområdet. Tre människor rapporteras hittills omkomna men fler kan vara skadade under rasmassorna. Ett flertal efterskalv har inträffat i området, det största med magnitud 5.2.

2012-04-17 07:57
En jordbävning med magnitud 6.7 inträffade den 17/4 kl. 05:50 svensk tid strax utanför kusten 42 km nordnordöst om Valparaiso, och 112 km nordväst om Santiago i Chile. Skalvet inträffade relativt djupt, på 43 km djup, och även om det känts i stora delar av centrala Chile och in i Argentina har inga skador mer än brutna el- och teleledningar rapporterats ännu. Ingen tsunamivarning utfärdades och ingen tsunami har registrerats.

Dagens skalv inträffade strax norr om den nordligaste delen av det område som orsakade det stora magnitud 8,8 skalvet i februari 2010.

2012-04-12 11:47
Ytterligare två stora jordbävningar drabbade Mexico idag den 12 april. Skalven, med magnitud 6.2 och 6.9, inträffade i den Kaliforniska bukten nära Santa Isabel med bara tio minuters mellanrum kl. 09:06 och 09:16. Skalven har känts i stora delar av norra Mexico och ända upp till Tucson, Arizona, USA. Det finns inga rapporter om skador ännu.

2012-04-12 05:04
En stor jordbävning med magnitud 6.5 inträffade vid Mexicos västkust kl. 00:55 den 12/4. Epicentrum låg 69 km nordväst om Lazaro Cardenas, 384 km västsydväst om Mexico City. Skalvet kändes vida omkring men inga rapporter om större skador har inkommit ännu.

2012-04-11 14:44
Uppdatering Sumatra: Tsunamivarningen från tsunamivarningscentret på Hawaii har nu dragits tillbaka. Det kommer in rapporter om tsunamivåghöjder på upp till en meters höjd vid Indonesiens kust. Det verkar alltså som om inga större vågor genererats av skalvet. Beroende på kustens utseende kan dock våghöjden variera kraftigt inom bara några kilometer så vi inväntar ytterligare besked.

2012-04-11 13:15
Uppdatering Sumatra: Ett mycket stort efterskalv med magnitud 8.2 inträffade cirka 250 km sydväst om huvudskalvet kl. 12.42 svensk tid. Efterskalvet är så pass stort att det kan orsaka ytterligare tsunamivågor. Vilken rörelse efterskalvet hade är ännu oklart.

2012-04-11 12:50
Uppdatering Sumatra: Bojar till havs visar att en tsunami har skapats av skalvet. Det är dock fortfarande oklart vilken våghöjd den kommer att ha när den når land. Vågorna bör redan ha nått Sumatra men vi har inga säkra rapporter därifrån ännu. Indonesiens president uppger dock att inga större skador rapporteras från Banda Ache. Tsunamivarning och evakuering av vissa kustnära områden har inletts i Thailand, Sri Lanka och Indien.

2012-04-11 09:04
En mycket stor jordbävning med magnitud 8.6 inträffade utanför norra Sumatra kl. 10.39 svenskt tid den 11 april. Skalvet har känts långväga, på Sumatra, i Indien och i Bangkok, Thailand. Tsunamivarning har utfärdats för hela Indiska Oceanen, men det är ännu oklart om det blir en tsunami då rörelsen i skalvet inte är av den typ som oftast ger tsunamier. Beräkningar visar att vågorna bör nå Banda Ache redan 11.30 svensk tid om de skapats. Skalvet skedde i samma område som den stora jordbävningen 2004 som orsakade tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen.

2012-03-26 05:03
En stor jordbävning med magnitud 7,1 inträffade i Chile, 27 km nordordväst om Talca, 219 km sydsydväst om Santigo, kl. 00:37 svensk tid den 26/3. Ett fåtal skadade rapporteras men ingen större skadegörelse på byggnader i området. En evakuering av kustnära områden beordrades initialt men avbröts efter någon timme. Ingen tsunamivarning utfärdades då skalvet var för litet för att orsaka en större tsunami.

Skalvet inträffade i det område som drabbades av den stora magnitud 8,8 jordbävningen 27/2-2010.

2012-03-21 07:03
Uppdatering Mexico: Det rapporteras nu att 11 personer skadats i gårdagen skalv. Skadegörelsen är omfattande och hundratals byggnader har kollapsat i Oaxaca- och Guerreroprovinserna.

2012-03-20 22:03
Uppdatering Mexico: Skador på hundratals byggnader rapporteras i området runt skalvet men ännu inga rapporter om dödsfall eller personskador.

2012-03-20 19:03
En jordbävning med magnitud 7,4 inträffade 19:03 svensk tid på tisdagkvällen den 20/3 162 km västsydväst om Oaxaca, Mexiko. Inga stora skador har rapporterats ännu, enligt Mexicos president Calderon. Skalvet kändes dock ordentligt i både Mexico City, 322 km bort, och Acapulco 187 km bort. Området i skalvets närhet skakas nu av efterskalv, som kan bli upp till strax över magnitud 6.

Jordbävningen inträffade i ett stråk i sydvästra Mexico som ofta drabbas av jordbävningar. Det stora skalvet 1985, då ca. 9 500 personer omkom, inträffade cirka 400 km nordväst om dagens skalv, i samma stråk.

2012-02-09 11:02
Ett mindre jordskalv inträffade i natt kl. 00:30 i närheten av Stenstorp, mellan Skövde och Falköping. Skalvets prelimiära magnitud är strax under 2.

2012-02-06 11:02
En jordbävning med magnitud 6,7 inträffade 04:49 på måndagen den 6 februari på den Filippinska ön Negros, 72 km norr om staden Dumaguete. Rapporterna talar om närmare 40 dödsfall, några i en kollapsande skola, och flera i jordskred som orsakats av skalvet. Skador på byggnader rapporteras. Huvudskalvet har följts av flera efterskalv, det största hittills med magnitud 6.2, vilket är ovanligt stort för ett efterskalv. En varning för en lokal tsunami utfärdades och människor uppmanades att hålla sig ifrån kusterna på öarna Negros och Cebu. Inga tsunamirelaterade skador har dock rapporterats.

2012-01-09 07:01
Ett jordskalv med magnitud 2.2 inträffade på söndagskvällen den 8/1 kl. 18:14 strax utanför kusten 10 km sydost om Falkenberg. Skalvet skedde på 13 km djup och kändes av många människor i närområdet.

2011-11-14 22:11
Från Kanarieön El Hierro rapporteras att undervattensvulkanutbrottet söder om ön minskat i intensitet och att befolkningen i La Restinga kommer att kunna återvända till sina hem. Den södra kuststräckan är dock fortfarande avlyst.

2011-11-10 06:11
Uppdatering Van: Efterskalvet igår har följts av flera stora egna efterskalv, med magnitud runt 4,5. Minst fem omkomna rapporteras efter att två hotell kollapsat. 25 byggnader uppges ha rasat, 22 av dessa var dock evakuerade på grund av skador de ådrog sig i det stora skalvet den 23 oktober.

2011-11-09 21:11
20:23 på onsdagskvällen inträffade ytterligare ett stort efterskalv i närheten av staden Van i Turkiet. Skalvets epicentrum ligger endast 16 km utanför centrala Van, djupet uppskattas till cirka 5 km och magnituden till 5,7. Detta innebär att skakningarna i staden varit mycket kraftiga och enligt rapporter i turkisk TV har 18 byggnader rasat. Några avv dessa var redan skadade av huvudskalvet den 23 oktober. Detta är det nionde efterskalvet med magnitud över 5. Enligt den senaste uppskattningen omkom 604 människor i jordbävningen i Van den 23 oktober.

2011-11-09 08:11
Ytterligare ett stort efterskalv drabbade Van i Turkiet på tisdagkvällen. Skalvet inträffade 23:05 svensk tid och hade magnitud 5,6. Skalvet var ytligt, mindre än 10 km djup, och producerade mycket kraftiga skakningar i närområdet. Detta är det åttonde efterskalvet med magnitud över 5. Enligt den senaste uppskattningen omkom 604 människor i jordbävningen i Van den 23 oktober.

2011-11-06 08:11
Ett jordskalv med magnitud 5.6 inträffade 04:53 den 6 november i Oklahoma, USA. Epicentrum ligger 34 km NNO om Shawnee och 71 km ONO om Oklahoma City. Ett fåtal personskador rapporteras och skador på byggnader och vägar. Skalvet är det största som registrerats i staten.

2011-10-29 19:10
Uppdatering Peru: Skalvet i Peru gjorde relativt stor skada på byggnader men det verkar som om inga människor omkommit. Det rapporteras om cirka 85 skadade och hundratals hemlösa, samt att katedralen i Ica skadats så allvarligt att den måste rivas. Ett stort antal efterskalv har inträffat, det största med magnitud 5.5.

2011-10-28 21:10
En stor jordbävning med magnitud 6.9 inträffade kl. 20.54 svensk tid på fredagkvällen. Skalvets epicentrum ligger vid Perus kust, 51 km sydsydväst om Ica och 228 km sydsydöst om Lima. Skalvet skedde på ca. 35 km djup, betydligt djupare än söndagens skalv i Turkiet, som skedde på bara 10 km djup. De första rapporterna från Perus kust är positiva, med skakningar men inga större skador. Vi avvaktar vidare information.

2011-10-28 08:01
Uppdatering skalvet i Van, Turkiet:
550 personer har nu rapporterats omkomna efter jordbävningen norr om Van i Turkiet. Efterskalven fortsätter och senast i morse inträffade ett efterskalv med magnitud 4.4. Efterskalven gör att människor inte kan återvända till hus som skadats i skalvet eftersom man är rädd att de då kollapsar. Vilket har inträffat under de senaste dagarna.

2011-10-24 08:10
Uppdatering skalvet i Van, Turkiet.
Dödssiffran har nu stigit till över 200 efter jordbävningen i går. Förödelsen i städerna Van och Ercis är stor och det är fortfarande oklart hur det ser ut i byarna runt epicentrum.
Hittills har 4 efterskalv större än magnitud 5 registrerats, det största med magnitud 6.0 vilket i sig är ett stort skalv när det sker så ytligt som här. Ytterligare 24 efterskalv över magnitud 4 har drabbat området. Stora efterskalv kan göra att byggnader som skadats i huvudskalvet kollapsar.
Området där skalvet skedde har hög jordbävningsaktivitet på grund av att den arabiska plattan här kolliderar med den euroasiska plattan. Kollosionszonen ger upphov till skalv med överskjutningsmekanismer, dvs en sida av förkastningen skjuts upp över den andra. Längre västerut i Turkiet övergår plattgränsen i två förkastningar med horisontella rörelser, de Norra och Södra Anatoliska förkastningarna. Dessa är också mycket aktiva och på den Norra Anatoliska förkastningen, i närheten av Izmit, skedde 1999 två stora skalv, över magnitud 7, som tog cirka 18 000 människors liv.

2011-10-23 16:10
Uppdatering Van: Momentmagnituden på skalvet anges nu till 7,2 allmänt. Tre efterskalv med magnitud över 5 har inträffat, ytterligare minst sju över magnitud 4 och efterskalven kommer att fortsätta i veckor. Byggnader i både Ercis och Van har kollapsat och det rapporteras om tiotals döda. Antalet dödsfall väntas dock stiga.

2011-10-23 12:10
Uppdatering Van: USGS har reviderat djupet på skalvet till 20 km och magnituden till 7,2. Om skalvet är så pass djupt reduceras sannolikheten för stora skador betydligt. Rapporter om raserade flervåningshus i Van har inkommit. Rapporter om enstaka omkomna finns, siffran kommer tyvärr sannolikt att stiga betydligt.

2011-10-23 11:10
Uppdatering: En stor jordbävning med magnitud 7,3 inträffade kl. 12.41 i östra Turkiet, 19 km från Van och 116 km från Hakkari. Det preliminära djupet är endast 7,2 km, vilket gör att skalvet kan ha känts mycket kraftigt i området. Turkiets seismologiska institut, Kandilli Observatory, har dock en lägre magnitud, 6,6 men lite grundare lokalisering. Kraftiga skakningar och viss förstörelse rapporteras redan från Van och intilliggande områden. Stora efterskalv skakar området, det hittills största med magnitud 5,6.
Östra Turkiet drabbas regelbundet av stora jordbävningar, senast i juli 2004 då cirka 20 personer omkom i ett magnitud 5.2 skalv. 1976 skedde ett magnitud 7,3 skalv på gränsen mellan Iran och Turkiet, cirka 60 km från dagens skalv, då närmare 4000 männinskor omkom.

2011-10-17 06:10
Uppdatering El Hierro: Ett mindre vulkanutbrott har nu pågått söder om La Restinga sedan den 10 oktober. Gasutsläpp, stora bubblor och pimpsten har synts i vattnet endast någon kilometer utanför kusten.
På eftermiddagen den 16 oktober bestämde myndigheterna att de evakuerade får återvända till La Restinga, efter installation av hydrofoner för övervakning av utbrottet. Man återgår till den gula alertnivån, men med förbehållet att omedelbar evakuering kan komma att ske om utbrottet ökar i intensitet.

2011-10-12 22:10
Uppdatering El Hierro. Två nya vulkaniska sprickor har öppnats i havet söder om La Restinga. Båda är närmare land än den ursprungliga eruptionsplatsen, den närmaste knappt 3 km från land och på 500 m djup. Utbrotten detekterades genom kraftiga ändringar i den vulkaniska tremorn. Vulkanolgerna vid IGN hoppas nu att utbrotten ska minska trycket i vulkanen så att utbrott på land kan undvikas. Även från de två nya eruptionerna kommer svavelosande gas, vilket orsakat kraftig fiskdöd.

2011-10-11 21:15
Det spanska seismologiska institutet IGN bekräftar att ett vulkanutbrott pågår cirka 5 km söder om den kanariska ön El Hierro, på ett vattendjup av 600 m. Alertnivån på södra El Hierro har höjts till "röd" och innevånarna i staden La Restinga har evakuerats till Valverde på norra delen av ön. Några ytliga jordskalv närmare El Hierros kust under dagen kan möjligen tyda på att utbrottet håller på att förstoras. Förutom skakningar från enstaka jordskalv märks utbrottet just nu inte på ön.

2011-10-11 21:10
Gasutsläpp och eventuellt vulkanutbrott sydöst om den kanariska ön El Hierro. Sedan i juli 2011 har den seismiska aktiviteten på El Hierro ökat stadigt. I slutet av september blev jordskalven plöstligt fler och större, och på söndagen den 9 oktober registrerades det största skalvet hittills, med magnitude 4,3. Myndigheterna på El Hierro införde den förhöjda alertnivån "gul" den 24/9. Viss evakuering har redan skett. På förmiddagen den 10 oktober registrerades gasutsläpp i havet cirka 5 km sydöst om El Hierros sydspets. Det spanska Instituto Geographico National (IGN) bekräftar ett gasutsläpp men kan ej bestämt säga att ett vulkanutbrott pågår. Den seismiska aktiviteten på ön ändrades dock dramatiskt vid fyratiden på måndag morgon och har nu övergått till kraftig vulkanisk tremor. Tremor är ofta ett tecken på att ett utbrott är på väg att ske eller att det har startat. Myndigheterna på El Hierro och IGN påpekar att gaserna ej är farliga för befolkningen. Man förväntar sig inte heller att ett eventuellt vulkanutbrott kommer att utgöra någon fara för befolkningen. Senast en vulkan på El Hierro hade utbrott var 1793. Det är inte helt klart vad som skedde, men antagligen var det Lomo Negro på öns västkust som fick utbrott.

2011-09-07 12:09
2011-09-07 14:50: Ett jordskalv inträffade klockan 05.56 i gruvan i Kiruna. SNSN preliminära magnitud är 2.2 på Richterskalan.

2011-09-07 12:09
2011-09-07 14:50: Ett jordskalv inträffade klockan 05.56 i gruvan i Kiruna. SNSN preliminära magnitud är 2.2 på Richterskalan.

2011-08-24 13:08
Jordskalvet i Malmberget söndagen den 21/8 kl. 18:28 inträffade enligt LKAB i malmkroppen Parta. Skalvet uppmättes av SNSN till 2,6 på Richterskalan.

2011-08-23 18:08
En jordbävning med magnitud 5,8 inträffade 19:51 svensk tid den 23 augusti i Virginia, USA. Skalvet var grunt och lokaliserades till 45 km öst om Charlottesville, 64 km nordväst om Richmond, 130 km sydväst om Washingto DC. Skalvet kändes över stora delar av östra USA och är ett av de största som inträffat i den seismiska zonen i centrala Virginia. Efterskalv med magnitud upp mot 4,5 kommer med stor sannolikhet att inträffa inom de närmaste timmarna och dagarna. Initiala rapporter talar om en del skador på byggnader, så långt bort som i Washington DC. Skalvet ska ha känts ända till Toronto, Kanada. Virginia har känt av mindre skalv genom historien, som skakat om hus och raserat skorstenar.

2011-07-21 07:07
Ett jordskalv inträffade 02:59 i natt ca. 7 km nordväst om Elverum, 120 km nordöst om Oslo i Norge, se karta här. Magnituden uppmättes till 3,8 (officiellt NORSAR) och skalvet kändes vida i Hedmark och Lillehammerområdena, och in i norra Värmland.

2011-07-09 17:07
Uppdatering Katla: Seismiska tremormätningar visar att aktiviteten i vulkanen, eller det geotermala systemet, avtagit under dagen. Dock förekommer fortfarande jordskalv både djupt och grunt i vulkanen. En bro och delar av vägen har svepts bort och bilder från området visar is, sten och grus över stora delar av huvudvägen runt Álftaver.

2011-07-09 09:07
Vulkanen Katla på Island har förmodligen ett mindre utbrott under glaciären Myrdalsjökull. I går kväll, den 8 juli, bröt en flodvåg fram ur glaciären och vattennivån steg kraftigt i ån Mulakvisl. Huvudvägen runt Island har översvämmats och därför stängts av i området och evakueringar förbereds. Jordskalvsaktiviteten har varit förhöjd i Katla den senaste veckan, med både djupa och grunda skalv, och aktiviteten fortsätter.

Detta är med stor sannolikhet inte det stora vulkanutbrott man väntar sig i Katla, utan är antingen ett litet utbrott eller en kraftig ökning i den geotermala aktiviteten i vulkanens kaldera.

2011-07-08 11:07
Uppdatering Hekla: GPS-mätningarna runt vulkanen Hekla på Island har nu återgått till de nivåer de befann sig på i förra veckan. Vad som orsakade rörelsen är ännu oklart, det kan ha varit en mindre injektion av magma i vulkanen men det kan också ha andra orsaker. Det finns inget just nu som tyder på ett nära förestående utbrott i Hekla.

2011-07-06 20:07
En jordbävning med magnitud 7,6 inträffade kl. 21.03 den 6/7, 163 km öster om Raul, Kermadec-öarna. En tsunamivarning utfärdades för Kermadec, Tonga och Nya Zeeland och vattenståndsmätare uppmätte en våg på 1,03 m utanför Raul. En lokal tsunami kan ha bildats. Tsunamivarningen för Tonga och Nya Zeeland drogs dock tillbaka 21.59 svensk tid.

2011-07-06 12:07
GPS mätningar runt vulkanen Hekla på Island har under de senaste dagarna visat anomalier i rörelserna. Hekla har sakta expanderat under de senaste åren (det senaste vulkanutbrottet skedde i februari år 2000) men de signaler som nu registrerats har ej observerats tidigare. Pall Einarsson vid Islands universitet varnar för att vulkanen kan komma att få ett utbrott snart.

Hekla har haft täta utbrott under senare delen av 1900-talet (1970, 1980, 1991, 2000) och dessa har varit relativt små utbrott. Ett nytt utbrott inom en snar framtid vore inte oväntat, baserat på tiden mellan dessa tidigare, och det bör i så fall också bli relativt lindrigt. Man förväntar sig att få information om ett förestående utbrott från seismiska mätningar av jordskalv. Dessa brukar i Hekla uppträda en halv till en timme före utbrottet. Ännu har inga skalv registrerats under vulkanen. En töjningsmätare på Island är också mycket känslig för utbrott i Hekla och ger ca. 30 minuters varningstid.

Om nästa utbrott i Hekla följer mönstret från tidigare blir askproduktionen relativt liten och påverkan på flyget i Europa minimal. Möjligen kommer de transatlantiska flygrutterna att behöva dirigeras om något, vilket dock inte påverkar start eller landning.

Vi följer analysen av GPS-datat noga.

2011-06-24 08:06
En jordbävningen med magnitud 7.2 inträffade kl. 05:09 svensk tid i ökedjan Aleuterna i Alaska, 64 km sydväst om ön Amukta. Skalvet skedde på 63 km djup och orsakade därför ingen skada på närbelägna öar. En tsunamivarning utfärdades för Alaska men drogs tillbaka efter drygt en timme när ingen tsunami observerats.

2011-06-23 06:06
Ett större efterskalv med magnitud 6,7 inträffade 23:51 den 22 juni utanför Honshus nordöstkust i Japan. Epicentrum låg ca. 50 km nordöst om Miyako, 88 km sydöst om Hachinohe. En tsunamivarning utfärdades först men drogs tillbaka efter 55 minuter då ingen tsunami observerats. Skalvet visar att stora efterskalv fortsätter att inträffa i det område som rörde sig i magnitud 9,1 jordbävningen den 11 mars.

2011-06-13 13:06
Två större jordbävningar skakade det redan hårt drabbade Christchurch på Nya Zeeland under natten till måndag. Ett förskalv med magnitud 5,5 inträffade 03:00 svensk tid och huvudskalvet, med magnitud 6,0 inträffade 04:20. Inga människor har omkommit men skador på byggnader rapporteras och 50,000 personer är utan ström. Skalven har följts av en serie efterskalv med magnituder upp till 4,9. Nattens skalv skedde strax sydöst om epicentrum för magnitud 6,3 skalvet den 22 februari 2011, då 181 människor omkom.

2011-05-22 19:05
Vulkanutbrott i Grimsvötn, Island. Läs mer

2011-05-20 07:05
En jordbävning inträffade 22:15 på torsdagkvällen 59 km NV om Usak, 214 km S om Istanbul i västra Turkiet. Skalvet uppmättes till magnitud 5,8, det rapporteras om tre dödsfall och skador på byggnader i närområdet. Skalvet kändes till Istanbul, Bursa och Izmit. Ett förskalv på magnitud 3,9 inträffade 16 minuter före huvudskalvet. Området har skakats av ett flertal efterskalv.

2011-05-12 08:05
Ett jordskalv inträffade i Kattegatt, 38 km väster om Halmstad, kl. 05:37 den 12 maj. Skalvet uppmättes till 2.8 på Richterskalan och kändes i trakterna runt Halmstad och Falkenberg.

2011-05-12 05:05
En jordbävning med magnitud 5,1 inträffade 18:47 måndagen den 11/5 6 km SV om Lorca, 118 km SV om Alicante, i sydöstra Spanien. Skalvet föregicks av ett magnitud 4,5 skalv drygt 1,5 timmar tidigare. Minst tio omkomna rapporteras under tisdagsmorgonen. Ett flertal efterskalv har drabbat området, det största med magnitud 4,1. Sydöstra Spanien drabbas regelbundet av jordbävningar på grund av kollisionen mellan de Afrikanska och Euroasiska plattorna. Skalvet den 11/5 var relativt grunt och orsakade större skador än de skalv av liknande storlek som inträffade 1999 och 2002 i området.

2011-04-11 09:04
Uppdatering Japan: Skalvet idag har nu fått magnituden 6.6. Betydligt lägre än det första estimatet på 7.1.

2011-04-11 08:04
Ett nytt efterskalv i Japan, med preliminär magnitud 7.1 inträffade kl. 10.16 svensk tid 67 km sydväst om kärnkraftverket Fukushima. Skalvet inträffade på land, 13 km ned i jordskorpan, vilket betyder att ingen tsunami kommer att bildas. Skalvet följdes omedelbart av två större efterskalv på magnitud 6.0 och 5.6.

2011-04-10 09:04
Under fredagen 9 april, kl. 14.57 svensk tid, inträffade ett jordskalv med magnitud 6.1 i havet ca. 200 km söder om Kuyshu, Japan. Detta skalv är inte ett efterskalv till det stora magnitud 9.1 skalvet den 11/3.

2011-04-07 21:04
Uppdatering Japan: Tsunamivarningen drogs tillbaka av det japanska meteorlogiska institutet efter ca. 90 min. Enligt rapporter skall tre personer ha omkommit i efterskalvet och över hundra personer skadats.

2011-04-07 15:04
Uppdatering Japan: Efterskalvets magnitud uppskattas nu till 7.1 och skadeverkningarna av skalvet bör därmed inte vara så stora som först befarats.

2011-04-07 14:04
Ett nytt stort efterskalv inträffade i Japan 16.32 svensk tid på torsdagen. Skalvet mäter preliminärt 7.4 på Richterskalan och lokaliserades ca. 10 km utanför Honshus kust, i närheten av Ishinomaki, 66 km öster om Sendai. En tsunamivarning har utfärdats för hela Honshus östkust av det japanska tsunamivarningscentret. Man varnar för upp til 2 m höga vågor längs Miyagi-kusten.

2011-03-31 07:03
Ett stort efterskalv med magnitud 6,2 inträffade 09:15 svensk tid på torsdagen nära kusten i de tsunamidrabbade områdena i nordöstra Japan. Skalvet lokaliserades till 126 km nordöst om Sendai, i havet utanför staden Ofunato.

2011-03-25 07:03
Uppdatering Burma: Ytterligare ett stort efterskalv, med magnitud 5,0, inträffade i Burma under natten. Det rapporteras nu om ett 60-tal omkomna i Burma och skador på hundratals byggnader.

2011-03-24 14:03
Ett kraftigt jordskalv inträffade kl. 14:55 svensk tid i Burma, på gränsen till Thailand och Laos. Skalvet mätte 6.8 på Richterskalan. Skakningar rapporteras från både Hanoi och Bangkok, enligt Reuters. Ett efterskalv med magnitud 4.8 registrerades en halvtimme efter huvudskalvet, ytterligare ett efterskalv med magnitud 5.4 följde 16.55. Befolkningstätheten i området är hög men det finns ännu inga rapporter om skador från Burma. En omkommen rapporteras från Chiang Rai i Thailand.

2011-03-22 08:03
Tre större efterskalv till Sendaiskalvet öster om Japan har inträffat under tisdag förmiddag. Skalven, två med magnitud 6,6 och ett 6,4, har alla inträffat i havet öster om Japan. Skalven har känts på fastlandet men det finns inga rapporter om skador. För mer information om Sendaiskalvet se här.

2011-03-22 08:03
Ett större efterskalv till Sendaiskalvet öster om Japan inträffade på tisdagsmorgonen kl. 08:19 svensk tid. Skalvet mätte 6.6 på Richterskalan och lokaliserades till 415 km ONO om Tokyo, ute i havet i Stillahavsplattan. Efterskalvet bör inte ha orsakat några skador på fastlandet. För mer information om Sendaiskalvet se här.

2011-03-16 14:03
Uppdatering Sendaiskalvet i Japan.

2011-03-15 14:03
Ett jordskalv på 6.2 inträffade 14:31 svensk tid 116 km västsydväst om Tokyo. Detta är i närheten av det område där det väntade Tokaiskalvet bör inträffa. Skalvet följdes av ett flertal efterskalv.

2011-03-13 15:03
Uppdatering Sendaiskalvet i Japan.

2011-03-11 16:03
Uppdatering Japan: Skalvet i morse utanför Japan har nu efter analys av ytvågorna fått magnituden 9.1. Tsunamin utbreder sig över Stila Havet men har inte orsakat någon större skada under vägs. Upp mot 2 meter höga vågor rapporteras lokalt från Maui, Hawaii, men inga allvarliga skador rapporteras. Evakueringar av kustnära områden har genomförts runt stora delar av Stilla Havet, och varningar har utfördats för länderna längs Amerikas Stilla Havskust.

2011-03-11 08:03
Uppdatering Japan: Skalvet i morse är det största i Japan som registrerats av seismiska mätinstrument. Tsunamivågen har nu slagit in över delar av Japan och utbreder sig nu över Stilla Havet. Den beräknas anlända till Filipinerna ca 11 svensk tid, till Indonesien från ca 12, Hawaii vid 14, Australien 16.30 och Mexiko 17.44.

2011-03-11 08:02
Uppdatering 08.13: En stor jordbävning med magnitud 8,9 inträffade kl. 07.46 svensk tid 373 km nordöst om Tokyo. En tsunamivarning har utfärdats för hela Stilla Havet, och tsunamivarningssystemet har registrerat att en tsunami bildats. Vågorna bör nu också ha nått stora delar av Japan. Ett flertal stora efterskalv skakar området, däribland ett magnitud 6.9 skalv endast 82 km från centrala Tokyo. Dagens skalv kommer efter flera dagars intensiv seismisk aktivitet i området, som inleddes med ett magnitud 7.2 skalv tidigt den 9 mars.

2011-03-11 07:03
Ett jordskalv med magnitud 1.6 inträffade under torsdagnatten kl. 02.22 mitt under centrala Falköping. Skalvet skedde på 14 km djup och skakade om staden ordentligt. Ett skalv av denna magnitud märks oftast inte om det inte, som i detta fallet, inträffar mitt under bebyggelse. Förkastningen som rörde sig nere i jordskorpan löpte antingen i nord-sydlig riktning eller i öst-västlig riktning och rörelsen var till största delen horisontell. Vilken av de två riktningarna förkastningen har kan ej avgöras utan andra typer av data. En karta med skalvets epicentrum och mekanism finns här: Karta
[link=http://snsn.se/img/news/Falkoping.png] [link]

2011-02-22 08:02
Ett jordskalv med magnitud 6,3 inträffade 00:51 svensk tid (12:51 lokal tid) i Christchurch, Nya Zeeland. Skalvet inträffade på endast 5 km djup mitt under staden. Två större efterskalv har inträffat, med magnitud 5,6 och 5,5. 65 människor rapporteras hitills omkomna men antalet kan komma att stiga eftersom flera hundra personer ännu är instängda under rasmassorna. Skadorna på hus och infrastruktur är omfattande. Tisdagens skalv skedde med en blandning av horisontell och vertikal markrörelse. Skalvet inträffade öster om den zon som hyste ett magnitud 7.0 skalv 3 september 2010, i ett område som sedan september sett ett flertal efterskalv av magnitud 4-5. Senast ett skalv inträffade på Nya Zeeland med ett så stort antal omkomna var 1931 i Hawkes Bay, då 256 människor omkom i ett magnitud 7.8 skalv. Nya Zeeland drabbas regelbundet av stora jordbävningar eftersom öarna ligger i ett område där tektoniska plattor trycks ner under varandra, så kallade subduktionszoner.

2011-01-19 08:01
Uppdatering Pakistan: Jordbävningen verkar inte ha orsakat större skador i Pakistan. Rapporter finns om ett fåtal dödsfall samt skador i samband med byggnader som rasat i närområdet. Det kan dock dröja innan säkrare uppgifter finns från byarna i skalvets epicentrum.

2011-01-18 22:30
En jordbävning med magnitud 7.2 inträffade på tisdagskvällen svenskt tid (21:23) i sydvästra Pakistan. Skalvet lokaliserades först till 10 km djup men beräknas nu ha skett på 84 km djup, vilket minskar dess potential att orsaka skada. Befolkningstätheten är låg i området. Inga rapporter om skador finns ännu. Nordöstra Pakistan drabbades i oktober 2005 av en jordbävning på magnitud 7.6 som orsakade fler än 85 000 dödsfall.

2011-01-13 08:01
Ett jordskalv inträffade idag kl. 05:52 4 km öster om Smedsbyn, 18 km öster om Boden och 25 km norr om Luleå. Preliminär magnitud är 2.5 på Richterskalan. Skalvet kändes tydligt i regionen.

2011-01-03 09:01
Uppdatering Chile: Ytterligare två stora efterskalv har följt på magnitud 7,1 jordbävningen i centrala Chile. Skalven mätte 4,9 respektive 4,8 på Richterskalan. Huvudskalvet verkar endast åstakommit begränsade skador i regionen.

2011-01-02 22:01
En jordbävning med magnitud 7,1 skakade centrala Chile kl. 21:20 den 2:a januari. Skalvet inträffade 70 km nordväst om staden Temuco, ca. 600 km sydsydväst om huvudstaden Santiago. Ingen tsunami förväntas eftersom jordbävningen ej skedde under havet. Skalvet är lokaliserat i den södra delen av efterskalvsområdet till den stora 8,8 jordbävningen i februari 2010, och räknas som ett efterskalv till den jordbävningen. Dagens skalv följdes av ett efterskalv med magnitud 5,0 50 minuter senare. Inga större skador rapporteras i området ännu.

2010-12-20 20:12
En jordbävning med magnitud 6.5 inträffade kl. 19.42 den 20/12 ca. 100 km sydöst om staden Bam i sydöstra Iran. Skalvet skedde i ett relativt glesbefolkat bergsområde och hitills rapporteras sju omkomna. Den siffran befaras dock stiga när räddningsmanskap når fram till byarna. Ett flertal efterskalv har inträffat i området. Denna del av Iran tillhör inte den mest jordskalvsdrabbade, dock har ett flertal av de skalv som sker fått svåra konsekvenser. 2003 drabbades staden Bam av ett skalv med magnitud 6.6 som ödelade större delen av staden och orsakade över 30 000 dödsfall.

2010-11-30 09:11
Ett jordskalv inträffade 17:58 på måndagen den 29/11 10 km sydväst om Härnösand, på 10 km djup under Lindomsberget. Skalvet hade magnitud 2.4 och kändes tydligt i Härnösand med omnejd.

2010-11-29 22:11
Ett jordskalv inträffade 17:58 på måndagen den 29/11 ca. 12 km sydväst om Härnösand. Den preliminära magnituden är 2.4. Skalvet kändes tydligt i Härnösand med omnejd.

2010-11-08 22:11
Uppdatering Merapi: Utbrottet pågår och askmoln rapporteras till 4 km höjd. 156 människor rapporteras ha omkommit, siffran kommer dock med all sannolikhet att öka. Flygtrafiken till och från Jakarta flöt normalt under måndagen.

2010-11-07 23:11
Vulkanen Merapi på Java i Indonesien har nu haft ett flertal utbrott sedan den senaste aktiviteten startade den 26 oktober. Intensiteten i utbrotten har tilltagit och fredagens (5/11) utbrott betecknas av Indonesiska vulkanologer som de kraftigaste sedan 1870. Utbrotten fortsatte under lördagen och söndagen med mycket heta (600 - 800 grader) gas- och grusmoln (pyroklastiska moln) som rullar nedför vulkanens raviner, lavaflöden och askmoln upp till 6 km höjd. Utrymmningszonen utsträcktes under fredagen till 20 km från vulkanen, ca. 120 människor rapporteras ha omkommit, över 100 000 människor har evakuerats och lika många flytt. Flygtrafiken påverkas nu både lokalt och i huvudstaden Jakarta, där både inrikes- och utrikesflyg ställts in.

2010-10-29 09:10
Vulkanen Merapi på Java i Indonesien fick under fredagen 29/10 ett förnyat utbrott och en askplym nådde ca. 1500 m höjd. Askan driver söderut från vulkanen ner mot staden Yogyakarta och en ström av människor lämnar sina hem på vulkanens sluttningar. Minst 32 dödsfall rapporteras efter utbrottet tidigare i vecken, orsakade till stor del av heta gaser och aska.

2010-10-29 09:10
Vulkanerna Klyuchevskaya Sopka och Shiveluch på Kamtchatkahalvön i östra Ryssland fick båda utbrott under torsdagen 28/10. Aska från den kraftigare eruptionen i Shiveluch nådde 10 km höjd och har drivit ut över Still Havet norr om ökedjan Aleuterna i Alaska. Flygtrafiken i området har varnats och till viss del dirigerats om. Kraftigt asknedfall från båda vulkanerna rapporteras från Ust-Kamchatsk. Aktiviteten i Shiveluch har minskat men fortsätter i Klyuchevskaya Sopka. Shiveluch är sedan ett decennium inne i en aktiv fas med utbrott, seismisk aktivitet och ånga flera gånger årligen.

2010-10-29 08:10
Jordbävningen utanför Sumatra den 25/10 och den efterföljande tsunamin rapporteras nu ha orsakat närmare 400 dödsfall. Siffrorna kan komma att stiga allteftersom avlägsna delar av öarna kontaktas. Den tyska samarbetspartern, GFZ, i Indonesiens tsunamivarningssystem rapporterar rapporterar att den tekniska delen av systemet fungerat och producerat en varning ca. 4 min efter jordbävningen. De första vågorna hade dock då redan börjat slå in över Mentawai.

2010-10-26 13:10
Vulkanen Merapi på Java i Indonesien fick under tisdagen 26 oktober utbrott. På tisdagskvällen uppges att 19 människor omkommit i utbrottet. Myndigheterna på Java började evakuera befolkningen inom 10 km från vulkanen under måndagen efter att mer än 500 jordskalv registrerats under helgen och vulkanen hävt sig med mer än 42 cm per dag de senaste dagarna. Än så länge är utbrottet mindre men oro finns för att den lavadom som bildats under senare tid skall få ett större utbrott.

2010-10-26 10:34
En jordbävning med magnitud 7.7 drabbade på måndagkvällen 25 oktober ögruppen Mentawai väster om Sumatra i Indonesien. Minst 110 personer har omkommit och fler än 500 saknas. Skalvet utlöste en tsunami som lokalt uppges ha givit vågor upp till 3 m höga. Ingen tsunami har dock registrerats utanför närområdet till skalvet. Många efterskalv skakar området, de hittills största med magnitud 6.1 och 6.2.

2010-09-03 20:09
En jordbävning med magnitud 7.0 inträffade 18:35 den 3 september 55 km västnordväst om Christchurch, Nya Zeeland. Personskador rapporteras från Christchurch, många byggnader har skadats och det är strömavbrott i delar av staden. Ett efterskalv med magnitud 5.7 har redan registrerats och fler kommer att inträffa.

2010-08-10 08:08
Uppdatering Vanuatu: Skalvets magnitud har nu bestämts till 7.3.

2010-08-10 06:08
Ett magnitud 7.5 skalv inträffade på tisdagmorgonen 10/8 kl. 07:24 svensk tid 40 km utanför Port Vila på Vanuatu. Skalvet orsakade en mindre tsunami, 23 cm hög, som registrerats på Vanuatu. Större vågor kan följa på Vanuatu men ingen tsunami förväntas i andra delar av Stilla Havet. Det finns ännu inga rapporter om skador på ön.

2010-08-10 06:08
Uppdaterad 16/6 11:15. Ett jordskalv med magnitud 3.6 inträffade kl. 22:31 tisdagen den 15 juni vid Övre Bäck, ca. 30 km SSÖ om Skellefteå. Skalvet kändes vida runt i Västerbotten. Sju mindre efterskalv inträffade i området under natten till onsdagen, det största med magnitud 1. Huvudskalvet och efterskalvens lokalisering kan ses på kartorna nedan. Huvudskalvet var av strike-slip typ och det NÖ-SV planet stämmer väl med den tidigare seismiciteten i området. Skalvet skedde därför troligen på det planet.

2010-05-30 05:05
Vulkanerna Pacaya i Guatemala och Tungurahua i Equador fick förnyade utbrott under fredagen 28/5.Pacaya, som ligger ca. 50 km söder om Guatemala City, täckte huvudstaden med aska, stängde flygplatsen och tvingade 2000 personer att evakuera. Utbrottet var explosivt men avtog redan under kvällen.
Tungurahuas utbrott sände aska till 10 km höjd och även där evakuerades områden i vulkanens närområde. Asknedfall drabbade Equador väster om vulkanen, men även Tungurahuas utbrott avtog snabbt i styrka.

2010-05-09 09:05
En jordbävning med magnitud 7.2 inträffade 08.00 svensk tid den 9 maj utanför norra Sumatras kust, 215 km SSO om Banda Aceh. En lokal tsunamivarning utfärdades men drogs tillbaka efter 55 minuter då inga vågor registrerats. Endast mindre skador rapporteras från området.

2010-04-14 12:04
Förnyat vulkanutbrott under Eyjafjallajökull. Ett stort antal jordskalv under vulkanen vid midnatt isländsk tid signalerade ett nytt vulkanutbrott och en evakuering av områdena runt vulkanen inleddes. Man uppskattar att en ca. 2km lång spricka öppnat sig under glaciären Eyjafjallajökull. 800 människor har evakuerats pga riskerna för kraftiga floder när isen ovanför vulkanen nu smälter. Det rapporeras att det mesta vattnet rinner norröver, 84 cm vattenhöjning har uppmätts i Markarfljot. Vägar både norr och söder om Eyjafjallajökull har förstörts av vattnet. Den transatlantiska flygtrafiken har dirigerats om eftersom ånga från vulkanen nått mer än 1500 m upp i luften. Den tidigare vulkaniska aktiviteten vid Fimmvörduhals, mellan Ejafjallajökull och Myrdalsjökull, har upphört.

2010-04-14 07:04
Ett jordskalv med magnitud 6,9 inträffade kl. 01:49 den 14 april i södra delen av Kinas Qinghaiprovins, på den tibetanska platån. Området är bergigt och relativt glesbefolkat, men från Yushu rapporteras att minst 400 människor omkommit i rasmassor. Tre efterskalv över magnitud 5 har hittills registrerats, det största mätte 5,8.

2010-03-21 09:03
Vulkanutbrott på södra Island. Efter drygt två månaders kraftigt förhöjd jordbävningsaktivitet kom ett vilkanutbrott kl. 00:34 den 21 mars. Utbrottet troddes först vara under glaciären Eyjafjallajökull och människor i området evakuerades snabbt pga riskerna för en flod av smält glaciäris. Det visade sig dock att utbrottet sker längs en ca. 500 m lång spricka i Fimmvörduhals, passet mellan Eyjafjalljökull och Myrdalsjökull som är en populär vandringsled. Riskerna för en störtflod är därmed betydligt mindre. Askfall har rapporterats från norr om vulkanen. Eruptionen har än så länge bara producerat en mindre mängd lava, som rört sig mot nordväst. Senast Eyjafjall hade ett utbrott var under 1821 till 1823.

2010-03-11 19:03
Uppdatering Chileskalvet: Kl. 15.40 svensk tid den 11/3 inträffade ytterligare ett stort efterskalv till det stora magnitud 8,8-skalvet i Chile 27/2. Efterskalvet mätte 6,9 på Richterskalan men epicentrum ligger i ett mindre tättbefolkat område 145 km SV om Santiago. Skalvet följdes inom 25 minuter av ytterligare två skalv över magnitud 6 (6,7 respektive 6.0) och inom några timmar av ett flertal skalv över magnitud 5. Dessa skalv beror alla på den omfördelning av spänningar i området som skedde i och med det stora magnitud 8,8 skalvet den 27 februari.

2010-02-28 22:30
Uppdatering Chileskalvet: Fler än 700 människor rapporteras omkomna i gårdagens stora jordbävning med magnitud 8,8. Efterskalvsaktiviteten är intensiv men har mattats något under dagen. Åtta efterskalv med magnitud större än 6 har registrerats, och fler än 100 efterskalv med magnitud större än 5.
Tsunamivarningen för Stilla Havet drogs tillbaka under förmiddagen, då vågen nått hela vägen över havet. De största vågorna var de som drabbade Chile direkt efter skalvet, med våghöjer upp till 2,7 m. 1.2 m höga vågor rapporteras från Japan, och vågor upp till en meters storlek har registrerats i Australien, Nya Zealand, Indonesien, Filippinerna och Ryssland. Inga dödsfall eller större skador har rapporterats, utom från Juan Fernández-öarna utanför Chile där fem människor omkommit och ett tiotal fortfarande saknas.

2010-02-27 20:02
Uppdatering Chileskalvet 27/2: 147 människor rapporteras omkomna på lördagkvällen, men siffran kommer troligen att stiga.
Tsunamin från skalvet har nu nått Hawaii och även registrerats i Mexico, på Tahiti, Tonga och Nya Zealand. Från Hawaiis huvudö rapporteras en 90 cm hög våg och från Nya Zealands Chathamöar rapporteras en 1,5 m hög våg, i övrigt finns ännu inga rapporter om våghöjder på stränderna eller eventuella skador. Tsunamin beräknas nå Australien och Hawaii strax efter kl. 22 svensk tid.

2010-02-27 09:00
En stor jordbävning med preliminär magnitud 8.8 inträffade den 27 februari 07:34 strax utanför Chiles kust. Skalvet skedde ca. 325 km sydväst om Santiago och 115 km NNO om Concepcion. 78 omkomna rapporteras hittills, men dödstalet kommer sannolikt att stiga. Skalvet orsakade en tsunami, vågor med mellan 1,5 och 2 m höjd har registrerats i Chile. En tsunamivarning har utfärdats för hela Stilla Havet. En eventuell tsunami kommer att svepa upp längs Sydamerikas kust och nå Ecuador strax efter 13 svensk tid, Costa Rica 14.45, Nicaragua 15.50 och Mexico 16.50. Nya Zealand nås 20.20, Australien 22, Hawaii 22.20 och Japan 05.30 den 28/2. Vågornas storlek kan variera mycket beroende på lokala förhållanden och det är osäkert hur långt tsunamin kommer att nå med vågor som är av sådan storlek att de märks mer än på tidvattenmätare.
Ett stort antal efterskalv har redan drabbat området, det största med magnitud 6,9 och fem med magnitud över 6. Fler efterskalv kommer att följa och det är inte osannolikt att några av dem blir större än magnitud 7.
Jordbävningen inträffade där Nazca plattan trycks ner under den Sydamerikanska plattan med en hastighet av ca. 8 cm per år, ett område som regelbundet genererar mycket stora jordskalv. Lördagens skalv var inte oväntat. Det inträffade 230 km norr om det område som rörde sig i magnitud 9,5 skalvet 1960, den största jordbävning som någonsin registrerats. I 1960-skalvet omkom 1655 människor i Chile och i tsunamin som följde omkom 61 personer på Hawaii, Japan och Filippinerna. 870 km norr om lördagens skalv inträffade 1922 en jordbävning med magnitud 8.5, som orsakade stor förödelse i Chile och en tsunami som korsade Stilla Havet och bland annat sänkte båtar i Hilos hamn på Hawaii. Lördagens skalv har därmed "fyllt i" området mellan de två tidigare skalven.

2010-02-20 07:02
Ett jordskalv med magnitud 4.4 inträffade 22.09 på fredagen den 19 februari i Nordsjön, ca. 30 km väster om Jylland, Danmark. Skalvet kändes i flera städer på västra och norra Jylland.

2010-02-14 22:02
Uppdatering Haiti: Myndigheterna på Haiti uppger att så många som 230 000 människor kan ha mist livet i jordbävningen den 12 januari. Det betyder att dödssiffran på Haiti är lika stor som den efter tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen 2004. Mer information om Haitiskalvet här.

2010-01-26 09:05
Uppdatering Haiti: De Haitiska myndigheterna uppger att minst 150 000 människar mist livet i jordskalvet den 12/1. Sannolikt blir kommer siffran att öka eftersom den inte inkluderar städer och byar på landsbygden.
Modeller för hur spänningarna från skalvet påverkar närliggande områden har nyligen presenterats, läs mer här.

2010-01-22 11:01
Uppdatering Haiti: CNN rapporterar idag att ca. 72 000 människar mist livet i jordskalvet den 12/1 på Haiti.
Modeller för hur spänningarna från skalvet påverkar närliggande områden har nyligen presenterats, Läs mer här.

2010-01-15 11:45
Ett magnitud 7.0 skalv inträffade på Haiti 22:53 svensk tid den 12 januari. Skalvets epicentrum var ca. 15 km sydväst om huvudstaden Port-au-Prince, i ett mycket tätbefolkat område. Tiotusetals människor befaras ha omkommit och skadorna på hus och infrastruktur i Port-au-Prince är omfattande. Ett tiotal efterskalv med magnitud större än 5 har uppmätts i området, det största hade magnitud 5.9. I huvudskalvet skedde den mesta av rörelsen på ett plan som var ca. 40 km långt och sträckte sig ca. 18 km ner i jordskorpan, enligt USGS. Den maximala rörelsen i skalvet var nästan 5 m, på 7-8 km djup, och närmare 2 m nära ytan. Tisdagens skalv är det största i området sedan 1770, då ett stort skalv skedde längre västerut på Tiburonhalvön. 1751 drabbades Port-au-Princeregionen av en jordbävning som antagligen var i samma storlek tisdagens.
En tsunamivarning utfärdades efter skalvet men drogs tillbaka efter två timmar. Då hade en 12 cm hög tsunamivåg uppmätts i Dominikanska republiken och en 1 cm våg noterats ute i Mexikanska gulfen.
Haiti ligger på gränsen mellan den nordamerikanska och den karibiska plattan och plattornas rörelse relativt varandra tas upp på två större förkastningszoner, en i norra och en i södra Haiti. Tisdagens skalv inträffade på den södra zonen, där plattrörelsen uppgår till ca. 7 mm/år.

2009-12-28 15:12
Vulkanen Mayon på Filipinerna, belägen ca. 330 km sydöst om Manila, spydde under måndagen ut kilometerhöga pelare av aska efter att lava och aska kommit ur vulkanen de senaste två veckorna. Omkring 50 000 personer har evakuerats och Filipinska myndigheter varnar för att en stor eruption kan komma när som helst.

2009-09-02 11:09
Ett jordskalv med magnitud 7.0 inträffade idag kl. 09:55 svensk tid strax söder om Java i Indonesien, 19 mil sydsydost om huvudstaden Jakarta, på 50 km djup. En tsunamivarning utfärdades men hävdes en timme senare. Över 30 personer rapporteras ha omkommit och tusentals har lämnat sina hem. Dessa siffror kan komma att öka allteftersom mer information kommer från det drabbade området.

2009-07-22 11:07
Ett skalv med magnitud 3.1 på Richterskalan inträffade idag kl 10:15 lokal tid på 11 km djup 10 km väster om Kalix och 1 km norr om Påläng.

2009-06-10 17:30
Ett skalv med magnitud 2.3 på Richterskalan inträffade 2009-06-10 kl 16:47 svensk tid 10 km ostsydost om Umeå.

2009-06-03 22:06
Ett skalv med magnitud 2.4 på Richterskalan inträffade 2009-06-03 kl 20:40 drygt 40 km söder om Linköping.

2009-05-25 13:05
Nordkoreas förmodade kärnvapentest skedde kl. 02.55 svensk tid natten mellan söndag och måndag. Sprängningen motsvarade ett jordskalv med magnitud 4.7 enligt USGS, och var därmed något större än Nordkoreas första kärnvapentest i oktober 2006 som motsvarade magnitud 4.2.

2009-05-25 13:05
Klockan 11.59 idag inträffade ett jordskalv med magnitud 2.8 på gränsen mellan Halland och Småland, ca. 7 km öster om Knäred och 13 km nordväst om Markaryd.

2009-04-07 21:04
Efterskalv i centrala Italien försvårar räddningsarbetet. Kl. 19.47 inträffade ett efterskalv med magnitud 5.6, det tredje efterskalvet med magnitud över 4.5 under tisdagen. En tumregel inom seismologin säger att det största efterskalvet har magnitud ca. 1.2 mindre än huvudskalvet. De stora "efterskalv" som nu drabbar centrala Italien gör att man nu kan tala om en serie, eller sekvens, av jordskalv snarare än ett huvudskalv med efterskalv.

2009-04-06 22:04
Ett jordskalv med magnitud 6.3 drabbade centrala Italien kl. 3.33 på måndagsmorgonen. Skalvet orsakade stor förödelse i Abruzzoregionen, ca. 100 km nordöst om Rom, och på tisdagskvällen uppskattas att drygt 200 människor omkommit i rasmassorna. Skalvet kändes över stora delar av centrala Italien och värst förödelse rapporteras från staden L'Aquila och dess omgivningar. Närmare 1.500 människor har skadats och ca. 17.000 människor uppskattas ha blivit hemlösa.
Efterskalv
Under måndagen inträffade fem efterskalv med magnitud större än fyra, det största mätte 5.1 och kom en timme efter huvudskalvet. På tisdagen fortsatte efterskalvsaktiviteten med flera skalv över 4.5, ett större skalv med magnitud 5.6 inträffade kl.19.47. Efterskalven försvårar räddningsarbetet och gör att invånarna i L'Aquila uppmanats att inte återvända till sina hus. Under söndagskvällen, några timmar före huvudskalvet, registrerades två skalv över magnitud 3.5 i området. Senare analys får visa om dessa kan sättas i samband med huvudskalvet.

2009-02-19 11:02
Ett jordskalv inträffade 15 km SE om Askersund, i närheten av Zinkgruvan, klockan 01:12 i natt (19 februari). Skalvet är ett sk. inducerad skalv som delvis orsakas av gruvverksamheten.

2009-02-15 08:02
Vulkanen Galeras i södra Colombia mot gränsen till Equador fick på lördagkvällen ett kraftigt utbrott. Cirka 7000 människor evakuerades från vulkanens sluttningar men inga dödsfall har rapporterats hitills Galeras är en 4270 m hög vulkan som hade utbrott senast i januari 2008. Vid ett utbrott 1993 dog nio människor, forskare och turister på besök i vulkanens krater. Gårdagens utbrott orsakade ett kraftigt asknedfall över provinshuvudstaden Pasto.

2009-02-02 10:02
Vulkanen Asama, belägen cirka 130 km nordväst om Tokyo i Japan, fick ett utbrott den 2 februari kl. 01.51 lokal tid. Aska skickades ca. 2 km upp i luften och Tokyo drabbades av ett visst asknedfall. Inga personskador har rapporterats.

2008-12-18 14:12
Uppdatering: Skalvet i Skåne den 16 december. Den exakta lokaliseringen av skalvet har varit lite besvärlig, men analysen visar nu att det skedde 1 km nordväst om Blentarp, på cirka 12 km djup. Magnituden är fortsatt 4.3.

2008-12-17 17:15
Uppdatering: Skalvet i Skåne 16 december. SNSNs vidare analys tyder för närvarande på en magnitud på ca. 4.3, men denna kan komma att justeras den närmaste tiden. Skalvet är därmed inte så stort som rapporterades igår. Detta är en s.k. momentmagnitud, ett fysikaliskt mer riktigt sätt att beräkna magnituden än de snabba magnituder som beräknades igår. Vår magnitud är i samma storleksordning som de momentmagnituder som beräknats av USGS (4.2) och EMSC (4.3), men skiljer sig från de första uppskattningarna som låg mellan 4.5 - 4.9.

2008-12-16 12:12
Ett skalv på magnitud ca. 4.7 inträffade 2 mil öster om Malmö i närheten av Sjöbo kl. 06:20 i morse. Djupet var på närmare 20 km. Inga människor rapporteras ha skadats, vi känner inte heller till några skador på byggnader. Las mer Skalvets epicenter ligger ca 5 km sydväst om Sjöbo, dvs drygt 3 mil öster om Malmö och 2 mil nordnordväst om Ystad. KARTA Skalvet kändes över stora delar av södra Sverige, så långt norrut som Örebro, Nynäshamn och Stockholm. Skalvet registrerades på SNSNs alla stationer, ända upp till Pulsujärvi i norr. Klicka här för bild av seismiska signaler från de fem närmaste stationerna. Några få skalv av den här magnituden sker i Sverige vart sekel. Jordskalvet kommer antagligen att orsaka efterskalv, som kan bli upp till 3.5 på Richterskalan. Mer om magnituden Skalvet orsakades av en rörelse som kan ha varit några tiotals cm på en förkastningsyta några hundra meters radie.
Skalvet inträffade i närheten av den s.k. Tornqvistzonen, den mycket gamla förkastningszon som är gränsen mellan Sveriges urgamla berggrund och den yngre europeiska berggrunden till söder. Det har tidigare under geologisk tid skett stora rörelser på Tornqvistzonen. I dag sker bara ytterst små rörelser längs denna zon. Skalvets rörelse var huvudsakligen horisontell i nordväst-sydöstlig riktning. se geologisk karta från SGU

2008-11-19 10:00
En större jordbävning drabbade Panama och Costa Rica på onsdagsmorgonen. Kl. 7.10 inträffade ett magnitud 6.2 skalv i sydvästra Panama, på gränsen till Costa Rica. Inga skadade har rapporterats.

2008-10-29 12:10
Ytterligare en stor jordbävning, också den med magnitud 6.4, drabbade Quetta i Pakistan kl. 12.32 på onsdagen. Jordbävningen natten till onsdagen i samma område mätte 6.4 på Richterskalan. Skalven skedde 60 km norr om Quetta och 215 människor rapporteras på torsdagen ha omkommit under raserade byggnader. Läs mer Det är ovanligt med två så stora jordbävningar på så kort tid i samma område. Skalvet mitt på onsdagen räknas inte som ett efterskalv eftersom storleken var nästan samma som nattens skalv. Man talar istället om en serie jordbävningar. Detta område i Pakistan är mycket komplext geologiskt sett, i hörnet av den indiska subkontinentens kollision med Asien och med den p.g.a. detta kraftigt böjda bergskedjebildningen.
Många hus rasade i jordskred som startats av nattens skalv, över 1 500 hem uppskattas ha förstörts. För närvarande beräknas 12 000 människor ha blivit hemlösa på grund av skalvet.
Pakistan drabbas regelbundet av stora jordbävningar, senast i oktober 2005 när över 70 000 människor omkom i följderna av ett magnitud 7.6 skalv i norr. 1935 förstördes stora delar av Quetta av ett jordskalv med magnitud 7.6 och över 30 000 människor miste livet.

2008-10-17 09:30
Ett mindre jordskalv inträffade den 16 oktober klockan 21:32 på ungefär 12 km djup, 21km nord om Robertsfors (5 km öst om Andersvattnet). Skalvet mättes till 2.2 på Richters-skalan

2008-09-22 09:09
Vulkanen Piton de la Fournaise på ön Rèunion i Indiska oceanen har återigen fått ett utbrott. Lava strömmade på söndagen ut ur en spricka i kraterväggen och samlades på botten av kratern. Myndigheterna på ön har utfärdat en varning för ett eventuellt större utbrott, men än föreligger ingen fara för befolkningen på ön. Tillträde till vulkanen har dock förbjudits. I april 2007 hade Piton de la Fournaise sitt senaste, mycket kraftiga utbrott, då delar av vulkanens topp kollapsade och lava sprutade 200 m upp i luften. Piton de la Fournaise är en av världens mest aktiva vulkaner och har haft cirka 150 utbrott sedan 1600-talet.

2008-06-14 21:06
En kraftig jordbävning drabbade Japan kl. 01:44 på lördagmorgonen. Skalvet uppmättes till magnitud 6.9 och inträffade ca. 50 mil norr om Tokyo. Nio omkomna och närmare 200 skadade rapporteras. Efterskalv Tre efterskalv med magnitud över 5.0 har rapporterats fram till söndagkvällen och många mindre efterskalv har inträffat.
Tektonik Stillahavsplattan kolliderar med, och trycks ner under, den Euroasiska plattan i norra Japan. Dagens skalv var relativt grunt och inträffade i den komprimerade Eurasiska plattan. Stillhavsplattan befinner sig ca. 80 km under jordytan på den plats där skalvet inträffade. Området har drabbats av ett flertal stora skalv i historisk tid.

2008-06-08 16:06
Ett kraftigt jordskalv skakade Grekland kl. 14.25 på söndagen. Skalvet mätte 6.2 på Richertskalan och inträffade 35 km SV om Patras. Två dödsfall rapporteras av grekisk polis hittills. Det grekiska inrikesministeriet har skickat ut en räddningsstyrka för att utvärdera läget och hjälpa människor som innestängts av jordskreden. Flera större skalv har inträffat i området under det senaste århundradet, det senaste i september 1999 mätte magnitud 5.8 och orsakade 143 dödsfall.
Efterskalv Ett större efterskalv med magnitud 5.0 har redan inträffat och ca. 10 mindre skalv över magnitud 4.
Tektonik Jordbävningarna i nordvästra Grekland beror på att den afrikanska plattan trycks ner under den lilla Egeiska kontinentalplattan som är Grekland med en hastighet av cirka 4 cm per år. Plattgränsen kan följas med hjälp av jordskalven längs Peleponnessos västsida via Kreta till Rhodos. Jordskalven i västra och sydvästra Grekland är relativt ytliga men de följer den afrikanska plattan ner i djupet och under centrala Grekland förkommer därför jordskalv på mer än 100 km djup.

2008-05-29 19:05
Ett större jordskalv inträffade på södra Island kl. 17.46 svensk tid, ca. 5 km SSÖ om Hveragerdi. Skalvet beräknades i Uppsala till 6.2 på Richterskalan. 15-20 lindrigt skadade rapporteras samt skador på byggnader och infrastruktur. Efterskalvsaktiviteten är hög i området, med skalv upp till magnitud 4 enligt Isländska meteorologiska institutet.
Skalvhistorik Dagens skalv är det tredje i en serie större jordbävningar på södra Island. De två första, båda med magnitud 6.5, inträffade den 17 och 21 juni 2000. Inga människor skadades i de skalven. Dessa skalv följer mönstret från tidigare århundraden, med sekvenser av skalv med magnitud mellan 6 och 7 under några år, följt av 80 - 120 års tystnad. 1896 skedde en serie om 5 skalv på södra Island liknande den vi ser nu. Serien avslutades med ett magnitud 7 skalv i östra delen av zonen 1912.
Tektonik Island är beläget mitt på den mitt-atlantiska ryggen, spridningszonen i Atlanten där ny jordskorpa bildas och som får den Euroasiska plattan att avlägsna sig ifrån den nordamerikanska. Skälet till att Island existerar ute på ryggen är en uppvällande ström av hetare mantelmaterial, en s.k. mantelplym, som är belägen under Island och producerar de stora mängder jordskorpa som behövs för att höja Island över havsytan. Jordbävningar i spridningszoner blir inte lika kraftiga som de i kollisionszoner (t.ex. i Sumatra) eller i skjuvzoner (som i Kalifornien). De når sällan magnituder högre än cirka 7.

2008-05-12 10:05
En stor jordbävning drabbade Sichuanprovinsen i sydvästra Kina kl. 08:28 svensk tid. Skalvet mätte 7.9 på Richterskalan och uppskattningar efter drygt två veckor talar om över 60 000 omkomna. Skalvets epicentrum ligger ca. 90 km nordväst om Chengdu och det kändes i stora delar av sydostasien, från Peking i Kina till Bangkok i Thailand. Skalvet var mycket ytligt vilket gör att stora skador kan förväntas i skalvets närområde. Dödsiffran stiger allteftersom nya områden nås och man uppskattar att mer än 30 000 människor omkommit. Detta gör skalvet till det allvarligast i Kina sedan jordbävningen i Tangshan 1976. Än saknas tusentals personer och man befarar därför att dödsiffran kommer att fortsätta stiga.
Efterskalv En seismologisk tumregel, kallad Båths lag efter Uppsalaseimologen Marcus Båth, säger att det största efterskalvet kan bli ca. 1.2 mindre i magnitud än huvudskalvet. Ett efterskalv på ca. magnitud 6.7 vore därför inte alldeles oväntat under de första 2-3 dygnen. Det största efterskalvet hittills har uppmätts till 6.0. Efter ett dygn har 20 efterskalv större än magnitud 5 inträffat, tillsammans med stora mängder mindre efterskalv. För varje magnitud 5 skalv inträffar ca. 10 magnitud 4 skalv, ca. 100 magnitud 3 skalv och ca. 1000 magnitud 2 skalv. Efterskalven är framförallt lokaliserade i nordöst-sydväst om huvudskalvet och visar tydligt hur den aktiva förkastningen löper. En vecka efter skalvet har 35 efterskalv större än magnitud 5.0 registrerats, inget dock större än magnitud 6.0.
Byggnadstandard Efter det stora Tangshan skalvet 1976 införde Kina 1978 nya moderna byggnormer för jordskalvsskydd. Olika delar av landet behöver bygga till olika hög motståndskraft mot jordskalv, vilken i Kina baseras på intensitetsskalan. Intensiteten för ett skalv varierar med avstånd från epicentrum och baseras på vilka skador skalvet orsakar på en viss punkt (inte som magnituden som är ett fixt mått på skalvets storlek). Skalan går från 1 till 10, där 10 är extremt kraftiga skakningar och i stort sett total förödelse. I Sichuanområdet skall moderna byggnader kunna motstå intensitet 7, i Peking 8 och i vissa andra delar av Kina 9. I gårdagens skalv bör delar av närområdet upplevt intensitet 9 eller högre, men vi har ännu inga rapporter om det ännu. I Chengdu rapporteras intensitet 6-7. På landsbygden är naturligtvis inte byggnadsstandarden lika hög som i moderna delar av städerna, vilket är orsaken till de enorma skador som skalvet orsakat. Läs mer
Tidigare skalv Kina drabbades 1976 av en av de största jordbävningskatastroferna i modern tid, då mer än 250 000 människor omkom i Tangshan, öster om Peking. Det jordskalvet hade också magnitud 7.8 på Richterskalan. I samma område som dagens skalv inträffade 1933 ett magnitud 7.5 skalv som orsakade fler än 9300 dödsfall och stor skadegörelse.
Tektonisk bakgrund Plattektoniskt styrs utveckling i sydöstra Asien av Indiens kollision med den Euroasiska plattan. Indien rör sig med ca. 5 cm per år in i den Euroasiska plattan och i kontakten höjer sig Himalayas bergskedja och bakom den trycks den tibetabska platån uppåt. Delar av Indiens rörelse tas upp av att Euroasien rör sig österut från Tibet och det är längs den nordost-sydväst löpande Longmenshan-förkastningen i gränsen mellan den tibetanska platån och Sichuanbassängen som dagens skalv skedde. Jordskalvet hade en revers rörelse, den tibetanska sidan gled upp över Sichuansidan, med upp till 9 meter som mest.

2008-02-27 10:02
En magnitud 5 jordbävning inträffade i Linconshire, 20 mil norr om London, kl. 00:57 i morse Skalvet som är det största i landet på över 25 år inträffade nära byn Market Rasen i Lincolnshire. En ung man kom till skada när skorstenen föll på honnom där han sov men inga dödsfall har rapporterats på grund av skalvet.

2008-02-14 11:02
En magnitud 6.4 jordbävning inträffade strax söder om Grekland, 20 mil söder om Patras i dag kl 13:09 svensk tid. Skalvet inträffade endast tvo timmar efter en magnitud 6.7 jordbävning, 2 mil söder om den. Farlig tsunami befaras inte genereras på grund av skalven.

2008-02-14 11:02
En magnitud 6.7 jordbävning inträffade strax söder om Grekland, 18 mil söder om Patras i dag kl 11:10 svensk tid. Skalvet inträffade utanför kusten strax söder om Kalamata. Farlig tsunami befaras inte genereras på grund av skalvet.

2008-02-07 20:02
Vulkanen Tungurahua i Ecuador fick ett explosivt utbrott mitt i natten den 6:e februari. Minst 1450 människor har flytt från sina hem men hittills har ingen kommit till skada. Den 5020 meter höga stratovulkanen Tungurahua ligger 13 mil söder om huvudstaden Quito. I Quito finns ett center som övervakar den seismiska aktiviteten. På deras hemsida Instituto Geofisico kan man se hur seismisiteten utvecklas, vilket ger en bra bild av hur vulkanutbrottet fortskrider. Här kan man även se när utbrottet började (4:20 GMT) och hur det slutade 10 timmar senare. Detta noll-aktivitetsläge kan innebära att en ännu större explosion kan inträffa i stort sett när som helst.

2008-02-04 11:02
Ett jordskalv inträffade klockan 19.58 på lördagen 2 februari i gruvan i Kiruna. Skalvet uppmättes till magnitud 2.9, kändes i tydligt i Kirunaområdet. Samtidigt orsakade ras i Kirunagruvan dödsfall Jordskalv med magnitud 2.9 eller högre inträffar relativt sällan i Sverige, endast ett-två sådan skalv registreras årligen av SNSN. Den stora magnituden kopplat med ett grunt hypocentrum gjorde att skalvet kändes tydligt i hela Kirunaområdet. Skalvet skedde i samband med de sättningar i gruvan som orsakade att en lastbil begravdes av bergmassor och den 21-årige föraren omkom, se t.ex. DN. Ett mindre förskalv, cirka magnitud 2, inträffade i gruvan två minuter före huvudskalvet.. Det kan inte uteslutas att detta mindre skalv är själva raset.

2007-09-12 13:10
En mycket kraftig jordbävning med magnitud 8.4 skedde i havet sydväst om Sumatra på torsdagen. Minst 9 omkomna rapporteras. En mindre tsunami registrerades lokalt på Sumatra.

2007-08-17 16:08
En kraftig jordbävning med magnitud 8.0 drabbade Perus västkust tidigt på torsdagsnatten (svensk tid). Preliminära rapporter talar om över 500 döda och närmare 1500 skadade (Reuters).
Jordskalvet inträffade ca. 15 mil söder om Perus huvudstad Lima, i provinsen Ica. Skalvet beräknades först ha magnitud 7.9 på Richterskalan men har sedan omvärderats till 8.0. Staden Pisco drabbades hårt, rapporter talar om att 200 människor omkommit och mer än 70% av byggnaderna i staden förstörts (CNN)

2007-06-14 11:06
En magnitud 6.9 jordbävning skakade Guatemalas kust på onsdagskvällen (svensk tid). Ingen tsunami genererades i samband med skalvet. Det finns inga rapporter om skador.

2007-06-04 13:06
En magnitud 6.4 jordbävning skakade sydvästra Kina på söndagen, kl. 5:34 lokal tid. Två människor omkom och ca. 200 skadades. Hus rasade och vägar förstördes i skalvet. Många efterskalv har registrerats i området. Jordbävningen inträffade i närheten av Pu'er, en gammal historisk te-stad nära gränsen till Burma, Laos och Vietnamn. Staden har drabbats av mer än 20 skalv över magnitud 5 sedan 1990. Du kan läsa mer på engelska här.

2007-04-02 09:04
En magnitud 8.1 jordbävning inträffade den 1 april kl. 22.40 svenskt tid strax söder om Solomonöarna i Stilla Havet. Skalvet orsakade en tsunami i närområdet. Läs merTsunamivågorna nådde 10 meters höjd på de närmaste öarna och hitills rapporteras om 30 döda (Reuters) . En tsunamivarning utfärdades för hela Stilla havet men drogs tillbaka sedan det visat sig att tsunamin bara drabbat närområdet. Ett flertal stora efterskalv har skakat Solomonöarna efter huvudskalvet.

2007-03-27 14:03
Den 25. mars inträffade ett magnitud 7,1 skalv 30 mil nordväst om Tokyo. En omkom och 85 skadades och minst nio hus rasade samman. (Källa DN)