Uppsala universitet

Network Information

Contact Information

SNSN web page


Geophysics at
Uppsala University

Department of
Earth Sciences,
Uppsala University

Contact Information

General information: info [at] snsn.se Data requests: data [at] snsn.se

Personal contacts:

Björn Lund
Phone Number: (+46) 018-471 2390
Uppsala University web page
E-mail: bjorn.lund [at] geo.uu.se
Peter Schmidt
Phone Number: (+46) 018-471 2259
Uppsala University web page
E-mail: peter.schmidt [at] geo.uu.se

Address:
Svenska Nationella Seismiska Nätet
Institution för geovetenskaper
Villavägen 16
752 36 Uppsala
Sverige

Swedish National Seismic Network
Department of Earth Scineces
Villavägen 16
SE-752 36 Uppsala
Sverige

  © 2016 SNSN