--->

 

 

Vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull 2010


Ånga från vulkanen i det första skedet innan isen smält.

2010-04-15 09:50
Uppdaterad 2010-07-09 19:30

Ytterligare informationskällor

Aktuell information från Island kan hittas hos:
Icelandic Meteorological Office, specialsida för utbrottet, på isländska.
Icelandic Meteorological Office, klicka på Earthquakes och Myrdalsjökull för aktuell information om jordskalv under Eyjafjallajökull och Katla
Nordiskt vulkanologiskt centrum, specialsida för utbrottet, på engelska.
Askutbredning för flyget från VAAC.
Askkoncentrationer för flyget från VAAC.

Webbkameror:
från Thórólfsfelli.
från Fimmvörduhals.

Information rörande Sverige:
Krisinformation.se
Luftfartsverket

Kontakter vid SNSN:
Reynir Bödvarsson (reynir.bodvarsson (at) geo.uu.se, 018/471 2378)
Björn Lund (bjorn.lund (at) geo.uu.se, 018/471 2390)
Ari Tryggvason (ari.tryggvason (at) geo.uu.se, 018/471 2388)

Uppdatering 9 juli

Under natten och morgonen har en lite större ångplym bildats ovanför Eyjafjallajökull, upp till ca. 3 km höjd. Molnet kan ses över stora delar av södra Island. Inga jordskalv har dock registrerats i vulkanen under de senaste 48 timmarna och tremormätningarna visar inga ökade nivåer. Vulkanen visar att den är fortsatt aktiv men på en relativt låg nivå.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 23 juni och 6 juli

Aktiviteten i Eyjafjallajökull har nu i det närmaste avstannat. Små puffar av askmoln syns då och då men försvinner på några minuter. Ansamlingen av vatten i kratern har avstannat eftersom ingen is längre är i kontakt med varmt berg. Små jordskalv registreras fortfarande nästan dagligen i vulkanen. GPS-mätningarna visar en fortsatt, men mycket liten, insjunkning. I västra Myrdalsjökull har det varit en viss seismisk aktivitet under den senaste veckan (28/6 - 4/7), de flesta av dessa skalv är dock mycket grunda och förmodligen relaterade till isrörelser.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 18 juni

Den vulkaniska aktiviteten i Eyjafjallajökull är nu mycket låg. Ånga stiger till ett par hundra meters höjd ur kratern, den seismiska tremorn är låg, men visar tillfälliga pulser då och då, och enstaka jordskalv registreras i vulkanen. I kratern har nu bildats en sjö, där vattennivån tidigt i veckan steg med 1 - 2 m per dag. En 20 m hög lavavägg håller vattnet på plats och om inte isens smälthastighet minskar kommer sjön att svämma över inom någon vecka och orsaka översvämmningar norr om vulkanen. Vattenivån övervakas därför noga.

Tretton relativt ytliga jordskalv registrerades i Katlas kaldera mellan den 11 - 14 juni. Inga signifikanta vertikala rörelser har dock registrerats på GPS-instrumenten och inga jordskalv registrerats de senaste dagarna.

Uppdatering 8 juni

Eyjafjallajökull visade under helgen en viss ökning i aktiviteten, med enstaka explosioner som skickade ut aska i området runt kratern. Ångplymen från vulkanen nådde upp till 6 km höjd, med mörka askinslag längst ner, men är nu nere på 2-3 km höjd igen. Explosioner, muller och blixtar har rapporterats från området runt vulkanen. Enstaka jordskalv registreras fortfarande i vulkanen, och under gårdagsdygnet registrerades tre små skalv i den östra delen av Katlas kaldera. Den seismiska tremorn ökade markant under helgen i samband med explosionerna och askutsläppen men har nu gått ner igen. Tremorn är dock mer variabel nu än under förra veckan. GPS-mätningarna visar inga signifikanta rörelser. Eyjafjallajökull står fortsatt under intensiv bevakning.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 4 juni

Aktiviteten i Eyjafjallajökull forstätter med låg intensitet. Ett moln av ånga kommer ur vulkanen och når upp till ca. 2 km höjd. Enstaka jordskalv sker fortfarande i hela det djupintervall som observerats tidigare, dvs från ca. 20 km djup upp till helt ytnära. De seismiska tremornivåerna är inte nere på de nivåer som observerades före utbrottet, en viss ökning har snarare skett de senaste dagarna men den kan vara väderrelaterad. Kraftiga vindar rörde i början av veckan upp aska från markan och orsakade asknedfall så långt bort som i Reykjavik. GPS-mätningarna visar inga signifikanta rörelser. Eyjafjallajökull står fortsatt under intensiv bevakning, här kommer vi att rapportera om någon förändring i aktiviteten sker.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Det svenska nationella seismiska nätet har bidragit till övervakningen av Eyjafjallajökull genom att installera tre seismiska stationer på vulkanens sluttningar. Dessa är bredbandiga seismografer som både spelar in data på disk och skickar data via mobiltelefonnätet till det meteorologiska institutet i Reykjavik. Uppsalaseismologerna deltar också aktivt i analysen av det seismiska datat.


Ari Tryggvason bärande seismisk utrustning över askfälten norr om Eyjafjallajökull. Björn Lund, Uppsala universitet, 31 maj.


Kombinerad seismisk och GPS station väster om kratern. Installation i samarbete med Islands universitet, Reykjaviks universitet och Islands meteorologiska institut. Björn Lund, Uppsala universitet, 2 juni.

Uppdatering 30 maj

Eyjafjallajökulls kraterområde besöktes av en forskargrupp under torsdagen. Man mätte upp 40 m tjocka lager av tefra (vulkaniskt material som kastats ur vulkanen, ej runnit ut som lava) öster om kratern, kraftig ångutveckling, mindre explosioner av aska samt en stark svavellukt. Ångpelaren nådde senare på kvällen 2.8 km höjd. Sedan i fredags har tre jordskalv registrerats relativt ytligt i Eyjafjallajökull, samt ett mycket ytligt i Katla. Tremornivåerna är låga med enstaka pulser av högre aktivitet i de lägre frekvenserna. GPS-mätningarna visar inga rörelser.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 28 maj

Vi har inga rapporter om visuella observationer av vulkanen från igår. Sex jordskalv registrerades i Eyjafjallajökull under dygnet som gått, på djup från 20 km till mycket ytnära. Den seismiska tremorn är fortsatt låg och GPS-mätningarna visar avstannande rörelser.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 27 maj

Inga förändringar i vulkanen under gårdagen. Mycket ånga stiger fortfarande ur kratern, den seismiska tremorn är ännu inte tillbaka till föreruptiv nivå, inga skalv registrerades under gårdagen i vulkanen. Kraftiga vindar rörde igår upp aska från vulkanen vilket kraftigt försämrade sikten runt Eyjafjallajökull.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 26 maj

Förhållandena vid vulkanen är i stort sett oförändrade sedan igår. Den vita ångplymen nådde igår ca. 2 km höjd och ingen aska detekterades. Kratern besöktes igår av en forskargrupp som observerade ångutveckling och en mindre askexplosion. 14 jordskalv registrerades i Eyjafjallajökull under gårdagen, på varierande djup från ca. 20 km och uppåt. Den seismiska tremorn är låg men ännu inte helt tillbaka till de nivåer den hade före eruptionen. Ingen rörelse uppmättes av GPS-stationerna.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 25 maj

Eyjafjallajökull har gått in i en lugn period och förhållandena vid vulkanen liknar de från dagen innan. Vit ånga stiger till ca. 2 km höjd, inget asknedfall rapporterades och vattenflödet från Gigjökull var lågt. Tre jordskalv registrerades i vulkanen, varav endast ett under 3 km djup. Den seismiska tremorn är låg och GPS-instrumenten visar på insjunkning.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 24 maj

Det vulkaniska molnet var under gårdagen vitt och bestod enbart av ånga. Molnet observerades upp till 3 km höjd. Inget asknedfall rapporterades igår. Mätningar med värmekamera vid överflygning av kratern visade ca. 100 grader som den högsta temperaturen. Inget magmaflöde observerades. Åtta jordskalv registrerades under dygnet, de flesta i vulkanen på mindre än 7 km djup. Den seismiska tremorn är nu nästan nere på nivåer motsvarande dem före utbrottet. GPS-mätningarna visar på fortsatt insjunkning.

Vulkanutbrottet har för tillfället avstannat. Det är dock alldeles för tidigt att dra slutsatsen att utbrottet nu är över.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 23 maj

Under fredag och lördag har utbrottet minskat ytterligare i styrka. Det vulkaniska molnet nådde igår 3-4 km höjd, med en tillfällig injektion till 6 km höjd på eftermiddagen. Molnet är ljusgrått och inga asknedfall har rapporterats under de senaste två dagarna. Däremot noterades illaluktande gaser på vulkanens nordsida. En överflygning igår visade att det fortfarande är viss explosiv aktivitet i kraterområdet. Lavaflödet är mycket litet och kan möjligen ha stannat upp helt. Jordskalvsaktiviteten ökade igen under fredagen och sedan kl. 8 på fredagsmorgonen har drygt 60 jordskalv registrerats på varierande djup i och runt vulkanen. Tre av skalven lokaliserades i västra delen av Katla. Den seismiska tremorn är nu nere på mycket låga nivåer och GPS-mätningarna visar på fortsatt insjunkning.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 21 maj

Det vulkaniska molnet har minskat i höjd under de senaste dagarna, under gårdagen nådde det ca. 5 km höjd, vilket indikerar en minskning i magmaflödet jämfört med slutet av förra veckan. Molnet var grått igår och asknedfall rapporterades bara från en gård strax norr om vulkanen. Eruptionskratern var molntäckt under gårdagen men radarmätningar visar inga förändringar i isgrytan där kratern växer. Utbrottet är fortsatt explosivt och mycket lite lava rinner nedför Gigjökull. Smältvattenfllödet från Gigjökull är därmed också litet. Under dygnet har fyra jordskalv registrerats på olika håll i vulkanen, på 1-7 km djup, och ett skalv registrerades i Katla. Inget skalv var större än magnitud 1.3. Den seismiska tremorn har minskat ytterligare under dygnet. Eruptionen minskar nu något i styrka men fortsatta variationer i den vulkaniska aktiveteten kan förväntas.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 20 maj

Eruptionsmolnet nådde igår 5-6 km höjd och har minskat lite i storlek sedan dagen innan. Molnet är grått till ljusgrått i färgen. Asknedfall rapporteras både i närheten av vulkanen och, i samband med regn, ändå upp till nordligaste Island. Kraftigt regn tillsammans med aska orsakade igår ett jordskred i älven Svadbaeli och översvämmningar i älvarna runt Eyjafjallajökull. Inga jordskalv har registrerats i området runt vulkanen under det senaste dygnet och den seismiska tremorn är fortsatt låg. GPS-mätningarna visar på fortsatt insjunkning. Det explosiva utbrottet fortsätter med stor kraft, även om det vulkaniska molnet minskat något i höjd.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

En film som visar kraften i det explosiva utbrottet finns på Youtube, tagen av Chris Weber.

Uppdatering 19 maj

Under gårdagen nådde det vulkaniska molnet ca. 7 km höjd och det är fortsatt grått till färgen. Vindarna för nu askan åt nordöst från Island. Asknedfall rapporteras från norra och nordöstra Island, ända bort till Seydisfjördur. Förhöjda aerosolkoncentrationer rapporterades även från Reykjavik under dagen. Inga observationer kunde göras över eruptionsområdet. Smältvattenflödet från Gigjökull är fortsatt lågt. Inga jordskalv registrerades i vulkanen under dygnet, däremot ett mindre skalv strax väster om Eyjafjallajökull. Den seismiska tremorn är fortsatt låg och GPS-mätningarna visar på fortsatt insjunkning. Inget tyder på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.


Aska på taket i Seljavöllum. Ari Tryggvason, Uppsala universitet, 17 maj.

Uppdatering 18 maj

Vulkanutbrottet är fortsatt explosivt, men det finns indikationer på att aktiviteten avtagit något sedan den senaste intensiva perioden runt den 13 maj. Det vulkaniska molnet nådde igår 6-7 km höjd, med tillfälliga ökningar till 9 km. Vinden runt vulkanen har tilltagit vilket ger lägre molnhöjder. Molnet var igår mörkgrått på 6 km höjd. Asknedfall rapporteras från ett stort område på Island och förväntas fortsätta. Eruptionskratern var under gårdagen molntäckt och inga observationer kunde göras. Åtta jordskalv registrerades under gårdagsdygnet, lokaliserade både centralt i vulkanen och strax norr om den. Djupen varierade från över 20 km till helt ytligt. Den seismiska tremorn är fortsatt mycket låg och GPS-mätningarna visar på fortsatt insjunkning. Inget tyder på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 17 maj

Det vulkaniska molnet var i går högre än det varit under de senaste dagarna, med höjd mellan 7-9 km. Molnet var fortsatt grått. Asknedfall rapporterades från sydöst om vulkanen och ett stort antal blixturladdningar registrades i molnet. Förhållandena vid kratern är oförändrade enligt kameror och instrument, inga överflygningar gjordes dock igår. Små mängder smältvatten rapporterades från Gigjökull. Tio jordskalv registrerades under det senaste dygnet, de flesta av dessa var djupa och skedde centralt i vulkanen. Den seismiska tremorn är fortsatt låg och visar en minskande trend de senaste dagarna. GPS-mätningarna visar på fortsatt insjunkning. Inget tyder på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 16 maj

Det vulkaniska molnet nådde under gårdagen som mest 8 km höjd och var i genomsnitt 6-7 km högt. Färgen är grå. Asknedfall rapporteras från söder och sydöst om vulkanen. Inga flygningar gjordes i går över kratern, men instrument och kameror rapporterar oförändrade förhållanden. Små mängder smältvatten uppmättes från Gigjökull. En svärm med över 30 jordskalv registrerades under natten mellan fredag och lördag. De skedde på mer än 20 km djup och hade magnituder under 2. Sedan kl. 03:00 på lördagmorgonen har ytterligare 6 jordskalv registrerats, flera av dessa skedde dock strax norr om vulkanen. Den seismiska tremorn ligger kvar på låga nivåer. GPS-mätningarna visar fortsatt insjunkning. Inget tyder på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 14 maj

Under gårdagen nådde det vulkaniska molnet tillfälligt 9 km höjd, men mestadels var det ca. 6 km högt. Molnet är grått och asknedfall rapporteras från söder om vulkanen. Askan som föll igår var mer finkorning än än den varit under den senaste tiden. Eruptionskratern var igår dold i moln. Vattenflödet från Gigjökull har inte förändrats nämnvärt. Fyra ytliga jordskalv registrerades under dygnet som gått i Eyjafjallajökull. Den seismiska tremorn är fortsatt låg. GPS-mätningarna visar på fortsatt insjunkning. Inget tyder på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 13 maj

Det vulkaniska molnet har minskat något sedan dygnen innan och nådde igår 4-5 km höjd, med enstaka injektioner till 6 km. Molnet var grått till färgen. Asknedfall rapporterades från flera platser på Island. Förhållandena vid kratern liknar de från dagen innan. Inga rapporter finns om hur lavaflödet utvecklas. Endast ett jordskalv, med magnitud strax över 1, registrerades under dygnet som gått. Den seismiska tremorn är fortsatt låg. GPS-mätningarna visar fortsatt insjunkning. Inget tyder på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 12 maj

Det vulkaniska molnet nådde igår 5-6 km höjd och var grått till färgen. Inget asknedfall rapporterades runt vulkanen igår, men asknedfall syns uppe på vulkanen med kameror. Flyg- och kameraobservationer visar på liknande aktivitet i kratern som under gårdagen. Under eftermiddagen ökade den explosiva aktiviteten något med mörka moln som följd. Mindre mängder smältvatten uppmättes från Gigjökull. Under morgonen var jordskalvsaktiviteten hög, med skalv på djup runt 15 - 20 km, men avtog sedan och endast ett skalv registrerades under natten till onsdagen. Den seismiska tremor aktiviteten ökade något men har fallit igen. Inget tyder på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.


Eyjafjallajökull är svart av aska. Utloppsglaciären Gigjökull i förgrunden. Sigurlaug Hjaltadóttir, IMO, 11 maj kl. 10:58.

Uppdatering 11 maj

Under gårdagen nådde det vulkaniska molnet ca. 5 km höjd, med enstaka injektioner till 6 km. Molnet var ljusgrått. I stort sett kontinuerligt asknedfall rapporterades från flera platser, med relativt grova askpartiklar, ~2-3 mm. Inga flygningar gjordes igår över utbrottet, men webbkamerorna visar aktivitet ungefär som de senaste dagarna. Konen byggs på men lavaflödet är fortsatt lågt, under eftermiddagen tilltog explosiviteten med högre plym som följd. Smältvatten produceras kontinuerligt från utbrottet. Jordskalvsaktiviteten har varit mycket intensiv under dygnet, fler än 85 skalv med magnituder upp till 2.2 har registrerats. Skalven sker både i hela den centrala vulkanen, från 20 km djup och uppåt, sam strax norr om Eyjafjallajökull. Skalven indikerar att magma fortfarande flödar in i vulkanen nerifrån. Den seismiska tremorn är fortsatt låg. Inget tyder på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 10 maj

Ejafjallajökulls aktivitet har långsamt avtagit jämfört med de senaste dagarna, men aktiviteten pulserar upp och ned och fortsatta förändring är att vänta. Eruptionsmolnet nådde igår som mest ca. 6 km höjd men låg som regel runt 4-5 km höjd, med ljusgrå färg. Svart asknedfall rapporterades väster om vulkanen och exlosioner hördes upp till 200 km från eruptionen. Ingen överflygning gjordes igår men webkamerorna visar liknande aktivitet som under lördagen. Inga större smältvattenfloder registrerades. Fyra jordskalv skedde i vulkanen under dygnet och den seismiska tremorn är fortsatt låg. GPS-mätningarna visar att vulkanen nu sjunker ihop igen. Inget tyder dock på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 9 maj

Eyjafjallajökull är fortsatt inne i en explosiv fas. Under gårdagen nådde det vulkaniska molnet 4 - 6 km höjd. Molnet var ljusare än under dagen innan vilket tyder på lägre askinnehåll. Asknedfall registrerades i närheten av vulkanen. Konen vid kratern når nu upp till kanten på den omgivande isen och enstaka stora explosioner registrerades. Lavaflödet är fortsatt lågt och lavafronten i Gigjökull har inte avancerat under de senaste dagarna. Mycket lite ånga syns över lavaflödet och smältvatten nivåerna varierar men är inte i nivå med de som registrerades innan den nuvarande explosiva fasen inleddes. Sex jordskalv har registrerats under dygnet i vulkanens centrala delar. De seismiska tremornivåerna är fortsatt låga. Inget tyder dock på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 8 maj

De senaste dagarnas explosiva fas tycktes under fredagen lugna sig något. Det vulkaniska molnet nådde 7 - 8 km höjd men endast i de nedre delarna var molnet riktigt mörkt. Asknedfall rapporterades från Vik och ut till 60 km från vukanen. Inga explosioner rapporteras från gårdagen. Smältvattenproduktionen från Gigjökull har minskat. Konen runt kratern fortsätter att byggas upp av lava men lavaflödet norrut har inte avancerat under de senaste dagarna. Seismisk tremor är fortsatt låg och endast två jordskalv har registrerats under det senaste dygnet. GPS-mätningarna visar inga rörelser under dygnet. Inget tyder dock på att utbrottet är på väg att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 7 maj

Vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull har återigen gått in i en mer explosiv fas med kraftigare askproduktion och mindre lavaflöde. Under gårdagen nådde det vulkaniska molnet på morgonen 9 km höjd för att under kvällen minska till ca. 6 km. Molnet är mörkt vilket tyder på större askmängder. Asknedfallet över Island har intensifierats och på vissa håll täcktes marken igår av ett svart lager aska. Lavaflödet i Gigjökull har stannat upp och smältvattnet rinner nu nedför östsidan av glaciären istället som tidigare på västsidan. Intensiteten i avsmältningen har dock avtagit. Den vulkaniska konen på utbrottsplatsen fortsätter att byggas upp i det nordligaste hålet i isen. Den seismiska tremoraktiviteten har avtagit och är nu lika låg som under den första explosiva fasen av utbrottet, 14-17 april. Jordskalven fortsätter under vulkanen, ca. 15 skalv med magnitud mellan 1 och 2 har registrerats under det senaste dygnet. De flesta skalven sker i de centrala delarna av vulkanen men några skalv har också registrerats i den sydöstra delen. GPS-mätningarna visar på fortsatta rörelser som tyder på förändringar i sydöstra delen av vulkanen. Inget tyder på att utbrottet avtar.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 6 maj

Eruptionsmolnet nådde igår som mest ca. 8 km höjd och ett svart moln observerades på 6.5 km höjd. Molnet rör sig åt östsydöst. Kraftiga explosioner hördes upp till 200 km från vulkanen. Eruptionskratern fortsätter att byggas upp och lavan flödar fortsatt norrut ner igenom Gigjökull där lavakanalerna blir allt större. Den seismiska tremorn har fortsatt att gå ner medan jordskalvsaktiviteten fortsätter. Skalven lokaliseras från 20 km djup ända upp till 2 km. GPS-mätningarna visar under det senaste dygnet återigen på rörelser från vulkanen. Sammantaget tyder de senaste mätningarna på förnyat inflöde av magma från djupt under vulkanen och att vulkanen på nytt sväller. Inget tyder på att utbrottet avtar.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 5 maj

Askproduktionen i vulkanutbrottet har tilltagit, under gårdagen var den mörka askplymen större än den varit under den senaste tiden. Molnet nådde ca. 6 km höjd och asknedfall rapporteras upp till 80 km från vulkanen. Den explosiva aktiviteten i kraterområdet är starkare än på flera dagar. Lavan har nått 4 km från utbrottet och fortsätter att karva ut tunnlar i Gigjökull med smältvatten och ångproduktion som följd. Lava kastas hundratals meter upp i luften. Den seismiska tremorn forsätter att avta medan jordskalvsaktiviteten under centrala delar av vulkanen fortsätter. Inget tyder på att den vulkaniska aktiviteten avtar.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 4 maj

Det vulkaniska molnet nådde under gårdagen 5.5 km höjd, höjden har ökat något beroende på kraftiga explosioner i vulkanen. Mörka askmoln kommer från kraterområdet medan ljusa ångmoln bildas längre norrut i Gigjökull. Asknedfall rapporteras upp til 70 km från vulkanen. Flera pulser av smältvatten registrerades i Markarfljot, med vattentemperaturer upp till 17 grader istället för normalt ca. 3 grader. Den seismiska tremor nådde under gårdagen de högsta nivåerna sedan utbrottets början, men har sjunkit under natten. Jordskalvsaktiviteten har ökat under natten med både djupa (ca. 15 km) och mycket grunda skalv i närheten av utbrottsplatsen. GPS visar på fortsatt insjunkning. Inget tyder på att utbrottet håller på att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 3 maj

Intensiteten i vulkanutbrottet är densamma som tidigare. Under de senaste 2 - 3 dagarna har det vulkaniska molnet innehållit mer aska än under veckan innan. På söndagkvällen siktades ett tjockt askmoln på 3 km höjd ca. 470 km sydöst om Island. Asknedfallet i närheten av Eyjafjallajökull har också ökat. Lavan har nu nått ca. 3 km norr om utbrottet och forsätter nedför Gigjökull under kraftig ångutveckling och uppsmältning av isen. Den seismiska tremorn har ökat stadigt under de senaste 30 timmarna och under natten har fem jordskalv registrerats. GPS-mätningarna visar på fortsatt insjunkning av vulkanen, som om en magmakammare töms, men mönstret har ändrats något under senaste dagarna. Inget tyder på att utbrottet håller på att ta slut.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 2 maj

Utbrottet fortsätter med oförändrad intensitet. Molnet når 4 - 5 km höjd och under gårdagen observerades mörka (askinnehållande) moln till 4 km höjd, vilket är högre än under de senaste dagarna. Lavaflödet fortsätter norrut och den nybyggda kratern når nu till endast ca. 30 m under den omgivande iskanten. Fortsatt höga smältvattenflöden från glaciärtungan Gigjökull och det varma vattnet har nu smält en ränna delvis nedför den glaciären. Inga jordskalv registrerades under Eyjafjallajökull under dygnet, däremot ökar den seismiska tremorsignalen.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Flygmätningar under helgen av askkoncentrationen luften runt Reykjavik visar att koncentrationen var låg. Mätningar ska nu utföras runt Eyjafjallajökull.

Uppdatering 1 maj

Det vulkaniska molnet når ungefär samma höjd som tidigare, 4-5 km, och endast i de nedre delarna förekommer aska. Den övre delen består främst av ånga. Lavan fortsätter att bygga upp en krater och flödar sedan vidare norrut, nedför Gigjökull. Mötet mellen lava och glaciäris producerar fortsatt stora mängder smältvatten. Inga jordskalv har registrerats men den seismiska tremoraktiviteten är fortsatt hög. Utbrottet fortsätter med oförändrad intensitet.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 30 april

Utbrottet fortsätter med oförändrad intensitet. Lavan fortsätter att rinna norrut, den smälter is som orsakar fortsatt stora vattenföden. Molnet når drygt 4km höjd men är svårobserverat pga molnighet. Seismisk tremor fortsätter och ett mindre jordskalv registrerades. GPS-mätningarna visar fortsatt insjunkning.

Ett mindre jordskalv registrerades under Myrdalsjökull.

Inga resultat har publicerats från flygmätningarna igår.

Uppdatering 29 april

Utbrottet i Eyjafjallajökull visade inga tecken på avmattning under gårdagen. Det vulkaniska molnet når samma höjd som de senaste dagarna (3 - 4 km) och lavaflödet mot norr fortsätter i samma omfattning (20 - 40 ton/s). Lätt asknedfall upp till 45 km väster om vulkanen. Mängden smältvatten norr om vulkanen nådde igår nivåer som inte har observerats sedan den 16 april. Inga jordskalv registrerades under under vulkanen, men de seismiska tremornivåerna är oförändrat höga.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Ett specialutrustat flygplan från det tyska rymdflygcentret DLR förväntas i eftermiddag till Island för att mäta mängden aska som för närvarande bildas i vulkanen. Vissa indikationer tyder på att man de senaste dagarna överskattat askmängden över Island.

Uppdatering 28 april

Utbrottet i Eyjafjallajökull fortsätter och visar inga tecken på att avta men det är nu en storleksordning mindre än i den första explosiva fasen. Molnet från utbrottet nådde igår drygt 4 km höjd men består nu till stor del av vattenånga. Asknedfallet på Island är mycket litet. Smältvatten fortsätter att strömma ner för vulkanens norra sida och vattenflödet i ån i Markarfljot är ca. fyra gånger större än normalt. En kon av tefra har byggts upp i vulkanens norra del, kratern är där 200 m i diameter och ca. 150 m hög. Magma fortsätter att flöda med 20-40 ton/sek och GPS-mätningar visar att vulkanen sjunker ihop, vilket tyder på att en ytlig magmakammare håller på att tömmas.

Det finns inga tecken i de geofysiska mätningarna som tyder på förändringar i grannvulkanen Katla.

Uppdatering 22 april

Utbrottet i Eyjafjallajökull fortsätter men intensiteten i utbrottet har minskat. Det seismiska tremordatat visar fortsatt hög aktivitet men askproduktionen har minskat ytterligare. Askplymen är nu under 3 km hög. Vulkanen mullrar hörbart och kastar ur sig lava i form av stora block, stenar och grus.
Askans innehåll av fluor har ökat markant i och med att fluor inte längre tvättas ut av smältvatten från glaciären. Fluorhalten mättes igår till 850 mg/kg, en ökning från de 25-35 mg/kg som uppmätts tidigare.

Uppdatering 20 april

Eyjafjallajökull är nu på väg in i en annan fas i utbrottet. Seismiskt tremordata ändrade karaktär under helgen och askproduktionen har minskat under måndag, tisdag. Utbrottet fortsätter med oförminskad kraft, dock verkar det nu vara relativt mer lava och mindre aska.

De kemiska analyserna av askan från Eyjafjallajökull visar att denna består av en blandning av ryolitisk och basaltisk magma, ungefär i proportionerna 1:1. Kiselhalten är ca. 58%. Kombinerar man den informationen med seismiska resultat och GPS-mätningar, kan en första modell av utbrottet bli:
Basaltisk magma har stigit upp centralt under vulkanen, kanske sedan juni, juli 2009 då det var hög seismisk akivitet, men säkert sedan december och januari då den senaste seismiska episoden började. Högt upp i jordskorpan, under vulkanens centrala delar, har sedan länge en magmapropp bildats, där magman ombildats till ryolit. I mars 2010 stoppade ryolitproppen tillfällit den stigande basalten, som istället bröt fram i Fimmvörduhals, mellan Eyjafjallajökull och Myrdalsjökull. Basalten har dock kontinuerligt värmt ryolitproppen, och trängt in i den reservoar som ryoliten befunnit sig i. När temperaturen ökat tillräckligt, och bubblor av framförallt vatten bildats i ryoliten, har denna närmast exploderat och hastigt rört sig upp genom vulkantoppen. Det explosiva utbrottet har fått extra bränsle från smältvattnet från isen, med kraftig produktion av finkornig aska som föjd. Askan innehåller därför nu en blandning av basalt och ryolit. Utbrottet i Fimmvörduhals avtog strax innan utbrott i centrala Eyjafjallajökull. Fler mätningar och analyser krävs för att se hur kiselhalten utvecklas med tiden. Halten bör minska allteftersom den ryolitiska magman sinar, och därmed bör utbrottets explosivitet, och askproduktionen, minska.

14 april 2010

Vulkanen under glaciären Eyjafjallajökull fick under natten mellan den 13:e och 14:e april 2010 ett förnyat, kraftigt utbrott under de centrala delarna av glaciären. Sprickan under isen har uppskattats till 2 km längd och isen ovanför utbrottet smälter nu hastigt. Ca. 800 personer evakuerades under onsdagnatten efter att kraftig jordskalvsaktivitet under vulkanen gjort att ett snart utbrott förutspåtts av den isländska vädertjänsten (IMO), som driver det isländska seismiska nätet.

Utbrottet har varierat något i intensitet men under kvällen och natten mellan den 15:e och 16:e april kom ytterligare två flodvågor från vulkanen. Detta tros till stor del vara smältvatten som ansamlats i calderan (en äldre kollapsad krater) på vulkanens topp. Radarbilder från den 15:e april visar tydligt tre nya kratrar i vulkanen.


Radarbild över Eyjafjallajökull med de tre nya kratrarna och asknedfall österut. Andy Hooper, Delft University of Technology


Förstoring av radarbild över centrala Eyjafjallajökull med de tre nya kratrarna. www.norvol.hi.is

Under onsdagen nådde askpelaren 11 km höjd och askmolnet har sedan dess nått stora delar av Europa. Askmolnets rörelse illustreras här. Askan är det gula och ljust oranga i bilden, inte det svarta.

Vid ett vulkanutbrott produceras aska när den framträngande lavan möter vatten i jordskorpan, eller när lavan själv innehåller mycket vatten. Eftersom detta utbrott till en början skedde under isen kom ingen aska ut. Under onsdagen smälte glaciären över vulkanutbrottet och askan fick fri väg, och askpelaren nådde snabbt 11 km höjd. Askproduktionen fortsätter så länge det finns god tillgång till vatten, sedan övergår utbrottet till att bara producera lava. I fallet med Eyjafjallajökull är det osäkert hur länge askproduktionen fortsätter, eftersom minsta förändring i lavaströmmen kan göra att den når ännu osmält is och därmed börjar producera mer aska.

Askan från isländska vulkaner innehåller ofta relativt mycket fluor, vilket kan förgifta de områden som drabbas av kraftigt asknedfall. I det område som hittills drabbats värst av nedfallet har boskapen tagits in för att undvika förgiftning. Efter det stora vulkanutbrottet i Laki, Island, 1783, dog en femtedel av den isländska befolkningen i den hungersnöd som följde på grund av att boskap och får förgiftats. Den aska som når Sverige är i så låga koncentrationer att den inte kommer att göra någon skada här, om inte mängden aska ökar dramatiskt. Ett enkelt sätt att se om vi har något asknedfall är att sätta ut en vit tallrik och se om den smutsas ned. Man ska förstås fundera över om smuts på tallriken kan bero annat, som t.ex. damm från gator och vägar.

Vulkanen under Eyjafjallajökull hade senast utbrott från december 1821 i över ett år. Man känner till två tidigare utbrott under historisk tid, åren 1612 och 920. Det nuvarande utbrottet började den 20 mars, efter att jordskalvsaktiviteten under Eyjafjallajökull ökat kraftigt under januari och februari. Utbrottet 20 mars skedde i passet mellan Eyjafjallajökull och Myrdalsjökull, den större glaciären österut. Sprickan som öppnade sig var ett par hundra meter lång och eftersom det inte är is i området blev det inga floder av smältvatten. Utbrottet var relativt litet och slutade den 12 april. Under natten den 13 till 14 april steg plötsligt jordskalvsaktiviteten under centrala delar av vulkanen och IMO prognosticerade ytterligare ett vulkanutbrott. Utbrottet följde centralt under glaciären och stora mängder is smältes till vatten. Vattenfloderna från vulkanutbrottet orsakade stora skador på vägar runt Eyjafjallajökull och översvämmning av stora områden.

Isen ovanför vulkanen smälte bort under onsdagen och de nybildade kratrarna producerar nu aska och lava fyllt synligt.

Bilder


Gigajökull, den utloppsglaciär där det mesta av vattnet runnit, mot norr. "Gossprunga" visar platsen för utbrottet. Finnur Palsson


Askmoln över Eyjafjallajökull Olafur Eggertsson


Fördämningar byggs i Markarfljot.


Översvämning i Markarfljot.


Askfall öster om vulkanen. www.visir.is

SNSN webmaster email: bjorn.lund at geofys.uu.se