Kärnvapenprov i Nordkorea 3 september 2017

SNSN registrerade i natt en sprängning som lokaliserades till Punggye-ri området i Nordkorea. SNSNs stationer har registrerat de seismiska vågorna från Nordkoreas kärnvapenprov sedan 2006. Nattens sprängning var betydligt större än de tidigare, magnituden var 6,3 jämfört med 5,3 och 5,1 i proven 2016. Det betyder mer än 32 gånger större energiutveckling. Som jämförelse uppskattas Hiroshimabomben till cirka magnitud 6. Figuren nedan visar vågformerna på SNSNs station utanför Linköping från kärnvapenproverna 2013, de två 2016 och nattens sprängning. De mycket lika vågorna visar att sprängningarna skett mycket nära varandra, men skillnaden i skalorna visar också att natten sprängning var mycket större.

SNSN kan inte avgöra om vågorna kommer från ett kärnvapenprov eller från någon annan typ av sprängning. Det är dock högst osannolikt att vågorna kommer från en jordbävning. I Sverige är det Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som har uppdraget att avgöra om kärnvapenprov har genomförts.

Vertikalkomponenter från station LNK filtrerade mellan 2 - 5 Hz. Överst kärnvapenprovet 2013, sedan de i januari och september 2016 och underst sprängningen 2017.

SNSN webmaster email: bjorn.lund at geofys.uu.se