Svenska nationella seismiska nätet
Latitud:64.5° N
Longitud:19.6° O
Höjd över havet:100 meter

© SNSN - 2019. Björn Lund