snsn

Kontakta SNSN

Address:
Svenska Nationella Seismiska Nätet
Institution för geovetenskaper
Villavägen 16
75236 Uppsala
Sverige

Swedish National Seismic Network
Department of Earth Sciences
Villavägen 16
75236 Uppsala

Telefon: 018-4712390 Björn Lund
              018-4712259 Peter Schmidt


Kontakt:
Björn Lund
Peter Schmidt
Reynir Bödvarsson (pensionerad)

Webmaster
:
Björn Lund

Skicka gärna mail till Förnamn.Efternamn@geo.uu.se

 


 

SNSN webmaster email: bjorn.lund at geo.uu.se