snsn

Kontakta SNSN

Address:
Svenska Nationella Seismiska Nätet
Institution för geovetenskaper
Villavägen 16
75236 Uppsala
Sverige

Swedish National Seismic Network
Department of Earth Sciences
Villavägen 16
75236 Uppsala

Telefon: 018-4712390 Björn Lund
              018-4712259 Peter Schmidt

Allmänna frågor och synpunkter: info@snsn.se
Forskningsdata: data@snsn.se
Webbsidan: webmaster@snsn.se

Kontaktpersoner:
Björn Lund
Peter Schmidt
Reynir Bödvarsson (pensionerad)

Skicka gärna mail till Förnamn.Efternamn@geo.uu.se

 


 

SNSN webmaster